logo-loader

Lună: octombrie 2021

Istorii de succes

Angajăm coordonator pentru proiectul „Consolidarea capacităților la nivel local a sistemului de protecție civilă”

,

27 octombrie 2021
Vizite: 265

Poți fi chiar tu coordonator al proiectului „Consolidarea capacităților la nivel local a sistemului de protecție civilă”, pentru a asigura realizarea cu succes a activităților stabilite în cadrul Programului de susținere și dezvoltare a sistemului de protecție civilă.

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova susține consolidarea comunităților locale din țară. Organizația aplică diverse instrumente și soluții sistemice în zonele urbane și rurale. În perioada anilor 2021-2023 Solidarity Fund PL în Moldova își propune să acorde suport în consolidarea capacităților la nivel local a sistemului de protecție civilă. Astfel, vor fi definitivate o serie de activități comune cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova ce vor fi reflectate într-un Program de susținere și dezvoltare a acestui domeniu.

Sarcini și responsabilități: 

 1. Participă la definitivarea conceptului și planului de acțiuni;
 2. Facilitează legătura și comunicarea între toate părțile implicate (minister, organizație, autoritățile publice locale,  comunitățile locale, etc.);
 3. Implementează în mod independent activitățile; 
 4. Asigură aspectele logistice și financiare necesare pentru realizarea activităților;
 5. Planifică și reprezintă organizația în cadrul ședințelor de lucru și evenimentelor relevante acestui proces;
 6. Facilitează cooperarea și comunicarea dintre experţii naționali și internaționali (Polonia) asigurând adaptarea soluțiilor propuse la contextul local; 
 7. Asigură executarea la timp a activităților planificate etc.

Toate detaliile privind responsabilitățile, competențe, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Dosarul de aplicare va conține:  

 • CV-ul actualizat;  
 • O scrisoare de intenție (max. 1 pagină), care să includă descrierea experienței relevante, precum și motivația candidatului / -tei de a ocupa postul în cauză. 

Procedura de aplicare: 

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea în subiectul mesajului: specialist – coordonator de proiecte, Sistemul protecției civile

  

Termenul limită de depunere a dosarelor08 noiembrie 2021, ora locală 10:00. 

Procedura de selecție și evaluare: 

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în trei etape: 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de un reprezentant al Unității de dezvoltare rurală. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale. 

Etapa 2: Prima etapă a interviurilor  

La această etapă de recrutare pot să ajungă mai mulți candidați în funcție de calitatea dosarului primit și de cerințele postului vacant. Interviurile vor fi realizate de o echipă de minimum 3 evaluatori, care este implicată și în analiza și selectarea CV-urilor la etapa precedentă.  

În cadrul interviului vor fi verificate cele mai relevante informații în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Scopul interviului este de a analiza corespunderea competențelor candidatului cu cerințele poziției vacante, precum și motivația și atitudinea acestuia față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.  

În caz de necesitate, candidatului i se poate cere să îndeplinească o sarcină suplimentară.  

Etapa 3: A doua etapă a interviurilor 

La recomandarea echipei de recrutare, candidații preselectați vor fi propuși pentru următoarea etapă a procesului de recrutare  – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.   

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.  

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.  

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova angajează: Specialist junior – coordonator de proiecte

,

19 octombrie 2021
Vizite: 287

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Pentru o bună desfășurare în continuare a activităților propuse, angajăm un Specialist/ă junior – coordonator/e de proiecte.

Având la bază modele internaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Organizația promovează o abordare sistemică menită să contribuie la procesele de valorificare a potențialului comunităților. 

Scopul poziției:  

Asigurarea bunei organizări a activităților din cadrul Unității de Dezvoltare Rurală Solidarity Fund PL în Moldova. 

Sarcini și responsabilități: 

 • Co-creează proiectele și implementează în mod independent activitățile; 
 • Pregătește materialele necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.; 
 • Comunică cu partenerii organizației; 
 • Oferă asistență în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional; 
 • Pregătește rapoartele prin colectarea și sistematizarea informațiilor, pregătește tabele; 
 • Alte activități operaționale și management organizațional. 

Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare în științe administrative, managementul proiectelor sau alte domenii conexe; 
  • Experiența de lucru într-o poziție similară prezintă un avantaj; 
  • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de circulație internațională (în special engleza) vor constitui un avantaj;
  • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);  
  • Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 
  • Abilități de a lucra independent și în echipă etc.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Procedura de aplicare: 

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea în subiectul mesajului: specialist junior – coordonator de proiecte, Unitatea de dezvoltare rurală

Termenul limită de depunere a dosarelor21 noiembrie 2021, ora locală 10:00.  

