logo-loader

Lună: mai 2022

Istorii de succes

Apel de propuneri: Fondul de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” 

,

26 mai 2022
Vizite: 126

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), anunță lansarea apelului de propuneri în cadrul Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0”, ca parte a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de USAID și Polish Aid.

Obiectivul general al Fondului este crearea modelelor de dezvoltare a economiei la nivel local, focusată pe anumite sectoare economice, prin valorificarea potențialului instituțional al GAL-urilor. 

Obiectivele specifice sunt: 

 • identificarea și pilotarea a noi modele de dezvoltare tematică în GAL-uri pentru diferite sectoare economice, în special în domeniul turismului rural, apiculturii și industriei lactatelor;  
 • stabilirea metodologiei de sprijinire a dezvoltării economiei rurale prin dezvoltare tematică a GAL-urilor. 

Bugetul total al Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” este de 90 000,00 EUR.  

Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” va oferi cofinanțare Grupurilor de Acțiune Locală, astfel GAL-urile vor avea posibilitatea să obțină o sumă de până la 30 000,00 EUR, dintre care 30% vor fi alocate pentru costuri administrative, inclusiv (I) remunerarea echipei manageriale a GAL-ului, (II) desfășurarea apelului de propuneri la nivel local, (III) activități de dezvoltare instituțională, iar 70% vor fi direcționate pentru costuri de program. Rolul finanțării micro-proiectelor este de a stimula activismul, de a mobiliza actorii comunității locale și de a-i încuraja să contribuie la procesele de dezvoltare locală.  

Apelul de propuneri pentru implementarea Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” este deschis pentru Grupurile de Acțiune Locală, cu sau fără experiență anterioară în implementarea activităților de dezvoltare tematică. În cazul GAL-urilor selectate, care se află în proces de înregistrare juridică, semnarea contractului de finanțare se va face doar după finalizarea procesului de înregistrare (dar nu mai târziu de o lună de la publicare rezultatelor). 

Termenul limită de aplicare: 

Termenul limită pentru depunere a aplicației online este 23 iunie 2022, inclusiv.  

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora (inclusiv criteriile de evaluare de conținut) pot fi găsite în Reguli de participare ale apelului de propuneri și anexele acestora. Vă rugăm să citiți detaliat Regulile de participare înainte de a depune dosarul de înregistrare.

În cazul în care aveți întrebări/neclarități la Regulile de participare ale apelului de propuneri vă rugăm să le adresați la adresa: anatolie.pirlii@solidarityfund.md până la data de 2 iunie 2022, astfel încât în una din dățile cuprinse în perioada 3 iunie – 8 iunie 2022 să fie organizată o sesiune de informare a GAL-urilor (în format online), la care se vor oferi răspunsuri.   

Contacte:   

Pentru întrebări suplimentare legate de procedura de aplicare – (069) 311 592.  

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Prestare servicii cursuri de limbă română

,

20 mai 2022
Vizite: 25

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea SFPL în MD puteți afla mai multe aici.   SFPL în MD, Vă invită să faceți o ofertă pentru

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea SFPL în MD puteți afla mai multe aici.  

SFPL în MD, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii. 

Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrări: 

Obiectivul achiziției îl constituie organizarea cursurilor de instruire în limba română, pentru angajații SFPL în MD (vorbitori nativi de limba rusă). 

Sarcini și responsabilități ale ofertantului: 

 1. Testarea nivelului de cunoaștere a limbii române; 
 1. Organizarea cursului de instruire în limba română; 
 1. Elaborarea și furnizarea materialelor de suport audienților cursului; 
 1. Evaluarea finală de cunoaștere a limbii române; 
 1. Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire (în cazul persoanelor juridice). 

Cerințe fața de bunuri/ servicii/ lucrări: 

 1. Prestatorul va livra programul de instruire coordonat cu beneficiarul, care va include structura și conținutul cursului de instruire; 
 1. Prestatorul va folosi metode interactive de instruire și tehnici de formare și dezvoltare a competențelor lingvistice;  
 1. Locația desfășurării va avea loc preponderent online, cu posibilitatea de offline. 

Competențe și calificări necesare fața de ofertant 

 1. Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) al formatorului în domenii relevante serviciilor prestate; 
 1. Acreditarea/autorizarea Ministerului Educației și Cercetării al RM/organele abilitate (în cazul persoanelor juridice) constituie un avantaj; 
 1. Minim 3 ani experiență în domeniul organizării cursurilor de limba română și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții Publice.  

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesândTermenii de referință. 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21.06.2022, ora locală 10:00.  

  

* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor și de a rectifica datele furnizate. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Achiziție pentru realizarea evaluării externe intermediare și finale a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”

,

10 mai 2022
Vizite: 33

Solidarity Fund PL în Moldova implementează în prezent proiectul LEADER pentru Moldova rurală – o inițiativă comună a USAID și Polish aid de a contribui reciproc la îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea economică incluzivă în zonele rurale prin extinderea abordării EU LEADER / DLCC ca soluție – model pentru o dezvoltare locală eficientă în Republica Moldova.

În prezent, în cadrul proiectului se desfășoară Fondul de Dezvoltare Rurală EU-LEADER 2.0., care susține 26 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) în implementarea Strategiilor de Dezvoltare locală în cadrul a două măsuri: Activizare și Dezvoltare.  

În contextul implementării proiectului, Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii.  Obiectivul achiziției îl constituie realizarea evaluării externe intermediare și finale a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”, finanțat de USAID Moldova și Polish aid.  

Se așteaptă ca prestatorul să monitorizeze implementarea proiectului în conformitate cu Contractul de Grant și Planul de Implementare aprobat și să efectueze evaluarea intermediară și finală a proiectului. 

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:  

 • Evaluarea proiectului în termeni de coordonare și management al acestuia; 
 • Evaluarea progresului curent al proiectului în raport cu activitățile și obiectivele proiectului; 
 • Evaluarea relevanței activităților proiectului (inclusiv cele ale partenerilor de implementare) în  
 • raport cu obiectivele proiectului etc.

Livrabile în cadrul procesului de evaluare:  

 • Plan de evaluare a proiectului care va include metodologia de evaluare; 
 • Raport de evaluare intermediară; 
 • Raport de evaluare finală. 

Termenul estimativ de executare a comenzii: august 2022 pentru raportul de evaluare intermediară, iulie 2023 pentru raportul de evaluare finală. 

Informații despre ondiții de participare la procesul de achiziție și alte detalii le găsiți aici.

La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 

 1. CV în format Europass în limba engleză; 
 1. Abordarea metodologică privind evaluarea proiectului (până la 2 pagini) în limba engleză; 
 1. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pentru servicii de evaluare externă a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” ”.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel de propuneri: Consolidarea capacităților de protecție civilă în Republica Moldova 

,

7 mai 2022
Vizite: 136

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, anunță lansarea apelului de propuneri pentru dezvoltarea parteneriatelor cu localitățile rurale în cadrul Proiectului Pilot „Consolidarea capacităților de protecție civilă în Republica Moldova”.  Apelul își propune să contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru funcționarea și dezvoltarea Posturilor Teritoriale de Salvatori

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, anunță lansarea apelului de propuneri pentru dezvoltarea parteneriatelor cu localitățile rurale în cadrul Proiectului Pilot „Consolidarea capacităților de protecție civilă în Republica Moldova”. 

Apelul își propune să contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru funcționarea și dezvoltarea Posturilor Teritoriale de Salvatori și Pompieri Voluntari (PTSPV), ca elemente indispensabile ale sistemului de protecție civilă din țară. Autoritățile publice locale, organizațiile non guvernamentale și grupurile de pompieri voluntari din localitățile rurale pot aplica pentru intervenții de creștere a capacităților echipelor de pompieri locale precum și pentru investiții de infrastructură în cadrul PTSPV. 

Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului sunt:  

 • Crearea unui cadru de reglementare favorabil pentru funcționalitatea și dezvoltarea PTSPV;   
 • Pilotarea standardelor de instruire, infrastructură și operaționale în comunitățile rurale selectate;   
 • Îmbunătățirea instruirilor și capacităților operaționale ale PTSPV selectate;   
 • Consolidarea implicării comunității și a încrederii publicului în activitățile PTSPV.  

Proiectul este conceput ca unul pilot care servește la evaluarea cadrului de reglementare și a experienței actuale de funcționare a PTSPV (inclusiv a capacităților tehnico-materiale și umane), pentru a furniza soluții, a le testa, precum și cu scopul de a proiecta standarde aplicabile în domeniu. Acesta va fi implementat în parteneriat cu comunitățile rurale selectate in cadrul acestui apel. Totodată, proiectul va fi implementat atât la nivel central, prin proiectarea unui cadru și a unor standarde de reglementare mai favorabile, cât și la nivel local pentru a testa soluții în practică. Odată reușite, soluțiile ar putea fi multiplicate în următoarele faze ale proiectului.  

Scopul apelului este de a identifica parteneri locali pentru lansarea și desfășurarea unui șir de acțiuni menite să contribuie la consolidarea capacităților de protecție civilă în țară.  

Sunt eligibile să aplice Autoritățile Publice Locale, organizațiile non guvernamentale și grupurile de pompieri voluntari (în parteneriat cu APL) din localitățile rurale. 

Aplicația va fi depusă online prin completarea Formularului de cerere.  

Toate detaliile privind condițiile de finanțare, procedura de depunere a dosarului și de selectare a partenerilor sunt disponibile în limba română aici și limba rusă aici.  

Termenul limită pentru depunere a aplicațiilor online este 22 mai 2022, inclusiv.  

Pentru întrebări suplimentare legate de procedura de aplicare vă rugăm să luați legătura cu Vitalie Lupașcu, Specialist în cadrul Programului Protecție Civilă.  Telefon de contact: 068078703 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Retrospectiva Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE – succes prin durabilitate

,

6 mai 2022
Vizite: 109

Pe parcursul a 12 luni, Solidarity Fund PL în Moldova a susținut prin intermediul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, 10 inițiative de dezvoltare economică, orientate spre valorificarea potențialului și a resurselor locale în zonele rurale.

Fondul a fost creat ca un instrument de suport pentru diversificarea activităților economice în zonele rurale, având ca scop identificarea unor modele inovative de afaceri locale. În acest context, SFPL în Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER, a oferit partenerilor locali suportul necesar pentru realizarea ideilor și implementarea acelor inițiative cu impact pozitiv și durabil asupra economiei locale, menite să aducă dezvoltare și schimbări spre bine în zonele rurale, exprimat prin:

 • identificarea și susținerea inițiativelor inovatoare economice orientate spre identificarea și explorarea resurselor și potențialului local;
 • dezvoltarea entităților economice în zonele rurale și consolidarea lor prin promovarea cooperării asociative;
 • crearea și integrarea modelelor de susținere pentru dezvoltarea sectoarelor economice de importanță locală.

Fondul a acordat peste 3 milioane de lei pentru dezvoltarea celor 10 inițiative în domenii precum utilizarea tehnologiilor de precizie (drone) în agricultură, captarea și producerea energiei din surse alternative, ecologizarea turismului rural, echiparea unei linii moderne de producere sau creștere și înmulțire a reginelor de albine de rasă autohtonă prin utilizarea tehnologiilor moderne, certificate la nivel internațional. Printre inițiativele care au beneficiat de suport în cadrul Fondului se enumeră:

1. Inițiativa „Reabilitarea fațadei fermei de caprine Vilador și construcția atelierului de master-class-uri”, implementat de SRL Prisivo, satul Slobozia-Măgura, raionul Sângerei. Suma totală a proiectului – 558.100 MDL;

2. Inițiativa „Construcția fundației și carcasei metalice a brutăriei”, implementat de SRL Floare de Cireș, satul Răzeni, raionul Ialoveni (în valoare de 938.600 MDL);

3. Inițiativa „Eficientizarea capacităților de producție a cașcavalului și produselor lactate prin echiparea containerului modular”, implementată de GȚ Chiriac Piotr, satul Cealîc, raionul Taraclia (în valoare de 446.120 MDL);

4. Inițiativa „Construcția stației de epurare a apelor uzate și amenajarea unităților de cazare”, implementată de SRL Rumix Stil, satul Văleni, raionul Cahul (în valoare de 385.000 MDL);

5. Inițiativa „Captarea și valorificarea energiei regenerabile prin instalarea panourilor fotovoltaice” implementat de SRL Naslavagroteh, satul Naslavcea, raionul Ocnița (în valoare de 627.480 MDL);

6. Inițiativa „Revitalizarea turismului fluvial prin achiziționarea bărcilor cu motoare electrice” implementat de SRL Amorus Tur Rural, din satul Pohrebea, raionul Dubăsari (în valoare de 502.250 MDL).

Conform lui Anatolie Pîrlii, coordonatorul Fondului, rezultatele inițiativelor implementate sunt exemple de bune practici care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții în mediul rural din țară. Totodată, s-a menționat și despre rolul primordial pe care îl au în realizarea acestor obiective și partenerii locali implicați în buna implementare a activităților.

Vă invităm să revedeți spoturile de prezentare a trei dintre inițiativele realizate în cadrul Fondului:

„Înainte drona era o opțiune într-o gospodărie țărănească, acum este un concurent direct a tehnicii tradiționale” – Alexandru Casap, director SRL Cabosal.

Faptul că noi am început creșterea albinelor și avem rezultatele așteptate ne bucură în sine, însă acesta e doar începutul. Dorința noastră este să putem împărtăși experiența deja acumulată cu alți apicultori din țară, în primul rând prin furnizarea materialului genetic de înaltă calitate.” Mihai Bozianu,  director cooperativă apicolă „Ghidapisgrup”.

E plăcut când copilul îți urmărește activitatea și-ți spune că va deveni și el producător de cașcavaluri. Înțelegi că afacerea va continua să se dezvolte”. Eudochia Chiriac, proprietară mini-fermă „Chiriak”.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă