logo-loader

Lună: noiembrie 2021

Istorii de succes

Traducere simultană, consecutivă și în scris pentru limbile română, rusă, engleză, poloneză

,

30 noiembrie 2021
Vizite: 96

Solidarity Fund PL în Moldova încurajează persoanele juridice și/sau fizice să depună dosarul până în data de 10 decembrie 2021, pentru a presta servicii de Traducere simultană, consecutivă și în scris pentru limbile română, rusă, engleză, poloneză. Descrierea achiziției Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii pentru prestarea

Solidarity Fund PL în Moldova încurajează persoanele juridice și/sau fizice să depună dosarul până în data de 10 decembrie 2021, pentru a presta servicii de Traducere simultană, consecutivă și în scris pentru limbile română, rusă, engleză, poloneză.

Descrierea achiziției

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii pentru prestarea serviciilor de traducere scrisă și/sau interpretare (consecutiv și/sau simultan) în/din următoarele limbi:

 1. română-engleză-română
 2. rusă-engleză-rusă
 3. română-rusă-română
 4. română-poloneză-română
 5. rusă-poloneză-rusă
 6.  engleză-poloneză-engleză

Aplicanți eligibili

Sunt încurajate să depună oferta financiară atât persoanele juridice, cât și cele fizice. Traducătorul/oarea/orii va fi implicat/ă/ți în traducerea rapoartelor și studiilor tematice, notelor de concept, strategiilor de dezvoltare locală, materialelor pentru instruiri (inclusiv prezentări PPT), precum și în traduceri consecutive/simultane la evenimentele organizate de Solidarity Fund PL în Moldova și/sau partenerilor acestuia, etc. Vor fi acceptate ofertele financiare pentru toate limbile și tipurile de traducere, cât și pentru o parte din limbile și tipurile de traducere menționate.

Sarcini și responsabilități:

• Realizarea în timp util și calitativ a traducerilor în scris și celor realizate verbal;
• Abilități de lucru și existența echipamentului necesar pentru lucru în programe de
videoconferință precum Zoom și altele precum email, MS Office, etc.;
• Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Cerințe față de candidați:

• Absolvirea unei facultăți de limbi străine sau certificarea ca translator/interpret de organele abilitate;
• Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, PPT, Google Drive, etc.);
• Abilități excelente de interacțiune și comunicare.

Vor constitui un avantaj:

• Studii sau experiență în domeniul economic, de urbanism, turism, ocrotire a mediului,
politologie, etc.;
• Experiență variată de traduceri realizate pentru organizații internaționale;
• Cunoașterea altor limbi;
• Deținerea unui automobil personal și permis de conducere valid (pentru deplasări la
evenimente).

Criteriile de evaluare:

• Prezentarea setului complet de acte solicitate;
• Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus;
• Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț.

Pentru mai multe detalii despre termenii de referință click aici.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant/ă Resurse Umane

,

5 noiembrie 2021
Vizite: 121

În ultimii 2 ani Solidarity Fund PL în Moldova s-a dezvoltat considerabil din punct de vedere instituțional și a conceptualizat noi direcții de dezvoltare. La moment, organizația este în creștere, inclusiv din perspectiva extinderii echipei. În acest context, organizația angajează Consultant/ă Resurse Umane.

Sarcini și responsabilități: 

 • Suport in definitivarea conceptului pentru dezvoltarea și buna gestionare a echipei;
 • Comunicarea cu managerii de unitate și membrii echipei pentru determinarea necesităților de personal și creșterea profesională;
 • Facilitarea și eficientizarea comunicării în echipă;
 • Suport in definitivare conceptului procesului de integrare a noilor membri a echipei;
 • Suport in elaborarea mecanismului de evaluare a performanțelor membrilor echipei;
 • Suport in planificarea procesului de dezvoltare profesională a membrilor echipei și altele.

Toate detaliile privind responsabilitățile, competențe, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Dosarul de aplicare va conține: 

 1. CV-ul actualizat, ce va include minim 2 referințe profesionale; 
 2. O scrisoare de intenție (max. 1 pag.);
 3. Oferta financiară.

Procedura de aplicare. 

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Consultant Resurse Umane

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 noiembrie 2021, ora 9:00.

Procedura de selectare și evaluare: 

Dosarele depuse vor fi analizate în cadrul unui proces de evaluare în două etape: 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție, oferta financiară). 


Etapa 2: Evaluarea de conținut a dosarului
 

O echipă de minimum 3 evaluatori va efectua evaluarea componentelor dosarului în raport cu criteriile incluse în formularul de evaluare. 

Criteriile pentru procesul de selecție sunt următoarele: 

• Experiență relevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale minime enumerate la „Competențe și calificări necesare” (cel mai mare scor posibil – 60); 

• Studii superioare relevante  (cel mai mare scor posibil – 20); 

• Preț rezonabil (cel mai mare scor posibil – 20). 

Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă: 

P = Pmin / Pof x 20 de puncte, unde: 

Pmin – cel mai mic preț propus 

Pof – preț prezentat în oferta examinată 

P – numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet. 

Primii 3 candidați care vor acumula cel mai mare punctaj în cadrul procesului de evaluare a dosarelor, vor fi invitați la interviu.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă