logo-loader
Comunicare

Apel de propuneri în cadrul FGM 2020, ediția Acces pentru Succes+

  • Anunțuri
3 august 2020
Vizite: 971

Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid, anunță lansarea apelului de propuneri în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020, ediția Acces pentru Succes+ (A2S+), direcția de dezvoltare – Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare dintre ambele maluri ale Nistrului, drept continuitate a acțiunilor implementate în cadrul proiectului A2S.

A2S+ are drept scop susținerea partenerilor locali de pe ambele maluri ale Nistrului pentru consolidarea cooperării și încrederii, prin asigurarea sustenabilității parteneriatelor create și dezvoltate în cadrul proiectului A2S, pentru dezvoltarea locală.

Bugetul total al apelului de propuneri a Ediției A2S+ este de 450 000, 00 MDL.

Obiectivul general este consolidarea parteneriatelor stabilite în cadrul proiectului A2S prin implementarea inițiativelor comune pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea nivelului de trai al populației din comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului.

Sunt eligibile să participe Parteneriatele constituite din minim 2 reprezentanți ai comunităților de pe  ambele maluri ale râului Nistru, participanți ai Proiectului A2S.

Criteriile de eligibilitate a Parteneriatelor sunt următoarele:

  • La Parteneriat trebuie să participe reprezentanții comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru (câte un/mai mulți reprezentanți de pe fiecare mal);
  • Reprezentanții comunităților, care constituie Parteneriatul, trebuie să fie participanții Proiectului A2S;
  • Membrii Parteneriatului pot participa doar la un Parteneriat în cadrul apelului de propuneri;
  • Parteneriatul a depus o singură aplicație.

Aplicațiile sunt depuse online până pe 24 august 2020, ora 17:00.

NOTĂ: Nu este solicitată sau necesară prezentarea aplicației imprimate pe suport de hârtie.

Procedura de aplicare și documentele necesare

Depunerea aplicațiilor în cadrul prezentului apel de propuneri se realizează online completând formularul de cerere. Pentru a completa online acest formular în timp optim, vă recomandăm: 

– Să studiați și să pregătiți răspunsurile, folosind versiunea word a formularului de cerere;

– Să descărcați și să pregătiți în avans anexele, descărcându-le de aici.

Regulile procedurii de aplicare și condițiile formale pot fi studiate aici . Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un cod de înregistrare pentru aplicația depusă. Procesul de evaluare va cuprinde trei etape: evaluarea formală, de conținut și aprobarea finală a rezultatelor.

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, Vă rugăm să contactați Coordonatorul de Proiect, Ana Chihai: ana.chihai@solidarityfund.md, 068262297.

Apelul de propuneri este implementat în cadrul Fondului de Granturi Mici, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă