logo-loader

Lună: august 2020

Istorii de succes

Termen extins: Suntem în căutarea unui asistent financiar

,

26 august 2020
Vizite: 929

Suntem în căutarea unui asistent în domeniul financiar-contabil, minuțios, analitic și atent la detalii, care va realiza gestionarea financiară a proiectelor organizației și va asigura organizarea corectă a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcini și responsabilități:

 • Gestionarea financiară a proiectelor organizației;
 • Pregătirea rapoartelor financiare (în engleză/română) și prezentarea acestora organizațiilor donatoare;
 • Ținerea evidenței contabile în strictă conformitate cu toate normele care reglementează acest domeniu;
 • Recepționarea și controlul documentelor primare ale evidenței contabile și prelucrarea acestora;
 • Participarea în elaborarea și realizarea măsurilor îndreptate spre respectarea disciplinei financiare și utilizarea rațională a resurselor;
 • Pregătirea rapoartelor financiare şi statistice necesare şi prezentarea conducerii organizației şi instituțiilor relevante;
 • Efectuarea calculelor şi transferurilor legate de impozite şi taxe, salarii, precum şi alte achitări, pregătirea ordinelor de plată pentru instituțiile bancare;
 • Participarea la inventarierea mijloacelor financiare, bunurilor materiale, achitărilor și obligațiilor;
 • Oferirea de informații contabile veridice conducătorului, angajaților, auditorilor, precum și altor utilizatori ai datelor contabile;
 • Realizarea activității privind formarea, actualizarea şi păstrarea bazei de date a informației contabile, introducerea schimbărilor necesare în notele explicative şi normele utilizate la prelucrarea datelor;
 • Menținerea controlului financiar asupra operațiunilor financiare, asigurând aplicarea corectă a tuturor mecanismelor de control intern în conformitate cu regulile, reglementările, procedurile donatorului și legislația în vigoare;
 • Asigurarea faptului că toate achizițiile sunt în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare.

Competențe și calificări necesare:

 • Studii superioare în contabilitate/finanțe;
 • Experiența de muncă în domeniul contabilității de cel puțin 2 ani;
 • Experiență de muncă în domeniul financiar al ONG-urilor de cel puțin 1 ani;
 • Experiența de lucru cu donatori străini va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a vorbi și de a scrie fluent în limba româna, limba rusă și scris în limba engleză;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Responsabilitate, corectitudine și punctualitate;
 • Abilități și experiență de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel etc).

Tipul contractului: contract individual de muncă

Implicarea: normă deplină

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea „Asistent Financiar”, următoarele documente:

– CV-ul actualizat;

– O scrisoare de motivare (până la 1 pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare — 12 octombrie 2020, ora locală 09:00.

Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați.

* Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Campaniile de informare ale GAL-urilor finanțate în cadrul FDR LEADER — UE 2020: Statistici

,

17 august 2020
Vizite: 911

Acum câteva luni, a fost lansat apelul de propuneri privind Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER — UE 2020, desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”. Proiectul este implementat de către Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish Aid.

Fiecare GAL selectat pentru obținerea suportului financiar în cadrul FDR LEADER — UE 2020 și-a asumat responsabilitatea să conducă în localitățile lor campanii de informare transparente și detaliate despre finanțarea prin GAL-uri a proiectelor din sectoarele civic, antreprenorial și public în zonele rurale.  

Campaniile de informare în GAL-uri s-au desfășurat în intervalul iunie-iulie 2020, pe parcursul acestora au fost organizate 146 sesiuni de informare, majoritatea fiind sesiuni pe viu (78%) cu respectarea măsurilor de protecție potrivite situației de urgență instituite în țară. Ponderea sesiunilor online este mult mai redusă (22%), însă partea pozitivă este că acestea au fost organizate în peste jumătate dintre GAL-uri, cea ce demonstrează flexibilitatea și capacitatea de adaptare la realitatea creată de pandemie. 

Adițional sesiunilor de informare, au fost oferite și consultări individuale la telefon sau la oficiile GAL. În total 2288 persoane au fost informate despre documentația concursului și pașii de scriere a unui proiect de finanțare. Dintre acestea, fiecare a 4 persoană au depus propuneri de proiecte interesante și utile pentru dezvoltarea locală a satului moldovenesc. În rezultat, au fost recepționate 543 de aplicații (94% în runda I și 6% în runda II). 

Bugetul solicitat în cadrul acestor 543 aplicații este de peste 27 milioane de lei ceea ce depășește de 2,3 ori suma bugetului planificat pentru finanțare a micro-proiectelor în valoare de aproximativ 12 milioane de lei.   

Bugetul total al Fondului de Dezvoltare rurală este în mărime de 15.466.000 lei. Acesta a fost acordat GAL-urilor atât pentru dezvoltarea instituțională, la nivel de cooperare internă și strategică, cât și pentru susținerea antreprenorilor rurali, mici intervenții de infrastructură, promovarea valorilor locale, depășirea situațiilor de criză în contextul pandemiei și altele. Datele statistice cu privire la campaniile de informare ale GAL-urilor despre finanțarea în cadrul FDR le puteți în acest raport.

Acum câteva luni, a fost lansat apelul de propuneri privind Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER — UE 2020, desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”. Proiectul este implementat de către Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish Aid.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unor noi colegi de echipă

,

14 august 2020
Vizite: 1083

Procesele de dezvoltare locală a comunităților rurale și urbane, lansate de-a lungul anilor, aduc rezultate frumoase și noi și noi taskuri zi de zi. Dacă îți dorești să participi la dezvoltarea locală, să fii parte a unei echipe dinamice și prietenoase, te invităm să aplici pentru una dintre funcțiile vacante.

Coordonator de proiecte — va asigura buna organizare și va oferi sprijin în activitățile din cadrul proiectelor Solidarity Fund PL în Moldova

Specialist Junior-coordonator de proiecte — va oferi suport în buna desfășurare a activităților din cadrul proiectelor Solidarity Fund PL în Moldova.

Coordonator al Unității de PR și Comunicare — va asigura funcționarea eficientă a Unității de PR și Comunicare a organizației.

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare: 1 septembrie, ora locală 09:00.

Vă rugăm să indicați la Subiect funcția pentru care aplicați (exemplu: Coordonator de proiecte).

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

A fost creată Rețeaua Națională de Revitalizare Urbană din Republica Moldova

,

7 august 2020
Vizite: 911

Între 21 și 31 iulie, zece orașe au semnat Memorandumul și Declarația de principii privind crearea Rețelei de Revitalizare Urbană din Republica Moldova (RNRU) — un nou actor important în dezvoltarea locală urbană.

Revitalizare urbană este un proces de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane degradate, desfășurat în mod complex, prin acțiuni integrate teritorial și desfășurate de către administrațiile locale prin parteneriate locale, regionale, naționale eficiente în baza unui program de revitalizare. Până la momentul actual, 13 dispun de programul de revitalizare urbană, implementând în baza acestuia diverse proiecte — spații de agrement pentru copii, renovarea zonelor sportive, îmbunătățirea condițiilor de trai pentru copii, tineri și vârstnici și altele.

În urma experienței acumulate între anii 2017-2019, dar și în baza rezultatelor discutate în cadrul Conferințelor Internaționale de Revitalizare Urbană din aprilie și decembrie 2019, orașele implicate și-au demonstrat dorința de a trece la o etapă nouă de dezvoltare — crearea unei rețele, care va reprezenta interesele orașelor și va contribui la răspândirea inițiativelor de Revitalizare Urbană în întreaga țară. Astfel, timp de zece zile, zece orașe — Bălți, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Edineț, Ocnița, Rezina, Soroca, Strășeni, Ungheni, — au semnat Memorandumul și Declarația de principii cu privire la crearea RNRU. Evenimentele au avut loc în format restrâns, respectând măsurile de protecție în situația actuală.

Deși experiența mun. noastru în domeniul Revitalizării Urbane este mică, noi am observat diverse tendințe pozitive în viața orașului. Noi deja avem un program de revitalizare aprobat de autoritățile publice, dar și este bine primit de comunitate”, povestește Nicolae Dișli, responsabil de Revitalizare Urbană în mun. Ceadîr-Lunga. Simion Tatarov, primarul or. Rezina, a menționat despre descoperirea importantă atestată pentru lucrătorii din autoritățile publice locale — Revitalizarea Urbană este axată pe oameni și pentru oameni. „Ne-am propus să devenim membri ai RNRU pentru a avea posibilitatea de a beneficia de asistență tehnică, logistică și de a acumula o experiență în revitalizarea orașului nostru, care este unul relativ tânăr.

Fiecare dintre participanții la eveniment a povestit despre înalta calitate a lucrărilor efectuate în zonele de revitalizare și despre dorința de a participa la un schimb de experiență mai amplu între orașele implicate în proces, dar și pentru orașele care vor dori să facă parte din acesta. „Sunt sigur că bunele intenții, pe care le vom face în baza parteneriatelor inter-relaționale atât pe intern în Republica Moldova, cât și pe extern cu partenerii internaționali, vor pune temeliile unor viziuni propice pentru comunitățile noastre”, a menționat Constantin Cojocari, primarul or. Edineț. Anastasia Jdanova, responsabilă de Revitalizarea Urbană în or. Ocnița, a relatat despre zona de revitalizare de lângă fabrica de conserve, unde au îmbunătățit spațiul de agrement pentru copii. „Avem doar așteptări pozitive de la RNRU și sunt sigură că mereu ne vom ajuta reciproc.

Deși Maratonul a avut loc într-o componență redusă, orașele nu au încetat să celebreze într-o manieră simbolică acest eveniment, în prezența reprezentanților echipei de lucru și ai primăriilor. Evenimentul, startul căruia a fost dat în mun. Edineț și a sfârșit în orașul Strășeni, a culminat cu semnarea Memorandumului și Declarației de Principii, orașele mulțumind partenerilor pentru încredere și suport în dezvoltarea urbană. „Este evident că revitalizarea unei zone va fi un imbold, un element motivațional pentru locuitorii altor sectoare ale orașului și sperăm la o implicare și mai mare a cetățenilor”, povestește Valentina Casian, primar al or. Strășeni, menționând cooperarea dintre sectoarele civic, public și comunitar drept un rezultat impresionant.

Procesul de creare și dezvoltare a Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova este facilitat de către Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Fondul Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020: Rezultatele finale

,

5 august 2020
Vizite: 1106

În cadrul apelului Inițiative Pilot LEADER – UE 2020 au fost înregistrate 117 dosare, cele mai multe dintre ele și anume, 53% fiind din zona de Centru a țării, 29% din Sud și 18% din Nord. Inițiativele recepționate sunt din diferite sectoare ale economiei rurale, preponderent din domeniul agricol (38%), turismului (28%), serviciilor (13%) etc.

În urma unei evaluări complexe au fost selectate 11 idei inovative ale antreprenorilor din zonele rurale ce vor fi finanțate în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020, din sursele Uniunii Europene și Polish Aid. Rezultatele evaluării finale și punctajul acordat pentru fiecare dosar poate fi văzut aici.

Prin suportul acordat acestor idei antreprenoriale se urmărește crearea unor modele integrate de dezvoltare pentru mai multe afaceri rurale care valorifică potențialul și resursele locale. Astfel, vor fi susținute idei de substituire a materialului genetic de import în apicultură cu unul local, creare a unui produs turistic complex, integrare a tehnologiilor informaționale avansate în agricultură, dezvoltare a unui concept de turism industrial, valorificare a plantelor aromatice și medicinale etc.

Fondul Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020 este lansat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova. Bugetul total al Fondului este în mărime de 3,866,520 MDL.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel de propuneri în cadrul FGM 2020, ediția Acces pentru Succes+

,

3 august 2020
Vizite: 948

Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid, anunță lansarea apelului de propuneri în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020, ediția Acces pentru Succes+ (A2S+), direcția de dezvoltare – Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare dintre ambele maluri ale Nistrului, drept continuitate a acțiunilor implementate în cadrul proiectului A2S.

A2S+ are drept scop susținerea partenerilor locali de pe ambele maluri ale Nistrului pentru consolidarea cooperării și încrederii, prin asigurarea sustenabilității parteneriatelor create și dezvoltate în cadrul proiectului A2S, pentru dezvoltarea locală.

Bugetul total al apelului de propuneri a Ediției A2S+ este de 450 000, 00 MDL.

Obiectivul general este consolidarea parteneriatelor stabilite în cadrul proiectului A2S prin implementarea inițiativelor comune pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea nivelului de trai al populației din comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului.

Sunt eligibile să participe Parteneriatele constituite din minim 2 reprezentanți ai comunităților de pe  ambele maluri ale râului Nistru, participanți ai Proiectului A2S.

Criteriile de eligibilitate a Parteneriatelor sunt următoarele:

 • La Parteneriat trebuie să participe reprezentanții comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru (câte un/mai mulți reprezentanți de pe fiecare mal);
 • Reprezentanții comunităților, care constituie Parteneriatul, trebuie să fie participanții Proiectului A2S;
 • Membrii Parteneriatului pot participa doar la un Parteneriat în cadrul apelului de propuneri;
 • Parteneriatul a depus o singură aplicație.

Aplicațiile sunt depuse online până pe 24 august 2020, ora 17:00.

NOTĂ: Nu este solicitată sau necesară prezentarea aplicației imprimate pe suport de hârtie.

Procedura de aplicare și documentele necesare

Depunerea aplicațiilor în cadrul prezentului apel de propuneri se realizează online completând formularul de cerere. Pentru a completa online acest formular în timp optim, vă recomandăm: 

– Să studiați și să pregătiți răspunsurile, folosind versiunea word a formularului de cerere;

– Să descărcați și să pregătiți în avans anexele, descărcându-le de aici.

Regulile procedurii de aplicare și condițiile formale pot fi studiate aici . Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un cod de înregistrare pentru aplicația depusă. Procesul de evaluare va cuprinde trei etape: evaluarea formală, de conținut și aprobarea finală a rezultatelor.

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, Vă rugăm să contactați Coordonatorul de Proiect, Ana Chihai: ana.chihai@solidarityfund.md, 068262297.

Apelul de propuneri este implementat în cadrul Fondului de Granturi Mici, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă