logo-loader

Lună: iulie 2020

Istorii de succes

Rezultatele evaluării formale în cadrul apelului de creare a Grupurilor de Acţiune Locală

,

28 iulie 2020
Vizite: 705

Apelul de propuneri s-a desfășurat în perioada 27 mai-17 iulie 2020 și a avut drept scop selectarea inițiativelor pentru crearea a cel puțin cinci GAL-uri, care vor contribui la dezvoltarea economică locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din mediul rural.

Apelul de propuneri s-a desfășurat în perioada 27 mai-17 iulie 2020 și a avut drept scop selectarea inițiativelor pentru crearea a cel puțin cinci GAL-uri, care vor contribui la dezvoltarea economică locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din mediul rural. 

Astfel, în cadrul primei etape de evaluare a dosarelor – evaluarea formală, au fost admise pentru următoarea etapă 34 de dosare, iar 4 au fost respinse, așa cum nu au întrunit anumite condiții stipulate în Regulile de Participare. Aici găsiți lista aplicațiilor respinse.

Aplicațiile admise în urma evaluării formale trec la cea de-a doua etapă – evaluarea de conținut în baza formularului de aplicare și a anexei (vedeți în Reguli de participare).

Reamintim că Grupul de Acțiune Locală reprezintă un parteneriat intersectorial teritorial format din reprezentanții a trei sectoare – public, antreprenorial şi civic având la bază criteriile și principiile abordării LEADER. Astfel, au fost recepționate 38 de dosare, care includ 442 de localități din 23 de raioane cu numărul total al populației de 662 715 locuitori. Lista dosarelor recepționate poate fi găsită aici

Pentru informații suplimentare cu privire la rezultatele evaluării formale a dosarelor, vă rugăm să luați legătura cu Patricia Varzari, coordonatoare de proiect la adresa de email: varzari.leader@gmail.com.

Apelul de propuneri este desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Sursă articol – Leaderin.md.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Suntem în căutarea unui expert în domeniul mediului

,

21 iulie 2020
Vizite: 1024

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui expert în domeniul mediului care va oferi consultanță în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui expert în domeniul mediului care va oferi consultanță în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”

Denumirea funcției: Expert în domeniul mediului

Tipul contractului de muncă: Contract de furnizare servicii

Perioada de activitate: august 2020 – iulie 2021

Despre proiect

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Scopul proiectului este de a crea un mediu ce va contribui la susținerea și funcționarea abordării LEADER, instrument care va asigura dezvoltarea sustenabilă și modernizarea zonelor rurale din Republica Moldova.

Scopuri și Obiective

 • Consolidarea capacităților GAL-urilor prin sporirea rolului Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova în calitate de mentor și suport tehnic, precum și stimularea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea rurală;
 • Asigurarea dialogului dintre actorii naționali la nivel de proiectare/planificare, implementare și monitorizare a politicilor de dezvoltare rurală;
 • Asigurarea vizibilității și schimbului de experiență la implementarea abordării LEADER — UE în Republica Moldova la nivel național și internațional;
 • Crearea, de către GAL-uri, a modelelor de administrare a instrumentelor inovative pentru dezvoltarea rurală sustenabilă.

Instrumentele financiare pentru anul 2020

 • Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER — UE, ce în susținerea GAL-urilor pentru implementarea SDL cu un buget de aproximativ 40,000.00 de euro per grant timp de maxim 12 luni. Bugetul total este de 800,000.00 de euro;
 • Fondul Inițiativelor Pilot, ce vine în susținerea proiectelor inovative de dezvoltare rurală în baza principiilor LEADER pentru a fi implementate de către actorii-cheie rurali, cu un buget aproximativ de 25,000.00 de euro per proiect timp de maxim 12 luni. Bugetul total — 200,000. de euro;
 • Fondul Parteneriatelor LEADER, ce vine în susținerea inițiativelor și proiectelor de parteneriat, având scopul de a face un schimb de experiență dintre GAL-uri și inițiative comune locale/regionale, inclusiv participarea GAL-urilor din țară la proiectele transnaționale LEADER. Bugetul total — 40,000.00 de euro.

Scopul serviciilor

Rolul consultanței este de a oferi suport în implementarea proiectului, dar și beneficiarilor (până la 12 în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE și până la 23 GAL-uri în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER — UE). 

Expertul de mediu va examina și va evalua proiectele de dezvoltare locală care fac parte din fondurile proiectului, va efectua colectarea suplimentară a datelor, atunci când va fi necesar să identifice impactul ecologic posibil și va îndeplini listele de verificare a mediului pentru fiecare componentă durabilă din proiecte, asigurând conformitatea proiectelor cu normativele naționale și utilizarea eficientă a resurselor.

La faza pre-contractuală, echipa de proiect și beneficiarii vor fi consultați la tema celor mai bune soluții aplicabile — consultantul va veni cu un set de recomandări pentru fiecare proiect.

Cerințe și calificări

 • Studii universitare în domeniile mediului, ingineriei și/sau alte domenii relevante;
 • Experiență vastă în monitorizarea/ examinarea / susținerea infrastructurii la scară mică din punct de vedere a  calității mediului;
 • Cunoașterea aprofundată a legislației naționale referitoare la standardele de mediu;
 • Cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă (scris și vorbit), cunoașterea limbii engleză este un avantaj;
 • Experiență în lucrul cu calculatorul, inclusiv al produselor MS Office;
 • Abilități organizaționale și de responsabilizare;
 • Abilități de comunicare, raportare și prioritizare a sarcinilor;
 • Capacitatea de comunicare cu diverși actori-cheie din societatea civilă, autorități publice, comunități locale, echipa proiectului;
 • Experiența de lucru în cadrul proiectelor EuropeAid va constitui un avantaj.

Dacă sunteți interesați în această oportunitate, vă rugăm să citiți și să studiați Termenii de Referință, pentru a cunoaște toate detaliile despre proiect și calendarul de activități.

Procedura de aplicare

Dosarul de aplicare va fi transmis la adresa de email hr@solidarityfund.md cu tema „Expert în domeniul mediului LEADER – UE” până pe data de 4 august 2020, iar acesta va conține:

 • CV-ul în limbile română, rusă sau engleză;
 • Oferta de preț.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Rezultatele evaluării de conținut a dosarelor recepționate în cadrul apelului Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE, 2020

,

14 iulie 2020
Vizite: 970

19 aplicații au fost pre-selectate pentru accederea în etapa finală a apelului Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE, 2020.

Comisia de Evaluare a analizat cele 108 aplicații ce au trecut anterior în a doua etapă a apelului (bugetul total solicitat de către aplicanți e în valoare de 35,092,505.04 MDL). Procesul de evaluare a cuprins analiza detaliată a notelor de concept și anexelor în baza criteriilor stipulate în documentul Reguli de participare. Rezultatele și punctajul acordat pentru fiecare aplicație poate fi văzut aici.

Astfel, 19 afaceri care sunt pre-selectate pentru etapa finală vor fi vizitate de reprezentații echipelor de implementare care vor evalua rata de succes a afacerii. Acele aplicații care vor acumula punctajul maxim vor elabora un plan de afaceri rezumativ în care vor descrie viziunea/strategia de dezvoltare a afacerii. Așa cum bugetul total al Fondului este în mărime de 3,866,520 MDL lei se estimează finanțarea a aproximativ 11 aplicații din 19.

În baza unui mesaj expediat la adresa de email spf@solidarityfund.md, aplicanții pot solicita detalierea punctajului pentru fiecare criteriu de evaluare.

Fondul Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020 se desfășoară în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Suntem în căutarea unui consultant tehnic

,

7 iulie 2020
Vizite: 851

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui consultant tehnic cu responsabilități de supervizor tehnic în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală din Moldova”

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui consultant tehnic cu sarcini de responsabil tehnic în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”

Tipul contractului de muncă — individual

Perioada de activitate e între iulie 2020 și iulie 2021

Despre proiect

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Scopul proiectului este de a crea un mediu ce va contribui la susținerea și funcționarea abordării LEADER, instrument care va asigura dezvoltarea sustenabilă și modernizarea zonelor rurale din Republica Moldova.

Scopuri și Obiective  

– Îmbunătățirea condițiilor de trai și sporirea atractivității zonelor rurale prin implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) și prin împuternicirea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) în calitate de actori ai dezvoltării locale;

– Consolidarea capacităților GAL-urilor prin sporirea rolului Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova în calitate de mentor și suport tehnic, precum și stimularea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea rurală;

– Asigurarea dialogului dintre actorii naționali la nivel de proiectare/planificare, implementare și monitorizare a politicilor de dezvoltare rurală;

– Asigurarea vizibilității și schimbului de experiență la implementarea abordării LEADER — UE în Republica Moldova la nivel național și internațional;

– Crearea, de către GAL-uri, a modelelor de administrare a instrumentelor inovative pentru dezvoltarea rurală sustenabilă.

Instrumentele financiare pentru anul 2020

Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER — UE, ce în susținerea GAL-urilor pentru implementarea SDL cu un buget de aproximativ 40,000.00 de euro per grant timp de maxim 12 luni. Bugetul total este de 800,000.00 de euro.

Fondul Inițiativelor Pilot, ce vine în susținerea proiectelor inovative de dezvoltare rurală în baza principiilor LEADER pentru a fi implementate de către actorii-cheie rurali, cu un buget aproximativ de 25,000.00 de euro per proiect timp de maxim 12 luni. Bugetul total — 200,000. de euro.

Fondul Parteneriatelor LEADER, ce vine în susținerea inițiativelor și proiectelor de parteneriat, având scopul de a face un schimb de experiență dintre GAL-uri și inițiative comune locale/regionale, inclusiv participarea GAL-urilor din țară la proiectele transnaționale LEADER. Bugetul total — 40,000.00 de euro.

Scopul serviciilor

Rolul consultanței este de a oferi suport în implementarea proiectului, dar și beneficiarilor (până la 12 în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE și până la 23 GAL-uri în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER — UE). Consultantul tehnic va asigura asistența tehnică și va îmbunătăți capacitățile beneficiarilor în procesele de evaluare tehnică, pregătirea proiectelor de investiție în infrastructură de dimensiuni mici și medii, asigurând conformitatea proiectelor cu normativele naționale și eficiența costurilor a investițiilor și a explorării resurselor. La faza pre-contractuală, echipa de proiect și beneficiarii vor fi consultați la tema celor mai bune soluții aplicabile — consultantul va veni cu un set de recomandări pentru fiecare proiect.

Consultantul va monitoriza în detaliu progresul lucrărilor și va superviza siturile de dimensiuni mici și medii, precum și lucrările civile la proiectele selectate, în concordanță cu cerințele contractuale și legislația Republicii Moldova. De asemenea, acesta va susține beneficiarii în procesul de aprobare a lucrărilor finale.

Cerințe și calificări

– Studii și experiență de cel puțin cinci (5) ani în domeniile ingineriei civile, încălzire, hidro-energetică și sanitație, arhitectură — codurile, standardele și legile naționale de construcție;

– Experiență în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare comunitară;

– Experiență în monitorizarea/supervizarea/consultarea proiectelor de infrastructură de dimensiuni mici; și/sau civilă, preferabil în renovarea clădirilor, sistemele de încălzire și de apă și rețelelor sanitare;

– Cunoașterea limbilor română și rusă este obligatorie; cunoașterea limbii engleză este un avantaj;

– Experiență în lucrul cu calculatorul, inclusiv al produselor MS Office (Word, Excel, Power Point);

– Abilități organizaționale și de responsabilizare;

– Abilități de comunicare, raportare și prioritizare a sarcinilor;

– Capacitatea de comunicare cu diverși actori-cheie din societatea civilă, autorități publice, comunități locale, echipa proiectului;

– Permis de conducere de categoria B și posibilitatea de a călători cu propriul automobil.

Dacă sunteți interesați în această oportunitate, vă rugăm să citiți și să studiați Termenii de Referință, pentru a cunoaște toate detaliile despre proiect și calendarul de activități.

Procedura de aplicare

Dosarul de aplicare va fi transmis la adresa de email hr@solidarityfund.md cu tema „Consultant tehnic LEADER — UE” nu mai târziu de 21 iulie 2020, iar acesta va conține:

– CV-ul în limba engleză;

– Oferta de preț.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă