logo-loader

Lună: aprilie 2022

Istorii de succes

Evaluarea externă a proiectului LEADER pentru Moldova rurală

,

18 aprilie 2022
Vizite: 40

Solidarity Fund PL în Moldova implementează în prezent proiectul LEADER pentru Moldova rurală – o inițiativă comună a USAID și Polish aid de a contribui reciproc la îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea economică incluzivă în zonele rurale prin extinderea abordării EU LEADER / DLCC ca soluție-model pentru o dezvoltare locală eficientă în Republica Moldova.

În prezent, în cadrul proiectului se desfășoară Fondul de Dezvoltare Rurală EU-LEADER 2.0., care susține 26 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) în implementarea Strategiilor de Dezvoltare locală în cadrul a două măsuri: Activizare și Dezvoltare.

Evaluarea externă este efectuată pentru: (1) a garanta responsabilitatea față de părțile interesate și partenerii locali, (2) a identifica într-un stadiu incipient potențiale probleme de implementare și (3) a valida relevanța, eficacitatea și eficiența proiectului. Se așteaptă ca prestatorul să monitorizeze implementarea proiectului în conformitate cu Contractul de Grant și Planul de Implementare aprobat și să efectueze evaluarea intermediară și finală a proiectului. 

Se așteaptă ca prestatorul să monitorizeze implementarea proiectului în conformitate cu Contractul de Grant și Planul de Implementare aprobat și să efectueze evaluarea intermediară și finală a proiectului. 

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:   

 • Evaluarea proiectului în termeni de coordonare și management al acestuia;  
 • Evaluarea progresului curent al proiectului în raport cu activitățile și obiectivele proiectului;  
 • Evaluarea relevanței activităților proiectului (inclusiv cele ale partenerilor de implementare) în raport cu obiectivele proiectului;   
 • Determinarea măsurii în care echipa proiectului a putut identifica riscul și răspunde corespunzător în momentul apariției acestuia;  
 • Investigarea principalelor provocări întâmpinate în timpul implementării proiectului și analiza a cum acestea ar fi putut fi depășite;  
 • Identificarea și consemnarea lecțiilor învățate și elaborarea unor recomandări privind activitățile specifice care trebuie desfășurate.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta
pe evaluare externă intermediară și finală a MRLP”.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

LEADER PENTRU MOLDOVA RURALĂ: Apel de propuneri pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală

,

18 aprilie 2022
Vizite: 235

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), anunță lansarea apelului de propuneri din cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală – Inception Fund, ca parte a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de USAID și Polish Aid.

Misiunea Fondului de Dezvoltare Rurală – Inception Fund (FDR Inception Fund) este de a contribui la procesul de consolidare a GAL-urilor noi create, prin asigurarea suportului informațional și financiar al acestora, în scopul dezvoltării rurale din țară, prin îmbunătățirea competitivității și condițiilor de trai în comunitatea rurală și consolidarea capacităților de implementare a abordării LEADER.  

Obiectivele specifice sunt:    

 • asigurarea cu fonduri a GAL-urilor pentru cofinanțarea proiectelor și a inițiativelor locale, care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-urilor; 
 • implementarea instrumentelor noi, dar și a bunelor practici de gestionare a proceselor de dezvoltare locală utilizate  deja de către alte GAL-uri în cadrul altor fonduri implementate; 
 • contribuția la dezvoltarea instituțională și operațională a GAL-ului;  
 • consolidarea experienței de implementare LEADER în Republica Moldova.    

Bugetul total al FDR Inception Fund este de 9 280 000,00 MDL. 

FDR Inception Fund va oferi cofinanțarea Grupurilor de Acțiune Locală, astfel GAL-urile vor avea posibilitatea să obțină o sumă de până la 600.000,00 MDL, dintre care 30% vor fi alocate pentru costuri administrative, inclusiv (I) remunerarea echipei manageriale a GAL-ului, (II) desfășurarea apelului de propuneri la nivel local, (III) activități de dezvoltare instituțională, iar 70% vor fi direcționate pentru costuri de program (finanțarea micro-proiecte în valoare de 20.000,00 – 80.000,00 MDL). Rolul finanțării micro-proiectelor este de a stimula activismul, de a mobiliza actorii comunității locale și de a-i încuraja să contribuie la procesele de dezvoltare locală. 

Apelul de propuneri pentru implementarea FDR Inception Fund este deschis pentru Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova noi create în cadrul proiectelor MRLP (LEADER pentru Moldova Rurală) și EU-LEADER (Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova), care activează în baza principiilor abordării LEADER și care au fost înregistrate sau au inițiat procesul de înregistrare al GAL-lui ca entitate juridică.  

Termenul limită de aplicare: 

Termenul limită pentru depunere a aplicațiilor online este 16 mai 2022, inclusiv. 

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora (inclusiv criteriile de evaluare de conținut) pot fi găsite în Regulile de participare ale apelului de propuneri și anexele acestuia. Vă rugăm să citiți detaliat Regulile de participare înainte de a depune dosarul de înregistrare. 

În cazul în care aveți întrebări/neclarități la Regulile de participare ale apelului de propuneri vă rugăm să le adresați la adresa: vitalie.ababii@solidarityfund.md până la data de 27 aprilie, astfel încât în perioada 28 aprilie – 03 mai 2022 să organizăm o sesiune de informare a GAL-urilor (în format online), la care se vor oferi răspunsuri.  

Contacte:  

Pentru întrebări suplimentare legate de procedura de aplicare – 060 167 674.  

Pentru întrebări tehnice – 069 513 179. 

Anexe: 

Anexa nr. 1 – Formularul de cerere (online).

Anexa nr.2 – Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi documentelor prezentate (descărcați).

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Campionii cresc campioni (la Zubrești) – Fondul de Dezvoltare Rurală, ediția 2.0 

,

12 aprilie 2022
Vizite: 188

„Să spui doar că ești campion, că ai medalii, nu este îndeajuns. Un campion este dator să crească alte generații”, a relatat Igor Mocanu la evenimentul de lansare a Clubului Sportiv de Taekwondo „Creștem campioni la sat”, în localitatea Zubrești. Clubul Sportiv  de Taekwondo este unul dintre cele 6 proiecte finanțate de către Grupul de Acțiune Locală Lunca Bîcului, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală, ediția 2.0.

Igor Mocanu este un sportiv din Republica Moldova, care a obținut rezultate remarcabile la competiții naționale și europene de Taekwondo, pe parcursul carierei sale sportive. Mereu și-a dorit să împărtășească cunoștințele sale cu noile generații și să aducă un beneficiu din activitatea sa sportivă. Acest fapt l-a motivat să devină profesor de arte marțiale în localitatea sa de baștină, satul Zubrești, raionul Strășeni. „Desfășurând activitatea, m-am trezit la un moment dat tată, profesor, psiholog și prieten apropiat pentru tinerii care îi antrenam. Ei fac parte din familii de diferite pături sociale și educația unora este mai șubredă. Venind la antrenamente, ei înțeleg că aici avem anumite reguli și învață bunele maniere, se respectă unii pe alții, nu fac discriminare în funcție de sex, vârstă sau pături sociale”

Tinerii din satul Zubrești – viitori campioni de Taekwondo 

Pe parcursul activității sale ca profesor, a participat cu echipa sa de discipoli la mai multe campionate. Își amintește cu mândrie cum după participarea tinerilor pentru prima dată la campionat a revenit în localitate cu un braț de medalii. Din cei 23 de tineri care au participat la competiție, 17 dintre ei au fost decernați cu câte o medalie. Participând la competiții municipale și naționale, Igor observase că tinerii altor echipe erau mult mai pregătiți din punct de vedere fizic și era dificil să concureze cu ei: „Discutând cu antrenorii acestor echipe, am aflat că ei au sală de forță cu echipamente performante. În afară de exercițiile acrobatice, ei merg des la sala de forță și cresc randamentul fizic. Atunci am înțeles că pentru a le face față, trebuie și noi să avem o sală de forță”.  

O perioadă de timp a locuit peste hotarele țării. Revenind acasă, se implica mereu în activitățile comunității. Colaborând îndeaproape cu primăria, a aflat despre Grupurile de Acțiune Locală Lunca Bîcului și faptul că acestea susțin implementarea proiectelor locale. De aici a venit și ideea să apeleze la suportul GAL-ului, cu scopul de a deschide o sală de forță pentru Clubul Sportiv de Taekwondo „Creștem campioni la sat”. Conceptul proiectului a fost selectat, iar dorința lui Igor ca cel puțin unul dintre discipolii săi să obțină o centură neagră, l-a motivat să lucreze asiduu în realizarea acestui proiect.   

Igor urma să plece peste hotarele țării, însă când a aflat rezultatele, a decis că este mai important să rămână în țară pentru a realiza proiectul: „aici nu este o chestie care ține de mine, însă de întreaga societate din localitatea Zubrești sau chiar alte localități din jur, deoarece nu există o sală de forță prin apropriere. Pe timp de pandemie cu toții am fost limitați cu deplasările, însă anterior erau mai multe persoane care frecventau lecțiile noastre de taekwondo. M-am simțit obligat să rămân acasă, chiar dacă uneori am fost cam certat de familie că mă ocup prea mult cu activități de voluntariat”.  

Implicarea GAL-urilor în implementarea proiectelor din zonele rurale 

Cristina Grițcu, Manager GAL Lunca Bîcului consideră că este foarte bine venit faptul că a fost deschisă o sală de forță în localitate: „Era înainte o școală de arte în sat, însă s-a închis. Într-adevăr localitatea Zubrești are un număr mare de locuitori și elevi. La fel, aici vin la studii și tineri din localitățile vecine. Este bine că a fost deschisă această sală de sport, pentru ca tinerii să nu se deplaseze atât de mult timp pe drum, până la Strășeni, pentru a se putea ocupa cu sportul”, a povestit Managerul GAL-ului.  

Abordarea LEADER se implementează prin intermediul GAL-urilor, acestea conținând reprezentanți din 3 sectoare: civic, business și public. GAL-urile încurajează teritoriile rurale să găsească modalități noi prin care să devină sau să rămână competitive, să-și valorifice bunurile la maxim. Pentru a se asigura de o implementare reușită a proiectelor, membrii GAL-urilor merg în fiecare localitate și povestesc cetățenilor despre perioada când este apelul, care sunt beneficiile atunci când aplică pentru finanțarea unui proiect din partea GAL-ului, care sunt actele necesare și îi îndrumă atunci când au întrebări. „Foarte des când sunt propuneri de a aplica la un proiect, lumea publică pe site documentele și asta tot. Când mergi însă în localitate și le explici, le este cu mult mai ușor să înțeleagă informația și să aplice. Îi ajutăm cu documentele, care sunt cerințele, cum să formuleze corect informația”, a menționat Cristina.  

Oportunități de dezvoltare pentru tinerii din zonele rurale 

Printre cei prezenți la deschiderea Clubului Sportiv erau și părinții micilor sportivi. Copilul Nataliei Hojmic are 7 ani, îl cheamă David și este pasionat de taekwondo: „La început îi era greu și spunea că nu mai poate, nu mai vrea să meargă la lecții. Dar peste o perioadă de timp nu avea răbdare să se apropie ora de sport”, a relatat mama lui David. Natalia consideră că este important ca în orice localitate tinerii să aibă mai multe oportunități de dezvoltare. „Sper și vreau să se ocupe cu sport și în continuare. Mă uit la alți băieți și când văd forța și entuziasmul lor mă bucură. Băiatul meu e mai sensibil ca și mine și sportul îi va oferi atât forță exterioară, cât și interioară”, a mai adăugat Natalia. 

Prin realizarea diferitor proiecte, care va duce la activarea și mobilizarea resurselor locale, se va îmbunătăți calitatea vieții în zonele rurale. Abordarea LEADER poate aduce modificări semnificative în viața cotidiană a oamenilor din zonele rurale, încurajând totodată cetățenii să își dezvolte spiritul civic. 

Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0 este implementat în cadrul proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională – USAID și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului de Cooperare pentru Dezvoltare – Asistența Poloniei. Proiectul este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Servicii asistența/consultanță juridică

,

12 aprilie 2022
Vizite: 41

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii, până în data de 26 aprilie 2022, ora 18.00.

Descrierea achiziției (cerințe esențiale): 

 • Acordarea asistenței juridice pentru echipă și partenerii cu care colaborează organizația,; 
 • Consultarea scrisă și orală în materie de drept; 
 • Organizarea și desfășurarea instruirilor pentru echipă, ateliere de lucru cu privire la aspecte juridice de diferită tematică; 
 • Efectuarea cercetărilor sau lucrărilor analitice pe subiecte relevante organizației; 
 • Elaborarea de recomandări legislative; 
 • Contribuție la elaborarea și modificarea cadrului intern (regulamente, proceduri, etc) a organizației și partenerilor cu care colaborează organizația; 
 • Alte activități relevante, la cererea organizației. 

Aplicanți eligibili: 

 • Persoană juridică (inclusiv cabinetul de avocat) sau persoană fizică cu studii superioare cu specializare în drept; 
 • Experiență de lucru în asistența juridică cel puțin 5ani în Republica Moldova; 
 • Cunoștințe vaste și profunde în, dar nu se limitează la, drept civil, comercial, imobiliar și al construcțiilor; 
 • Experiență de lucru în organizații de consultanță juridică de diferite profiluri; 
 • Experiența de lucru cu organizații non-guvernamentale; 
 • Cunoștințe avansate (scrisă și vorbită) în română, engleza și rusa va fi considerată un avantaj.  

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

 • Selectarea celei mai avantajoase oferte în baza principiului “Cel mai bun raport preț-calitate”; 
 • Experiența de lucru în domeniul drept; 
 • Experiența de lucru cu organizații non-guvernamentale.  

Pentru mai multe detalii accesați Termenii de Referință.

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pe asistența juridică”

* Aplicantul are dreptul de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale. 

* Ofertantul își exprimă Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele lui de caracter personal în scopul selectării persoanei contractante pentru prestarea serviciilor de asistență juridică. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor și de a rectifica datele furnizate. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă