logo-loader

Lună: iunie 2020

Istorii de succes

MADRM și Solidarity Fund PL în Moldova au semnat Memorandumul de Înțelegere

,

24 iunie 2020
Vizite: 1020

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului continuă să sprijine implementarea abordării LEADER în Republica Moldova. Marți, 23 iunie 2020, MADRM și Fundația Poloneză Solidarity Fund PL în Moldova au semnat Memorandumul de Înțelegere pentru consolidarea eforturilor și asigurarea unui parteneriat durabil în susținerea comunităților rurale.

Memorandumul are drept scop asigurarea cooperării Părților în vederea dezvoltării rurale prin mecanismul LEADER, având la bază scopurile și obiectivele menționate în Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală .

Parteneriatul prevede colaborarea și asistența reciprocă în ceea ce privește implementarea abordării LEADER în Republica Moldova, precum și în procesul de creare și implementare a Programului LEADER finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Rurală. Abordarea LEADER este instrumentul Uniunii Europene de dezvoltare a zonelor rurale, iar implementarea acestuia în Republica Moldova se desfășoară din anul 2016 cu sprijinul Uniunii Europene, Republicii Polone și altor parteneri.

Prezent la eveniment, Ion Perju, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a subliniat importanța semnării Memorandumului de Înțelegere, acesta fiind un prim pas în instituționalizarea Programului LEADER în Republica Moldova. „Moldova are nevoie de o nouă abordare în sprijinul localităților rurale, iar experiența de peste 30 de ani a Uniunii Europene, demonstrează eficiența LEADER – unde protagonistul principal este cetățeanul, iar motorul acestui program sunt Grupurile de Acțiune Locală”, a declarat Ion Perju.

„Uniunea Europeană vine să sprijine calea de dezvoltare a regiunilor rurale și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru toți cetățenii Republicii Moldova, abordarea LEADER, fiind exemplul reușit de parteneriat la nivel central și cooperarea dintre autorități și cetățeni.

Republica Moldova ar putea fi prima țară în afara UE care va finanța abordarea LEADER din banii publici și poate fi o oportunitate excelentă pentru dezvoltarea locală desfășurată de localnici. Schimbarea mare în viața oamenilor, vine cu pași mici, iar entuziasmul care există merită susținut”, a declarat Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Bartłomiej Zdaniuk, Excelența sa, Ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova,  a reiterat faptul  că subsidiaritatea este unul dintre cele mai esențiale principii de care se ghidează UE, unde fiecare face ce poate mai bine, statul la nivel de stat, iar puterea locală la nivel local. „Sunt convins că împreună putem face ca partea din Produsul Intern Brut creat în zonele rurale să fie și mai mare ca în zonele urbane, pentru că potențialul este foarte mare”, a subliniat Bartłomiej Zdaniuk

Tomasz Horbowski, Directorul de țară al Solidarity Fund PL în Moldova a adus mulțumiri partenerilor de dezvoltare, menționând că succesul implementării abordării LEADER în Republica Moldova se datorează colaborării durabile dintre toți partenerii.

Astăzi, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului susține în calitate de partener strategic abordarea LEADER. Ministerul promovează implementarea Programului LEADER finanțat din surse publice și lucrează la crearea bazei legislative și normative pentru funcționarea GAL-urilor. În prezent, în țară activează 32 Grupuri de Acțiune Locală, care acoperă aproximativ 35% din zonele rurale ale țării.  Cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish Aid, 23 GAL-uri au lansat recent apeluri de propuneri în microregiunile lor pentru a realiza proiecte care să contribuie la dezvoltarea economică, culturală, socială, îmbunătățirea infrastructurii locale etc. Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Fundației Poloneze Solidarity Fund PL, înființată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone. În Republica Moldova activează începând cu anul 2012. Organizația susține procesele de dezvoltare locală în țară susținând inclusiv și implementarea abordării LEADER.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Rezultatele evaluării formale în cadrul apelului Inițiative Pilot LEADER-UE, 2020

,

24 iunie 2020
Vizite: 1253

Apelul de propuneri Inițiative Pilot LEADER-UE 2020 s-a desfășurat în perioada 11 mai – 15 iunie 2020. Timp de cinci săptămâni antreprenorii din zonele rurale și urbane au aplicat cu diverse inițiative economice inovatoare menite să valorifice potențialul și resursele locale.

Astfel, au fost recepționate 117 dosare, dintre care 103 vizează zonele rurale și 14 – zonele urbane ale țării. Lista dosarelor recepționate este disponibilă aici.

În cadrul primei etape de evaluare a dosarelor, și anume evaluarea formală, au fost admise pentru următoarea etapă 108 dosare, iar 9 au fost respinse, așa cum nu au întrunit anumite condiții stipulate în Regulile de Participare, precum completarea în termenul prestabilit de către o entitate eligibilă, prezentarea tuturor anexelor și documentelor solicitate, includerea contribuției proprii de cel puțin 40% din bugetul total al proiectului etc. Aici găsiți lista aplicațiilor respinse.

Aplicațiile admise în urma evaluării formale trec la cea de-a doua etapă – evaluarea de conținut în baza notelor de concept și anexelor aferente (vezi pct. 9 al documentului Reguli de participare).

Dacă aveți întrebări cu privire la rezultatele evaluării formale a dosarelor, vă rugăm să luați legătura cu Anatolie Pîrlii, coordonatorul proiectului la adresa de email: anatolie.pirlii@solidarityfund.md sau la numărul de telefon  +373 69 311 592.

Fondul Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020 se desfășoară în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Oportunități de finanțare pentru mai multe localități din Republica Moldova

,

18 iunie 2020
Vizite: 1467

23 Grupuri de Acțiune Locală (GAL), cu suportul Solidarity Fund PL în Moldova și al Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova, au lansat apeluri de finanțare pentru reprezentanții sectorului public, antreprenorial și civic ce activează în micro-regiunea lor.

Scopul apelului este de a contribui la dezvoltarea economică și ridicarea nivelului de trai al populației din teritoriul GAL în baza abordării LEADER*. Locuitorii a peste 200 de sate din Republica Moldova pot accesa granturi oferite de cele 23 GAL-uri pentru ideile ce țin de (i) consolidarea și diversificarea economiei rurale, (ii) îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii publice, (iii) protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural local. Vezi aici dacă localitatea ta este eligibilă și află mai multe detalii despre apelurile lansate de fiecare GAL în parte.

GAL-urile vor oferi granturi mici de la 20,000.00 MDL până la 120,000.00 MDL per proiect pentru susținerea inițiativelor care sprijină realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL. Se estimează finanțarea a aproximativ 8 – 15 idei de proiecte per GAL, ceea ce la nivel național va constitui aproximativ 250 micro-proiecte. Grupurile de Acțiune Locală dispun de un buget ce variază între 625,000.00 MDL și 875,000.00 MDL, bani oferiți de Uniunea Europeană și Polish Aid, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020.

Entitățile și persoanele eligibile să participe la apelul de propuneri:

 • Organizațiile și instituțiile din sectorul public, antreprenorial și civic, care au adresă juridică pe teritoriul GAL;
 • Grupurile de organizații și/sau instituții, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL;
 • În cazul reprezentanților sectorului civic fără statut de persoană juridică pot participa persoanele fizice care au domiciliul pe teritoriul GAL și grupurile locale de inițiativă, formate din locuitorii localităților, care intră în componența GAL;
 • În cazul reprezentanților sectorului antreprenorial fără statut de persoană juridică pot participa persoanele fizice ce desfășoară activitatea economică pe teritoriul GAL în conformitate cu legislația RM, de ex. GȚ, ÎI;
 • În cazul start-up-urilor, care încă nu sunt înregistrate, aceștia se obligă să-și înregistreze activitatea economică în modul stabilit de lege până la semnarea contractului de finanțare.

Programul de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea zonelor rurale din cadrul Grupurilor de Acțiune Locală este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020 al proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Suntem în căutarea unui operator de introducere și prelucrare a datelor

,

9 iunie 2020
Vizite: 1121

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui operator de introducere și prelucrare a datelor

Poziția: Operator de introducere și prelucrare a datelor

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova
Tipul contractului: stagiu practic (cu potențial de angajare)
Limbi de lucru: română, rusă 
Perioada de probă: două (2) luni

Programul de lucru se va discuta individual. Există posibilitatea de program redus (part-time).

Scopul poziției: actualizarea și completarea continuă a bazelor de date a organizației Solidarity Fund PL în Moldova

Activități de bază:

 • Introducerea datelor din documentele primare în bazele de date existente;
 • Verificarea și validarea datelor introduse;
 • Corectarea/raportarea erorilor întâlnite;
 • Colectarea datelor online sau la telefon;
 • Prelucrarea și codificarea datelor calitative.

Cerințe și competențe necesare:

 • Studii superioare/ultimul an de studiu în științe administrative, sociologie, marketing sau alte domenii conexe;
 • Utilizarea calculatorului (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail) la nivel intermediar spre avansat este o abilitate obligatorie;
 • Experiență de lucru în domeniul prelucrării de date va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a lucra independent și în echipă;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Acces la calculator și Internet;
 • Atenție la detalii.

Beneficii:

 • Introducerea și familiarizarea cu domeniul Managementul datelor și cunoștințelor;
 • Echipă tânără și profesionistă;
 • Dezvoltare profesională dinamică;
 • Oportunități de creștere în carieră;
 • Libertatea în a-ți manifesta personalitatea;

Procedura de aplicare — persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea Operator introducere și prelucrare date, următoarele documente (în română):

 • CV-ul actualizat; 
 • Scrisoare de motivare în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a veni în echipa noastră; 

Termenul limită de aplicare: 22 iunie 2020, ora locală 10:00.

Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul selectării stagiarului/stagiarei. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă