logo-loader

Lună: februarie 2022

Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova anunță etapa a II-a a Fondului de Sinergie ediția 2021/2022 

,

10 februarie 2022
Vizite: 157

Fondul de Sinergie este un instrument al Solidarity Fund PL in Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish aid și este implementat în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică Regională al Republicii Polonia.

Scopul Fondului este de a consolida abordarea de revitalizare urbană în Republica Moldova drept instrument eficient de dezvoltare urbană integrată, prin cofinanțarea proiectelor implementate de autoritățile publice locale în cooperare cu partenerii locali.  

Fondul de Sinergie vine în sprijinul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și presupune cofinanțarea din surse publice și externe împreună cu contribuția APL a unui proiect integrat de revitalizare urbană, cu potențial de a deveni proiect-model. Sinergia se va manifesta prin cofinanțarea din sursele SFPL în MD a proiectelor care au fost selectate în cadrul apelului competitiv al FNDRL, Programul 2 „Dezvoltare Urbană”, domeniul de intervenție 2.3 „Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice”. 

Fondul de Sinergie – ediția 2021/2022 este un fond pilot care intenționează să susțină abordarea integrată de revitalizare urbană și să consolideze componenta economică și socială a proiectelor depuse la FNDRL.  

IMPORTANT: Pot aplica la etapa a II-a a Fondului de Sinergie doar orașele care au fost selectate pentru co-finanțare din sursele FNDRL la concursul din 2021 și au primit scrisoare de garanție din partea Solidarity Fund PL în Moldova în anul 2021, în cadrul primei etape a Fondului de Sinergie. 

Termenul pentru depunerea Formularului de aplicare și a bugetului de către aplicanți este de până la 24.02.2022, pe e-mail: SPF@solidarityfund.md .

Mai multe detalii puteți găsi în Regulile de participare, etapa a II-a a Fondului de Sinergie. 

Formularul de aplicare este accesibil aici, iar bugetul poate fi completat aici. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Echipament tehnic și accesorii 

,

9 februarie 2022
Vizite: 134

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.  

Descrierea achiziției: Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru achiziționarea următoarelor tipuri de echipament tehnic și accesorii prezentate aici.

Aplicanți eligibili:  

În cadrul concursului pot participa companii care comercializează echipament tehnic și dețin licență și/sau autorizație relevantă.  

Companiile vor furniza echipamentul menționat mai sus în dependență de necesitățile survenite pe parcursul perioadei de derulare a contractului.  

Vor fi acceptate ofertele financiare pentru toate tipurile de echipament menționat. Candidații pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile.  

Criteriile de evaluare a ofertelor:  

  • Prezentarea setului complet de acte solicitate; 
  • Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus;  
  • Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț.  

Oferta trebuie să conțină următoarele date:   

  1. datele de contact (companie, adresa sediului oficial, adresa de corespondență, adresa de e-mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon); 
  1. oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe);  
  1. termeni și condițiile de plată.  

La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 

  1. Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Camera Înregistrării de Stat/Agenția Servicii Publice;  
  1. Licență/Autorizație de activitate;  
  1. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pe echipament tehnic”Termenul limită de depunere a dosarelor: 23.02.2022 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs. cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

Urmare a licitației deschise „Achiziție echipament tehnic și accesorii”, au fost selectate 3 companii care sunt contractate pentru colaborare: FPC „Aproservice-X” S.R.L.; „BTS PRO” SRL.; „NOVA IT” SRL.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă