logo-loader
Achiziții

Consultanță și expertiză tehnică în asigurarea suportului la implementarea proiectelor de infrastructură

Vizite: 266
Data publicării: 27.06.2022

Pentru realizarea contractului, consultantul individual va realiza următoarele activități: 

 1. Evaluarea în faza incipientă a aspectelor tehnice și legislative ale propunerilor de proiecte de infrastructură și lucrărilor de construcții civile la scară mică și medie fezabilității tehnice și durabilitatea proiectului, eficiența costurilor și acuratețea costurilor și bugetului prezentate. Evaluarea va fi în baza aplicațiilor/informațiilor furnizate (lucru de birou) 
 1. Evaluarea proiectelor în teren la faza de pre-finanțare. Scopul acestei etape este contrapunerea informațiilor prezentate în propunerea de proiect cu cele din teren și identificarea potențialelor provocări  problematice privind intervențiile și propunerea de soluții pentru a evita sau a minimiza riscurile identificate, în special pentru construcția de  clădiri/obiecte noi, extinderea, reconstrucția, modernizarea, remodelarea, păstrarea, demolarea sau lichidarea unor clădiri/obiecte. (vizită în teren) etc.

Expertul va lucra sub supravegherea ofițerului tehnic, coordonatorilor de proiecte și fonduri din cadrul Solidarity Fund PL în Moldova și va lucra în strânsă cooperare cu alți parteneri de implementare. 

Informații despre prețul net (nu include TVA și alte impozite) (opțional):  

 1. Se va indica prețul net în MDL p/u oră de lucru în birou 
 1. Se va indica prețul net în MDL p/u o vizită în teren cu perioada de 1 zi (în cadrul unei vizite în teren pot fi evaluate unul sau mai multe proiecte situate în una sau mai multe localități ) 
 1. Se va indica prețul net în MDL p/u 1km parcurs. 

Termenul estimativ de executare a comenzii:   

Termenii de livrare dar și formatul actelor livrate în cadrul fiecărei activități/servicii per proiect/fond vor fi individual coordonate și convenite în prealabil cu coordonatorilor de proiecte/fonduri din Solidarity Fund PL în Moldova, dar de regulă nu pot depăși: 

 1. 24 de ore pentru prezentarea oricărei informații per proiect aflat spre examinare/în gestiune de la solicitarea pe e-mail de către părțile implicate (SFPL în MD, partener și beneficiar).  
 1. 48 ore pentru prezentarea de acte (fișa tehnică /fișă de monitorizare, ș.a) rezultate în urma vizitelor în teren. 

Condiții de participare la procesul de achiziție:  

 • Nu se vor admite la concurs persoanele care nu și-au îndeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu SFPL în MD. 

Aplicanți eligibili:  

 • Persoană fizică disponibilă să presteze serviciile solicitate; 
 • Studii superioare în domeniul construcțiilor civile 
 • Prezența certificatului(lor) de atestare conform categoriei solicitate în anunț; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul inginerii civile/ supravegherii tehnice. Experiență anterioară similară în proiectele cu finanțare internațională (UNDP, IFAD, BM, BEI, GIZ, SIDA, etc) va constitui un avantaj 
 • Cunoaște aprofundată a legislației naționale în domeniul construcțiilor 
 • Cunoștințe lingvistice: fluență în limba română și cunoașterea bună limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze constituie avantaj; 
 • Bune abilități de cunoaștere a calculatorului, în special în utilizarea instrumentelor de productivitate de birou (MS Office, email, internet etc) 
 • Deține permis de conducere categoria B și disponibilitatea călătoriei cu mașina proprie. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta Consultant tehnic”

Pentru a citi criteriile de evaluare a ofertelor și descrierea completă a achiziției click aici.

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.