Procedura de selecție și evaluare: 

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în trei etape: 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de un reprezentant al Unității de dezvoltare rurală. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale. 

Etapa 2: Prima etapă a interviurilor  

La această etapă de recrutare pot să ajungă mai mulți candidați în funcție de calitatea dosarului primit și de cerințele postului vacant. Interviurile vor fi realizate de o echipă de minimum 3 evaluatori, care este implicată și în analiza și selectarea CV-urilor la etapa precedentă.  

În cadrul interviului vor fi verificate cele mai relevante informații în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Scopul interviului este de a analiza corespunderea competențelor candidatului cu cerințele poziției vacante, precum și motivația și atitudinea acestuia față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.  

În caz de necesitate, candidatului i se poate cere să îndeplinească o sarcină suplimentară.  

Etapa 3: A doua etapă a interviurilor 

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară  va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare  – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.   

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.  

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.  

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova angajează IT Business Analyst

,

13 octombrie 2021
Vizite: 311

Moldovan LEADER IT Soft va servi la operaționalizarea implementării Programului Național LEADER care e în proces de pregătire de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) în contextul instituționalizării abordării LEADER în RM. Elaborare soft-ului va fi sprijinită în cadrul proiectului EU4Moldova: Dezvoltarea comunităților locale (LEADER), implementat de Solidarity Fund PL în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Polish aid.

Soft-ul va facilita schema de implementare a Programului Național LEADER și colaborarea dintre Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Grupurile de Acțiune Locală (GAL), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Rețeaua Națională LEADER (RNL).

Scopul poziției:

IT Business Analyst-ul va acționa ca o legătură și comunicator dintre echipa IT și ramurile executive ale participanților la Programul Național LEADER. Acesta va contribui la elaborarea design-ului Moldovan LEADER IT Soft și va facilita comunicarea dintre AIPA, MAIA, RNL, SFPL în MD și compania IT/echipa de IT care va dezvolta soft-ul.

Sarcini și responsabilități: 

 • Colectarea, documentarea și analiza cerințelor tehnice de la diferiți stakeholderi;
 • Traducerea necesităților stakeholderilor în specificații funcționale pentru echipa IT;
 • Co-coordonarea creării Moldova LEADER IT Soft alături de experții din cadrul AIPA;
 • Identificarea modalităților de îmbunătățire a proceselor.

Oportunități:  

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea „IT Business Analyst”, CV-ul actualizat și o scrisoare de motivare (de până la o pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare este 1 noiembrie 2021, ora locală 09:00.

Procedura de selecție și evaluare: 

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în trei etape: 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale. 

Etapa 2: Prima etapă a interviurilor  

La această etapă de recrutare pot să ajungă mai mulți candidați în funcție de calitatea dosarului primit și de cerințele postului vacant. Interviurile vor fi realizate de o echipă de minimum 3 evaluatori, care este implicată și în analiza și selectarea CV-urilor la etapa precedentă.  

În cadrul interviului vor fi verificate cele mai relevante informații în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Scopul interviului este de a analiza corespunderea competențelor candidatului cu cerințele poziției vacante, precum și motivația și atitudinea acestuia față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.  

În caz de necesitate, candidatului i se poate cere să îndeplinească o sarcină suplimentară.  

Etapa 3: A doua etapă a interviurilor 

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară  va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare  – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.   

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.  

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.  

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant/ă pentru elaborarea unui Manual operațional

,

13 octombrie 2021
Vizite: 89

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant/ă pentru elaborarea unui Manual operațional cadru pentru Unitățile de Implementare a Proiectelor constituite conform prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027.

Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Conform relațiilor de colaborare stabilite cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) pentru anii 2021 – 2022, Solidarity Fund PL în Moldova va acorda suportul necesar atât Ministerului cât și agențiilor de dezvoltare regională pentru implementarea prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027, în special pentru consolidarea capacităților agențiilor de dezvoltare regională și orașelor poli de creștere (6) în implementarea acțiunilor planificate.

O activitate separată a Programului național este orientată spre crearea și consolidarea capacităților Unităților de Implementare a Proiectelor (UIP) în cadrul celor șase orașe poli de creștere: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat.

Atribuțiile Unităților de Implementare a Proiectelor sunt, în principal:

 • implicarea și oferirea suportului necesar în elaborarea/actualizarea documentației strategice și urbanistice;
 • elaborarea Programului operațional de implementare a proiectelor la nivelul municipalității;
 • înaintarea propunerilor de proiecte în baza documentației de planificare și urbanism;
 • asigurarea managementului și monitorizarea operațională a implementării proiectelor;
 • implementarea proiectelor de dezvoltare urbană;
 • elaborarea și prezentarea spre examinare autorităților locale, dar și agențiilor de dezvoltare regională rapoarte de progres privind implementarea proiectelor;
 • cooperarea cu partenerii de dezvoltare și contribuirea la atragerea de mijloace financiare pentru implementarea Programului național la nivel municipal.

Mai multe detalii despre rolul specialistului junior, precum și despre calificările necesare și procedura de aplicare și evaluare, aflați în Termenii de referință ai acestei poziții.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție și oferta financiară) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Consultant pentru elaborarea unui Manual Operațional (document cadru).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27octombrie 2021, ora locală 10:00. 

Persoana de contact — Anastasia Ștefanița, Coordonatoare de Program, Unitatea de Dezvoltare Urbană, email: anastasia.stefanita@solidarityfund.md   

Procedura de selecție și evaluare:

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în două etape:

Etapa 1: Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție, oferta financiară). Evaluarea formală este realizată de un reprezentant al Unității Dezvoltare Urbană.

Etapa 2: Evaluarea de conținut a dosarului

O echipă de minimum 3 evaluatori va efectua evaluarea componentelor dosarului în raport cu criteriile incluse în formularul de evaluare.

Criteriile pentru procesul de selecție sunt următoarele:

• Experiență relevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale minime enumerate la punctul 5 (cel mai mare scor posibil – 50);

• Abordare metodologică aplicabilă (cel mai mare scor posibil – 20);

• Preț rezonabil (cel mai mare scor posibil – 30).

Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă:

P = Pmin / Pof x 30 de puncte, unde:

Pmin – cel mai mic preț propus

Pof – preț prezentat în oferta examinată

P – numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet.

Fiecare membru al echipei de evaluare va efectua evaluarea în mod individual. După evaluare, se va calcula scorul mediu obținut de fiecare candidat. Primii 3 candidați, cu cel mai mare scor, vor fi invitați la un interviu final.

* Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

** În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldovava transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist Financiar

,

11 octombrie 2021
Vizite: 302

Alătură-te echipei Solidarity Fund PL în Moldova în calitate de Specialist Financiar, pentru a asigura gestiunea financiară a proiectelor implementate de Solidarity Fund PL în Moldova, inclusiv monitorizarea granturilor de către beneficiari sub aspect financiar.

Câteva sarcini și responsabilități:

 • Gestionarea financiară a proiectelor organizației;
 • Pregătirea rapoartelor financiare și prezentarea acestora organizațiilor donatoare;
 • Gestionarea financiară a granturilor oferite;
 • Oferirea suportului beneficiarilor în implementarea granturilor, sub aspect financiar și contabil;
 • Verificarea rapoartelor financiare ale beneficiarilor de granturi;
 • Asigurarea faptului că toate operațiunile contabile și achizițiile sunt realizate în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare;
 • Contribuirea la conceptualizarea proceselor și elaborarea noilor instrumente financiare în domeniile de implicare ale organizației;
 • Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor organizației din domeniul instrumentelor financiare;
 • Alte activități operaționale și management organizațional.

Oportunități: 

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională; 
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

 Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare (contabilitate/finanțe); 
 • Experiența de lucru în domeniul financiar/contabil al ONG-rilor de minim doi ani; 
 • Experiența de lucru cu donatori străini va constitui un avantaj
 • Cunoașterea legislației în domeniul contabilității și fiscalității;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de analiză, scriere, raportare; 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză;  
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.); 
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Dosarul de aplicare va conține: 

 1. CV-ul actualizat; 
 2. O scrisoare de intenție (max. 1 pag.) în care aplicantul va răspunde la următoarele întrebări: 1. Cum experiența dvs. profesională corespunde sarcinilor poziției? 2. De ce ați dori să activați în poziția propusă?

Procedura de aplicare: 

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Specialist Financiar

Termenul limită de depunere a dosarelor1 noiembrie 2021, ora locală 09:00. 

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în trei etape: 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale. 

Etapa 2: Prima etapă a interviurilor  

La această etapă de recrutare pot să ajungă mai mulți candidați în funcție de calitatea dosarului primit și de cerințele postului vacant. Interviurile vor fi realizate de o echipă de minimum 3 evaluatori, care este implicată și în analiza și selectarea CV-urilor la etapa precedentă.  

În cadrul interviului vor fi verificate cele mai relevante informații în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Scopul interviului este de a analiza corespunderea competențelor candidatului cu cerințele poziției vacante, precum și motivația și atitudinea acestuia față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.  

În caz de necesitate, candidatului i se poate cere să îndeplinească o sarcină suplimentară.  

Etapa 3: A doua etapă a interviurilor 

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară  va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare  – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.   

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă