logo-loader

Lună: mai 2020

Istorii de succes

Întrebări & Răspunsuri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE, 2020

,

28 mai 2020
Vizite: 875

Apelul de propuneri al Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE, ediția 2020, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid este deschis până la data de 15 iunie 2020.

La 22 mai 2020, s-a desfășurat sesiunea online de informare cu privire la apelul de propuneri al Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE, 2020, înregistrarea video fiind disponibilă aici. În timpul acesteia, echipa de coordonare a oferit mai multe detalii despre conceptul și documentația apelului, oferind răspunsuri la întrebările apărute pe parcursul evenimentului. Toate răspunsurile le găsiți mai jos. Amintim că Fondul Inițiativelor Pilot este un instrument de suport al ideilor inovative menite să contribuie la dezvoltarea zonelor rurale.

Întrebare: Costurile TVA pot fi incluse în suma totală a contribuției proprii?

Răspuns: Da, contribuția proprie include și taxa pe valoare adăugată.

Întrebare: Grupurile de Acțiune Locală (GAL) sunt eligibile pentru a aplica în cadrul apelului?

Răspuns: GAL ca entitate nu este eligibil pentru acest apel, sunt eligibili antreprenorii care

activează inclusiv pe teritoriul aferent Grupului de Acțiune Locală.

Întrebare: Vor fi acceptate cheltuielile documentate prin acte de achiziție/contracte de prestări servicii cu persoane fizice?

Răspuns: Da, sunt acceptate acte de achiziții sau contracte de prestări servicii cu persoane fizice ca documentație confirmativă la raportarea financiară a contribuției proprii.

Întrebare: Afacerile din domeniul vitivinicol sunt eligibile în cadrul apelului?

Răspuns: Da, ideile inovative aferente acestui sector sunt eligibile în cadrul apelului. Recomandăm să consultați punctul 3 din documentul Reguli de participare care oferă informații despre entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri.

Întrebare: Contribuția minimă de 40% din cofinanțare sau din costurile totale ale proiectului?

Răspuns: Contribuția solicitantului va fi de cel puțin 40% din valoarea totală a bugetului prezentat. Recomandăm să consultați punctul 6 din documentul Reguli de participare.

Întrebare: SRL rezident în Republica Moldova, cu 25% capital străin este eligibil?

Răspuns: Da, în contextul în care activitatea de bază a întreprinderii se desfășoară în Republica Moldova, și entitatea este plătitor de taxe în bugetul național. Recomandăm să consultați punctul 3 din documentul Reguli de participare care oferă informații despre entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri

Întrebare: Dacă se introduc mai puțin de 1000 de caractere în rubricile din nota de concept, e o problemă?

Răspuns: Da. Trebuie să oferiți informații în corespundere cu numărul minim și maxim de caractere setat pentru fiecare întrebare. În cazul în care nu atingeți numărul minim de caractere sau depășiți numărul maxim nu veți putea finaliza înregistrarea.

Întrebare: La criteriile de eligibilitate nu văd perioada minimă de activitate a întreprinderii, dar la documentele solicitate se cer situațiile financiare din ultimii doi ani

Răspuns: Situația financiară pentru ultimii doi ani este solicitată în cazul companiilor care activează de mai mulți ani. Pentru întreprinderile tinere, se solicită completarea raportului financiar simplificat, atașat la formular.

Întrebare: Întreprinderea ce își desfășoară activitatea în zonă/localitate rurală dar adresa juridică este în centru raional/oraș, este eligibilă să participe la apel?

Răspuns: Vă îndemnăm să aplicați. Acest gen de situații vor fi analizate individual pentru fiecare proiect în parte. În cazul în care întreprinderea contribuie nemijlocit la dezvoltarea zonelor rurale va fi acceptată.

Întrebare: Care este bugetul minim al proiectelor ce vor fi finanțate? Pot fi depuse proiecte mai mici?

Răspuns: Nu este stabilit un plafon minim. Recomandăm să vă documentați despre suma maximă de cofinanțare la punctul 6 al documentului Reguli de participare.

Întrebare: Pentru limita de cofinanțare de 600,000 lei sunt eligibile doar asociații de producători înregistrate juridic? În cazul în care trei producători doresc să coopereze în cadrul acestui apel iar asocierea ar putea fi legalizată ulterior, este posibil de aplicat?

Răspuns: Ca să beneficiați de suma maximă de cofinanțare predestinată formelor organizatorice asociative puteți depune dosarul cu datele unui singur producător și să indicați neapărat faptul că doriți să vă asociați. În cazul în care veți fi selectați una din condițiile de bază va fi să vă înregistrați până la semnarea contractului.

Întrebare: S-a menționat că vor fi finanțate proiecte cu impact asupra economiei locale. Prin ce se caracterizează acest impact?

Răspuns: Impactul la nivel local se reflectă în numărul de locuri de muncă create în localitățile rurale, oferirea unui serviciu/produs lipsă în localitățile rurale, rezolvarea unor probleme cu care se confruntă sectorul antreprenorial etc.

Întrebare: Când vor fi anunțate rezultatele apelului?

Răspuns: Se estimează inițierea activităților de proiect către data de 10 iulie 2020. Respectiv, toate etapele de evaluare, anunțare a rezultatelor și semnare a contractelor cu entitățile selectate vor fi realizate până la această data.

Întrebare: Se va ține cont de acoperirea mai multor zone ale Republicii Moldova la acordarea granturilor sau mai importantă este ideea și impactul, chiar daca vor fi mai multe inițiative din același raion?

Răspuns: Toate formularele depuse vor fi evaluate în baza criteriilor de evaluare stipulate în punctul 9 al documentului Reguli de participare. Nu am stabilit o delimitare teritorial-administrativă sau repartizare geografică determinată pentru proiectele ce vor fi implementate și nu se acordă punctaj pentru repartizarea teritorială.

Întrebare: Gospodăriile Țărănești pot depune dosarul în cadrul apelului?

Răspuns: Da, GȚ-urile sunt eligibile și sunt încurajate să aplice.

Întrebare: Contribuția de 40% trebuie să fie proprie sau putem apela la părți terțe.

Răspuns: Nu este neapărat ca sursele contribuției proprii să aparțină exclusiv solicitantului. Sunt încurajate parteneriatele cu părți terțe în contextul atragerii fondurilor, cu mențiunea ca proveniența acestor surse să fie indicată în bugetul proiectului.

Apelul de propuneri este implementat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Moldova.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel de propuneri pentru crearea Grupurilor de Acţiune Locală

,

28 mai 2020
Vizite: 3048

Solidarity Fund PL din Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish Aid, anunță lansarea apelului de propuneri Inițiative de Creare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”.

Apelul lansat are drept scop crearea a cel puțin cinci GAL-uri care vor contribui la dezvoltarea economică locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din mediul rural. 

Grupul de Acțiune Locală reprezintă un parteneriat intersectorial teritorial format din reprezentanții a trei sectoare – public, antreprenorial şi civic având la bază criteriile și principiile abordării LEADER.

Sunt eligibile parteneriatele teritoriale constituite din cel puțin trei unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi, care sunt învecinate, cu numărul total al populației de cel puțin 10.000 locuitori, care își exprimă intenția și dorința de a implementa abordarea LEADER pe teritoriul reprezentat, în scopul consolidării dezvoltării economice locale. 

Mai multe informații despre criteriile și principiile abordării LEADER, procedura de depunere și evaluare a cererilor pot fi găsite în Regulile de participare.

Aplicația completă va fi expediată prin e-mail, cu titlul mesajului Inițiative de creare GAL la adresa moldova.leader@gmail.com și va include:

●  Formularul de cerere completat conform modelului (în format WORD) – Anexa nr. 1 la Regulile de participare la concurs (descărcați aici);

●  Copia Acordului de intenție pentru implementarea abordării LEADER și participare în Proiect, semnat de părțile relevante, conform modelului (în format PDF) – Anexa nr. 2 la Regulile de participare la concurs (descărcați aici).

 Nu este nevoie de copia tipărită a aplicației sau a anexelor!

Termen limită de depunere a dosarelor: 17 iulie 2020, ora 17:00.

NOTĂ: Aplicațiile vor fi depuse online și pentru fiecare din ele va fi atribuit un cod automatizat. Recepționarea dosarului va fi confirmată printr-un email expediat solicitantului.

Sesiunea de informare privind apelul de propuneri va avea loc pe data de 16 iunie 2020 și va fi desfășurată online, prin intermediul Platformei Zoom. Persoanele interesate sunt rugate să se înregistreze până duminică, 14 iunie 2020,  accesând următorul formular.

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, vă rugăm să luați legătura cu Patricia Varzari, coordonatoare de proiect, lăsând un mesaj la adresa de email moldova.leader@gmail.com sau la nr. de telefon 0794 200 27.

Apelul de propuneri este desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Sursă articol – Leaderin.md

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Fondul de Urgențe — Suport pentru sistemul medical din Republica Moldova

,

22 mai 2020
Vizite: 898

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone prin intermediul Solidarity Fund PL în Moldova a donat 37 concentratoare de oxigen Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Acest echipament medical este distribuit în 30 spitale din țară și reprezintă al doilea lot oferit în cadrul Fondului de Urgențe.

Fondul, în valoare de 50.000 de euro, finanțat de Polish Aid, a fost lansat drept răspuns în depășirea situației excepționale din sistemul medical. Anterior, în cadrul primului lot, sursele Fondului au fost direcționate pentru achiziționarea materialelor și a dispozitivelor specifice – costume de protecție/hazmat, soluții dezinfectante, pulverizatoare, măști de protecție și alte accesorii medicale.

Acestea au fost realizate prin:

  • Plasarea  comenzilor de măști  de protecție și costume de la atelierele de cusut – anterior susținute de Grupurile de Acțiune Locală  în cadrul abordării LEADER – micile afaceri rurale au reușit să mențină spiritul lucrativ în această perioadă dificilă;
  • Plasarea comenzilor de soluții dezinfectante la o companie locală de parfumuri de pe teritoriul unul GAL care și-a reorganizat activitatea;

  • Donarea concentratoarelor de oxigen pentru spitale, astfel asigurând instituțiile medicale cu dispozitive care ajută în tratarea persoanelor infectate de COVID-19.

„Este de datoria noastră să ne implicăm în asemenea momente și să acționăm rapid. Mulțumim Polish Aid pentru că ne-au încredințat gestionarea acestui Fond și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru colaborarea operativă. Sperăm că acțiunile noastre vor ajuta în depășirea pandemiei, menționează directorul de țară al Solidarity Fund PL în Moldova, Tomasz Horbowski. „Prin acest ajutor, am reușit să contribuim și la menținerea activității antreprenorilor din mediul rural, oferindu-le posibilitatea de a lucra pentru o cauză onorabilă, afirmă dumnealui.

Toate echipamentele medicale și materialele oferite au fost distribuite în mai multe spitale din țară, inclusiv și pe malul stâng al râului Nistru.

Fondul de Urgențe este finanțat în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei – Polish Aid.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană: Rezultatele apelului de propuneri

,

22 mai 2020
Vizite: 1398

Anul 2020 aduce noi oportunități zonelor urbane din Republica Moldova — echipa procesului de Revitalizare Urbană a continuat să muncească pentru a oferi sprijin orașelor, ce doresc să dezvolte comunitățile locale urbane. Astfel, în cadrul apelului de propuneri al Fondului Granturilor Mici 2020 — ediția Revitalizare Urbană, au fost selectate și aprobate următoarele orașe spre finanțare:

Informație detaliată privind dosarele selectate și aprobate spre finanțare de către echipa de evaluare a conținutului, poate fi accesată aiciiar informația privind rezultatele evaluării formale, poate fi vizualizată aici.

Procesul de Revitalizare Urbană, prin acțiunile sale integrate, își propune să asigure un dialog continuu dintre autoritățile locale și comunitățile urbane pentru realizarea ideilor inovative de dezvoltare urbană. Astfel, zonele de revitalizare, alese împreună, vor beneficia de îmbunătățiri atât la nivel de infrastructură, cât și în procesul de consolidare a comunității și vecinătății. Necesitățile orașelor și proiectele create vor fi identificate în baza Programelor de Revitalizare Urbană în vigoare, elaborate și aprobate în conformitate cu Liniile Directoare.

În cadrul apelului, au fost înregistrate 14 dosare, dintre care 8 au fost selectate. Bugetul total al apelului FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană de până la 3 900 000,00 MDL va fi acordat orașelor în implementarea proiectelor de dezvoltară urbană cu implicarea comunității, realizarea ideilor inovative de infrastructură, depășirea situațiilor de criză etc.

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova va continua să sprijine inițiativele de dezvoltare a orașelor. Dacă doriți să obțineți informații suplimentare referitor la rezultatele evaluării și selectării, sau argumentarea punctajului obținut și deciziilor luate în cadrul apelului de propuneri FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană, vă rugăm să transmiteți o solicitare la următoarea adresă electronică: spf@solidarityfund.md.

FGM 2020 – ediția Revitalizare Urbană este organizată în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică Regională al Republicii Polonia. Apelul este cofinanțat din fondurile programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone – Polish aid.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel de propuneri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020

,

11 mai 2020
Vizite: 5062

Solidarity Fund PL din Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish aid, anunță lansarea apelului de propuneri al Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE, desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”. Apelul de propuneri are scopul de a contribui la dezvoltarea economică locală din Republica Moldova.

Acest Fond este un instrument care susține diversificarea activităților economice și consolidarea mediului antreprenorial în zonele rurale, îmbunătățind nivelul de trai al populației locale. Vor fi sprijinite inițiativele care urmăresc să contribuie la (i) stimularea revitalizării economice și (ii) creșterea atractivității zonelor rurale ale țării

Astfel, vor fi identificate inițiativele economice inovatoare, menite să valorifice potențialul și resursele locale. Acesta va sprijini proiectele care vor servi drept modele de urmat pentru companiile locale ce acționează în calitate de catalizatori pentru o schimbare pozitivă.  

Bugetul total al apelului de propuneri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE este de 3,866,520.00 MDL. 

Sunt eligibile persoanele fizice care desfășoară activitate economică (gospodării țărănești, întreprinderi individuale) și persoanele juridice (asociații și grupuri de producători, agenți economici etc.),  rezidente în Republica Moldova și înregistrate conform legislației în vigoare, care activează în zonele rurale și orașele cu populația de până la 10 mii locuitori.   

Tindem să susținem inițiative din diferite sectoare economice, cum ar fi apicultura, turismul rural, creșterea legumelor și alte sectoare importante pentru dezvoltarea locală.  

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere și evaluare a cererilor pot fi găsite în Regulile de participare la apelului de propuneri.

Vă rugăm să citiți Regulile de participare înainte de a depune dosarul de înregistrare! 

Apelul de propuneri va fi divizat în două etape: 

Etapa 1: Completarea online a formularului de cerere și anexelor. 

Pentru a completa online acest formular în timp optim, vă recomandăm: 

– Să studiați și să pregătiți răspunsurile, folosind versiunea word a formularului de cerere, descărcându-l de aici.

– Să descărcați și să pregătiți în avans anexele, descărcându-le de aici.

Dacă aveți întrebări privind formularul online de aplicare, venim în ajutor cu un tutorial detaliat despre modul de completare al acestuia, care poate fi vizualizat aici.

Vă rugăm să rețineți că opțiunea „Salvați și continuați mai târziu” nu este disponibilă pentru formularul online de înregistrareaceasta înseamnă că formularul trebuie completat imediat. De asemenea, nu este necesar să dublați informația și să transmiteți anexele pe email sau prin poștă. 

Formularul online de înregistrare este disponibil aici: Completează formularul de cerere 

Termenul limită pentru depunerea online a dosarului este 15 iunie 2020, ora 09:00

Etapa 2: Candidații preselectați în prima etapă vor ajusta dosarul, dacă este necesar, în baza recomandărilor comitetului de evaluare și vor prezenta un plan de afaceri. Rezultatele etapei întâi și lista participanților preselectați vor fi publicate pe pagina web www.solidarityfund.md.  

Sesiunea de informare cu privire la Fondul Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020

Pe data de 22 mai 2020, va avea loc o sesiune online de informare cu privire la apelul Fondului. Pentru a vă înregistra la sesiune, vă rugăm să o faceți până 21 mai 2020 la adresa de email anatolie.pirlii@solidarityfund.md cu tema mesajului „Sesiunea de informare” și în corpul mesajului lăsați datele voastre de contact.

Dacă aveți întrebări cu privire la apelul de propuneri, vă rugăm să le transmiteți în scris la următoarea adresă de e-mail – SPF@solidarityfund.md sau să luați legătura cu Anatolie Pîrlii, coordonatorul proiectului – anatolie.pirlii@solidarityfund.md; +373 69 311 592. 

Apelul de propuneri este implementat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Polish aidimplementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă