logo-loader
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist junior – coordonator de proiecte

,

14 septembrie 2021
Vizite: 81

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în continuă creștere și de această dată suntem în căutarea unui Specialist junior – coordonator de proiecte.

Câteva dintre sarcinile și responsabilitățile persoanei:

 • Oferirea de suport în administrarea granturilor implementate de Solidarity Fund PL în Moldova;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.;
 • Comunicarea cu partenerii organizației;
 • Oferirea asistenței în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional;
 • Pregătirea rapoartelor prin colectarea și sistematizarea informațiilor;
 • Alte activități operaționale și management organizațional.

Mai multe detalii despre rolul specialistului junior, precum și despre calificările necesare și procedura de aplicare și evaluare, aflați în Termenii de referință ai acestei poziții.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea în subiectul mesajului: Specialist junior – coordonator de proiecte, Unitatea de administrare a granturilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 septembrie 2021, ora locală 10:00. 

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant(ă) în domeniul dezvoltării economice locale

,

17 august 2021
Vizite: 138

Echipa noastră din nou se extinde! Suntem în căutarea unui/unei Consultant/e în domeniul dezvoltării economice locale.

Scopul poziției este de a susține partenerii Solidarity Fund PL în Moldova – Autoritățile Publice Locale (primăriile a aprox. 15 orașe) care elaborează sau actualizează Programele de Revitalizare Urbană, Agențiile de Dezvoltare Regională (Nord, Sud, Centru și Găgăuzia), dar și facilitatorii locali din cadrul Solidarity Fund PL în Moldova, – în dezvoltarea ideilor de proiecte economice a orașelor pentru a fi incluse în cadrul Programelor de Revitalizare Urbană.

Câteva dintre sarcini și responsabilități:
• Familiarizarea cu abordarea de Revitalizare Urbană și Programele de Revitalizare Urbană cu scopul de a identifica potențial pentru proiecte în domeniul dezvoltării economice urbane; Identificarea bunelor practici naționale și internaționale de dezvoltare economică urbană ce pot fi incluse în procesul de revitalizare / dezvoltare urbană;
• Elaborarea unui program de instruire pentru partenerii organizației cu privire la bazele dezvoltării economice locale și idei de proiecte relevante;
• Suport în conceptualizarea și programarea acțiunilor de revitalizare economică (socio-economică) la nivelul zonelor de revitalizare urbană;
• Desfășurarea sesiunilor de instruire pentru partenerii organizației ș.a.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de referință ai acestei poziții.

Dosarul de aplicare va conține:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de intenție, care să includă și descrierea abordării metodologice asupra sarcinilor și livrabilelor propuse (max. 2 pag.)
 • Oferta financiară indicată în MDL, suma totală, pentru o zi de lucru.

Procedura de aplicare. Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție și oferta financiară) în format electronic, la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md cu mențiunea subiectului mesajului: Consultant(ă) în domeniul Dezvoltării Economice Locale.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 septembrie 2021, ora locală 12:00.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Proiectul „LEADER pentru Moldova rurală” angajează experți tehnici și de mediu

,

29 iulie 2021
Vizite: 156

Echipa Solidarity Fund PL Moldova încurajează experții/tele din domeniul de mediu și cel tehnic să candideze pentru posturile vacante în cadrul proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală (MRLP).”

Expertul/a în mediu va fi implicat/ă în cadrul proiectului, oferind suport și consultanță echipei. MRLP are drept scop creșterea nivelului de trai din cadrul comunităților rurale. În acest mod, persoana responsabilă va revizui și evalua proiectele de dezvoltare locală, colectând date suplimentare pentru a identifica posibilul impact și eficiența proiectului.  

Exemplu sarcini și responsabilități:

 • Identificarea, evaluarea și evidențierea efectelor directe și indirecte ale activităților planificate asupra populației, faunei, florei, solului, apei, aerului, climei etc;
 • În baza cercetării și a rezultatelor opțiune, identificarea potențialelor efecte negative, cu scopul de a le soluționa sau minimaliza riscul;
 • Elaborarea documentului pentru fiecare beneficiar, care va conține recomandări și instrucțiuni exacte în realizarea activităților (va fi utilizat de coordonatorii proiectului și beneficiari);
 • Realizarea training-urilor pentru beneficiari;
 • Monitorizarea și evaluarea proiectelor în faza post-implementare conform recomandărilor și instrucțiunilor oferite.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Expertul/a tehnic/ă are drept rol principal asistarea partenerilor locali din cadrul proiectului în evaluarea aspectelor tehnice, asigurând supravegherea lucrărilor de construcție. La fel, expertul/a tehnic/ă va fi implicat/ă  în realizarea procedurilor legale, asigurând-se că toate documentele și autorizațiile sunt opțiune conform termenului limită.

Exemplu sarcini și responsabilități:

 • Evaluarea proiectului în fază incipientă din punct de vedere al fezabilității;
 • În baza cercetării și rezultatelor obținute, persoana în cauză va identifica potențialele provocări și riscuri, cu scopul de a identifica soluții cu privire la realizarea construcțiilor, demolărilor, reconstrucțiilor etc;
 • Elaborarea unui document pentru fiecare beneficiar cu recomandări și instrucții exacte, pentru a asigura sustenabilitate tehnică în toate activitățile;
 • Monitorizarea și evaluarea proiectelor în faza post-implementare, conform recomandărilor și instrucțiunilor oferite.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Dosarul de aplicare va conține:

 • CV (format Europass)
 • Scrisoare de intenție (max. 500 cuvinte) cu descrierea experienței relevante și motivația pentru a ocupa postul în cauză.

Solariul dorit/oferta financiară

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 august 2021, ora 09:00.

Informația va fi expediată prin e-mail, adresa: hr@solidarityfund.md , cu subiectul „Expert în mediu” sau „Expert tehnic”.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Angajăm Consultant(ă) în domeniul dezvoltării economice locale

,

22 iulie 2021
Vizite: 190

Mărim echipa! Suntem în căutarea unui/unei Consultant/e în domeniul dezvoltării economice locale.

Scopul poziției este de a susține partenerii Solidarity Fund PL în Moldova – Autoritățile Publice Locale (primăriile a aprox. 15 orașe) care elaborează sau actualizează Programele de Revitalizare Urbană, Agențiile de Dezvoltare Regională (Nord, Sud, Centru și Găgăuzia), dar și facilitatorii locali din cadrul Solidarity Fund PL în Moldova, – în dezvoltarea ideilor de proiecte economice a orașelor pentru a fi incluse în cadrul Programelor de Revitalizare Urbană.

Câteva dintre sarcini și responsabilități:
• Familiarizarea cu abordarea de Revitalizare Urbană și Programele de Revitalizare Urbană cu scopul de a identifica potențial pentru proiecte în domeniul dezvoltării economice urbane; Identificarea bunelor practici naționale și internaționale de dezvoltare economică urbană ce pot fi incluse în procesul de revitalizare / dezvoltare urbană;
• Elaborarea unui program de instruire pentru partenerii organizației cu privire la bazele dezvoltării economice locale și idei de proiecte relevante;
• Suport în conceptualizarea și programarea acțiunilor de revitalizare economică (socio-economică) la nivelul zonelor de revitalizare urbană;
• Desfășurarea sesiunilor de instruire pentru partenerii organizației ș.a.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Dosarul de aplicare va conține:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de intenție, care să includă și descrierea abordării metodologice asupra sarcinilor și livrabilelor propuse (max. 2 pag.)
 • Oferta financiară indicată în MDL, suma totală, pentru o zi de lucru.

Procedura de aplicare. Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție și oferta financiară) în format electronic, la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md cu mențiunea subiectului mesajului: Consultant(ă) în domeniul Dezvoltării Economice Locale.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 iulie 2021, ora locală 10:00.
Persoana de contact — Iulia Cozacenco, Specialist Programe și Proiecte de Dezvoltare, Unitatea Dezvoltare Urbană, email: iulia.cozacenco@solidarityfund.md

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Suntem în căutarea unui Consultant pentru elaborarea unui manual operațional-cadru | Orașe-poli de creștere

,

19 iulie 2021
Vizite: 193

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este Consultant pentru elaborarea unui Manual operațional cadru pentru Unitățile de Implementare a Proiectelor, constituite prin și pentru Programul național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027.

Atribuțiile Unităților de Implementare a Proiectelor sunt, în principal:

 1. implicarea și oferirea suportului necesar în elaborarea/actualizarea documentației strategice și urbanistice;
 2. elaborarea Programului operațional de implementare a proiectelor la nivelul municipalității;
 3. înaintarea propunerilor de proiecte în baza documentației de planificare și urbanism;
 4. asigurarea managementului și monitorizarea operațională a implementării proiectelor;
 5. implementarea proiectelor de dezvoltare urbană;
 6. elaborarea și prezentarea spre examinare autorităților locale, dar și agențiilor de dezvoltare regională rapoarte de progres privind implementarea proiectelor;
 7. cooperarea cu partenerii de dezvoltare și contribuirea la atragerea de mijloace financiare pentru implementarea Programului național la nivel municipal.

În scopul asigurării funcționalității UIP și în vederea asigurării suportului tehnic necesar MADRM, Solidarity Fund PL în Moldova va contracta un consultant pentru elaborarea proiectului unui Manual operațional (document cadru) care va identifica structura, atribuțiile și modul de organizare și funcționare a UIP.

Toate detaliile privind sarcinile, responsabilitățile, calificările și procedura de aplicare în două etape le găsiți în Termenii de referință ai acestei poziții.

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție și oferta financiară) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Consultant pentru elaborarea unui Manual Operațional (document cadru)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 august 2021, ora locală 10:00. 

Persoana de contact — Anastasia Ștefanița, Coordonatoare de Program, Unitatea de Dezvoltare Urbană, email: anastasia.stefanita@solidarityfund.md   

* Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

** În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

ANGAJĂM – Office Manager

,

21 iunie 2021
Vizite: 250

Căutăm un Office Manager descurcăreț, care știe să găsească resursele necesare pentru a-și duce treaba la bun sfârșit. Dacă ai abilități excelente de administrare, organizare și multi-tasking, te așteptăm la noi în echipă!

Descrierea jobului: sprijin în organizarea proceselor și activităților din cadrul Solidarity Fund PL în Moldova  

Tip job: Full-time

Tipul contractului: Contract individual de muncă  

Durata contractului: Contractul pe durata determinată cu posibilitate de prelungire  

Limbi de lucru: română, rusă, engleză  

Sarcini și responsabilități:  

 • Activități de administrare a oficiului; 
 • Recepționarea apelurilor și gestionarea poștei electronice; 
 • Gestionarea documentelor, evidența corespondenței și registrelor interne; 
 • Organizarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile organizației. 
 • Pregătirea materialelor necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.; 
 • Suport în definitivarea documentelor interne, elaborarea scrisorilor și asigurarea evidenței acestora în cadrul organizației; 
 • Alte activități de logistică, management organizațional etc. 

Oportunități:  

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;  
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;  
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare. 

 Competențe și calificări necesare:  

 • Studii finalizate, cunoștințe solide PC (MS Office, internet, email); 
 • Aptitudini deosebite de comunicare interpersonala, organizare a spatiului de lucru, managementul timpului si lucrul cu documente; 
 • Experiența de lucru într-o poziție similara (avantaj); 
 • Adaptarea la situații noi, rezistență la complexitatea muncii; 
 • Utilizarea rațională și eficientă a timpului de muncă, în funcție de priorități; 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă; 
 • Responsabilitate și punctualitate; 
 • Implicare și entuziasm. 

Dosarul de aplicare va conține:  

 1. CV-ul actualizat;  
 2. O scrisoare de intenție (max. 1 pag.) în care aplicantul va răspunde la următoarele întrebări: 
  – Cum experiența dvs. profesională corespunde sarcinilor poziției? 
  – De ce ați dori să activați în poziția propusă?  

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Office Manager 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 iunie 2021, ora locală 09:00

 Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.  


Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.  

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

TERMEN EXTINS – Coordonator/-oare Comunicare

,

14 iunie 2021
Vizite: 38

Căutăm în continuare un coordonator profesionist și motivat, care să ne întărească echipa de Comunicare și PR! Dacă ai experiență, poftă de învățare și gândire strategică, deschisă către oameni și idei, hai să ne cunoaștem!

Descrierea jobului:  
Coordonarea eficientă a activității unității de Comunicare și PR a Solidarity Fund PL în Moldova, în vederea atingerii tuturor obiectivelor stabilite. 

Tip job: full-time 

Durata contractului: contract pe durata determinată cu posibilitate de prelungire  

Sarcini și responsabilități:  
– Participă la elaborarea strategiei/planului de comunicare ale organizaţiei; 
– Participă la elaborarea planurilor de comunicare ale proiectelor în desfășurare; 
– Coordonează și asigură implementarea activităților de comunicare în cadrul programelor și proiectelor organizației; 
– Asigură o abordare comună a strategiei de comunicare în cadrul organizației, respectând standardele de comunicare interne, ale Solidarity Fund PL și ale partenerilor strategici. 
– Dezvoltă și monitorizează mesaje și informații privind organizația și programele în desfășurare; 
– Participă la elaborarea materialelor de comunicare ale organizației, coordonează procesul de editare și producere a acestora; 
– Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate al organizației; 
– Stabileşte parteneriate şi menţine comunicarea cu mass-media/alți parteneri din domeniu; 
– Asigură suport din punct de vedere al comunicării în organizarea evenimentelor publice planificate din cadrul proiectelor; 
– Vine în suportul reprezentanților organizației privind participarea la evenimente externe de promovare. 

Experiență și cunoștințe:
– Studii superioare în jurnalism, comunicare sau alte domenii relevante; 
– Experiență de lucru în domeniul comunicării de minim doi ani; 
– Experiență de coordonare a unei echipe, de preferat cu atribuții de comunicare și PR; 
– Capacitatea de a comunica accesibil, în scris și oral, pentru diferite grupuri țintă și de a interpreta informații pentru acestea; 
– Abilitatea de a colecta informații relevante de la mai mulți actori implicați și de a elabora mesaje coerente în baza acestora; 
– Abilități demonstrate de a lucra și consolida relații cu mass-media/alți stakeholders; 
– Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în română, rusă și engleză; 
– Cunoștințe avansate de Microsoft Office, email, social media şi alte programe IT specifice activităţii de comunicator; 
– Operare cu instrumente de dezvoltare a materialelor de PR (infografice, spoturi video, pagini web, newsletter etc.). 

Abilități personale:
– Abilități de planificare și organizare; 
– Inițiativă, seriozitate, tenacitate, orientare spre obiective și deadline-uri; 
– Abilitatea de a se adapta rapid la diferite situații, probleme și sarcini în schimbare; 
– Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, diversității; 
– Creativitate și inovație. 

Vor constitui avantaj: 
– Experiența de lucru în organizații neguvernamentale și/sau proiecte de dezvoltare locală; 
– Cunoștințele de design grafic. 

Beneficii oferite: 
– Pachet salarial atractiv; 
– Posibilitatea de a lucra de acasă; 
– Oportunități de dezvoltare personală și profesională; 
– Colaborarea cu experți naționali și internaționali din diverse domenii; 
– Echipă diversă, motivată și dedicată. 

Așteptăm CV și câteva lucrări scrise/coordonate de tine (link-uri sau documente) până la termenul extins de 28 iunie, ora 09:00 la hr@solidarityfund.md. Folosește în subiectul mailului: Coordonator Comunicare.

Doar persoanele pre-selectate vor fi invitate la interviu.

Aplicațiile vor fi revizuite în mod continuu și un candidat potrivit ar putea fi angajat înainte de termenul-limită. Solidarity Fund PL în Moldova își rezervă dreptul de a anula procesul de selecție în orice moment.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Vino în echipă ca specialist/ă suport IT

,

18 mai 2021
Vizite: 244

Solidarity Fund PL in Moldova caută un/o specialist/ă suport IT cu mult entuziasm și multă dedicație pentru ceea ce face, cu experiență anterioară în lucrul de suport/helpdesk IT.

Specialistul/-a se va ocupa de toate aspectele operaționale și tehnice ale componentelor hardware și software, precum și alte instalări IT pentru angajați și sediul Organizației. În colaborare cu echipa IT din Polonia, specialistul/-a suport IT va asigura funcționarea eficientă a sistemelor de utilizatori și va asista la rezolvarea solicitărilor de suport hardware și software din partea colegilor, în persoană și la distanță (telefonic sau în scris). Ocazional, specialistul/-a va oferi asistență și consultanță colaboratorilor externi și partenerilor locali ai Organizației.

Ce vei face tu:  

 • Oferi suport angajaților, atât în persoană, cât și la distanță, ca prim punct de contact pentru probleme și soluții de IT;
 • Răspunzi solicitărilor ex-prompte (în timpul orelor de lucru) în caz de neregularități în funcționarea sistemelor IT, oferind asistență în diagnosticarea și corectarea acestora;
 • Ești responsabil/ă de procesul de onboarding și de handover din punct de vedere IT al angajaților – asiști la crearea/suspendarea conturilor de utilizator, coordonezi predarea echipamentului, orientezi noii angajați în utilizarea sistemelor și a serviciilor de IT ale Organizației;
 • Asiguri respectarea în permanență a procedurilor și proceselor de IT ale Organizației, oferind îndrumare și instructaj suplimentare acolo unde va fi cazul;
 • Cercetezi și testezi noi metode de a îmbunătăți și spori productivitatea sistemelor informaționale în cadrul Organizației;
 • Gestionezi atribuirea licențelor Zoom angajaților la cerere;
 • Stabilești relații bune de colaborare cu toate unitățile și membrii acestora, identifici orice noi necesități ale acestora în materie de IT și le transmiți echipei IT din Polonia;
 • Efectuezi regulat (min. 2x pe an) auditul componentelor hardware și software existente, pentru a le monitoriza perfomanța, în colaborare cu specialistul senior de securitate IT;
 • Inventariezi periodic echipamentele, consumabilele și alte bunuri IT aflate în proprietatea Organizației;
 • Constați deficiturile de hardware și software sau necesitățile de înlocuire a acestora, cercetezi cele mai convenabile opțiuni de pe piață și coordonezi procesul de achiziție, împreună cu echipa IT din Polonia;
 • Intermediezi comunicarea cu furnizorii de servicii și bunuri IT la nivel local.

Ce căutăm noi:  

 • Experiență anterioară într-un rol de suport IT; 
 • Bună înțelegere a sistemului de operare Windows 10 și a suitei de aplicații Microsoft 365; 
 • Cunoștințe de bază de configurare și depanare hardware, inclusiv imprimante; 
 • Abilități de diagnosticare a problemelor, abordare metodică și strategică pentru rezolvarea acestora, precum și bune capacități de documentare; 
 • Ești la curent cu cele mai noi tendințe din domeniul IT;
 • Personalitate comunicativă, orientată spre client; 
 • Capacitatea de a comunica jargon tehnic de IT în termeni simpli, cu un nivel potrivit de asertivitate;  
 • Lucrezi eficient sub presiune atât în echipă, cât și pe cont propriu, cu atenție sporită la detalii; 
 • Respectarea securității și confidențialității tuturor informațiilor, sistemelor și echipamentelor Organizației; 
 • Fluent/ă în limba română, nivel mediu de limba engleză – scris și conversațional (cunoștințele de rusă și/sau poloneză vor constitui avantaj).  

Ce îți oferim:  

 • Pachet salarial atractiv; 
 • Program de lucru flexibil, în funcție de necesități; 
 • Proces continuu de coaching și mentorat, cu experți internaționali în domeniu; 
 • Oportunitatea de a co-crea și pilota instrumente inovative de IT; 
 • Mediu de lucru dinamic și prietenos, în care te vei simți apreciat/ă; 
 • Organizație internațională stabilă, cu lungă experiență în sfera dezvoltării locale.  

Cum aplici:  

Persoanele interesate sunt invitate să trimită un CV (max. 4 pagini) și o scrisoare de intenție (nu mai mult de 1 pagină) la adresa de email: hr@solidarityfund.md, cu mențiunea Angajare – Specialist/ă suport IT

Așteptăm aplicația ta până pe 7 iunie 2021, ora 23:59 . Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării pe poziția de Specialist/ă suport IT. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Coordonator/ Coordonatoare a Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova

,

7 mai 2021
Vizite: 455

Echipa noastră angajează  Coordonator/Coordonatoare a Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova. Scopul poziției de Coordonator al RNRU include administrarea eficientă a activităților rețelei și dezvoltarea instituțională a RNRU.

Câteva dintre atribuții și responsabilități:

· Organizează și dirijează activitatea curentă a RNRU în conformitate cu Regulamentul RNRU, deciziile Adunării Generale a RNRU și ale Consiliului de Administrare;

· Asigură lucrările de secretariat în cadrul RNRU (organizare ședințe, comunicare internă, etc.);

· Coordonează procesul de înregistrare a Asociației Obștești care va asigura secretariatul RNRU;

· Coordonează implementarea Planului de Activitate a RNRU, inclusiv a Planului de Monitorizare și Evaluare a realizării obiectivelor, a matricei rezultatelor logice;

· Asigură respectarea și corectitudinea procedurilor interne stabilite;

· Asigură reprezentarea si apărarea intereselor și imaginii RNRU în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare, în forurile publice, conferințe și relațiile cu mass media ș.a.

Profil și calificări necesare:

· Studii universitare în domeniul economic, administrativ/management, științe politice/economie sau alte domenii relevante. Studiile post universitare în domenii relevante prezintă un avantaj.

· Experiență în muncă cel puțin de 2 ani și cunoștințe practice ale lucrului în cadrul administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale;

· Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul managementului organizațional, al programelor/ proiectelor în domeniul dezvoltării locale, urbane, economice ș.a. domenii relevante;

· Experiența în domeniul revitalizării urbane constituie un avantaj.

Mai multe despre calificările necesare și altele, aflați în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare în format electronic, la adresa de e-mail:  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Coordonator/Coordonatoare RNRU, și acesta va include:

· Curriculum vitae (în limba română);

· Scrisoare de intenție care va include motivele pentru care candidatul consideră că este potrivit pentru acest post și viziunea proprie privind activitatea în poziția respectivă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 mai 2021, ora locală 23:59. 

Persoana de contact — Anastasia Ștefăniță, Coordonatoare Program, membră a Consiliului de Administrare RNRU, email: anastasia.stefanita@solidarityfund.md    

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist Resurse Umane

,

30 aprilie 2021
Vizite: 465

Echipa noastră angajează Specialist Resurse Umane. Scopul poziției este de a contribui la eficientizarea activității Solidarity Fund PL în Moldova prin crearea unui climat pozitiv și încurajator pentru dezvoltare și buna gestionare a echipei.

Câteva dintre sarcini și responsabilități sunt: 

 • Gestionarea resurselor umane ale organizației;
 • Perfectarea și evidența documentelor cu privire la personal;
 • Organizarea și coordonarea procesului de recrutare și selecție de personal;
 • Comunicarea activă cu managerii de unitate și membrii echipei pentru determinarea necesităților de personal;
 • Realizarea și coordonarea procesului de integrare a noilor angajați;
 • Facilitarea și eficientizarea comunicării în echipă ș.a.

 Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare (resurse umane, psihologie, economie, științe juridice); 
 • Experiența de lucru în domeniul managementului resurse umane de minim doi ani; 
 • Experiența in selecția de personal și evaluarea performanțelor;
 • Cunoașterea legislației muncii;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de analiză, planificare, interpretare și explicare; 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză;  
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.); 
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.

Pentru mai multe detalii, consultați Termenii de Referință ai acestei poziții. Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Specialist Resurse Umane

Dosarul de aplicare va conține: 

 1. CV-ul actualizat; 
 2. O scrisoare de intenție (max. 1 pag.) în care aplicantul va răspunde la următoarele întrebări: 1. Cum experiența dvs. profesională corespunde sarcinilor poziției? 2. De ce ați dori să activați în poziția propusă?

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 mai 2021, ora locală 12:00. 

Persoana de contact — Natalia Poleacova, Manager Financiar email — natalia.poleacova@solidarityfund.md   

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

TERMEN EXTINS – Suntem în căutarea unui Specialist Financiar

,

28 aprilie 2021
Vizite: 793

Suntem în căutarea unui Specialist Financiar în echipa noastră. Scopul poziției este de asigura gestiunea financiară a proiectelor implementate de Solidarity Fund PL în Moldova , inclusiv monitorizarea granturilor de către beneficiari sub aspect financiar.

Câteva dintre sarcini și responsabilități:

 • Gestionarea financiară a proiectelor organizației;
 • Pregătirea rapoartelor financiare și prezentarea acestora organizațiilor donatoare;
 • Gestionarea financiară a granturilor oferite;
 • Oferirea suportului beneficiarilor în implementarea granturilor, sub aspect financiar și contabil;
 • Verificarea rapoartelor financiare ale beneficiarilor de granturi;
 • Asigurarea faptului că toate operațiunile contabile și achizițiile sunt realizate în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare;
 • Contribuirea la conceptualizarea proceselor și elaborarea noilor instrumente financiare în domeniile de implicare ale organizației;
 • Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor organizației din domeniul instrumentelor financiare, ș.a.

Pentru mai multe detalii, consultați Termenii de Referință ai acestei poziții. Vă promitem un mediu de lucru dinamic, cu posibilitatea pilotării diverselor abordări și practici naționale și internaționale pentru procesul de dezvoltare locală.

Procedura de aplicare. Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md cu mențiunea subiectului mesajului: Specialist Financiar

Dosarul de aplicare va conține: 

 1. CV-ul actualizat; 
 2. O scrisoare de intenție (max. 1 pag.) în care aplicantul va răspunde la următoarele întrebări: 1. Cum experiența Dvs. profesională corespunde sarcinilor poziției? 2. De ce ați dori să activați în poziția propusă?

Termenul limită EXTINS pentru depunerea dosarelor: 5 iulie 2021, ora locală 12:00

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

TERMEN EXTINS – Căutăm Specialist/ă Analiză Date

,

27 aprilie 2021
Vizite: 442

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova se extinde. La moment, suntem în căutarea unui specialist/unei specialiste Analiză Date.

Scopul poziției constă în consolidarea echipei de Management al Datelor și Cunoștințelor, asigurarea bunei desfășurări a proceselor de colectare, procesare și analiza a datelor din cadrul organizației. 

Sarcini și responsabilități: 

 • Cunoașterea avansată a Excel-ului și a altor instrumente de colectare, procesare și vizualizare a datelor (Google Form, JotForm, SPPS, Power Bi etc.)
 • Abilitatea de a transforma datele în grafice, diagrame, tabele, rapoarte.
 • Capacitatea de a analiza și a sintetiza volume mari de informații în concluzii succinte.
 • Coordonarea unor studii/cercetări cantitative și calitative dedicate dezvoltării și/sau optimizării programelor implementate de către organizație.

Oportunități:  

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

 Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare în științe sociologice, economice, IT sau alte domenii conexe; 
 • Minim 1 an experiență în domeniul analizei datelor;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză.
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);  
 • Abilități de organizare, planificare, comunicare și prezentare;
 • Capacitate de sinteză și analiză statistică;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă; 
 • Responsabilitate și punctualitate.

Pentru mai multe detalii, accesați Termenii de Referință ai acestei poziții.

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea „Specialist Analiză Date”, următoarele documente:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de motivare (de până la o pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare este 02 iunie 2021, ora locală 09:00.

*Doar candidații selectați vor fi invitați la un interviu.

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Echipa de Dezvoltare Urbană se extinde – Căutăm specialist/ă

,

15 martie 2021
Vizite: 1041

Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui coleg nou/unei colege noi în echipa de Dezvoltare Urbană

Scopul poziției este de asigura coordonarea eficientă a proceselor în domeniul dezvoltării urbane în care este implicată organizația.

Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Până în prezent a fost pilotată și multiplicată abordarea de Revitalizare Urbană, iar pentru anii 2021-2022, Solidarity Fund PL în Moldova își propune să contribuie la consolidarea Revitalizării Urbane în Republica Moldova prin sprijinirea procesului de instituționalizare, cofinanțare a proiectelor și dezvoltare a capacităților locale.

Sarcinile și responsabilitățile specialistului/specialistei: 

 • Coordonarea și implementarea activităților organizației din domeniul dezvoltării urbane;
 • Contribuire la conceptualizarea proceselor și elaborarea noilor instrumente de dezvoltare urbană în domeniile de implicare ale organizației;
 • Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor organizației din domeniul dezvoltării urbane;
 • Comunicarea cu partenerii organizației în domeniul dezvoltării urbane (MADRM, ADR-uri, APL-uri, organizații externe/internaționale);
 • Implicare în programele de finanțare (fonduri, granturi, etc.);
 • Pregătirea rapoartelor prin colectarea și sistematizarea informațiilor;
 • Organizarea evenimentelor, ședințelor în cadrul procesului;
 • Participarea la evenimente de parteneriat și promovare, stabilirea relațiilor de parteneriat în domeniu;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.;
 • Implicare în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional;
 • Alte activități operaționale și management organizațional.

Calificările necesare pentru această poziție le puteți consulta în Termenii de Referință ai poziției menționate.

Procedura de aplicare

Dosarul de aplicare va conține: 

 1. CV-ul actualizat; 
 2. O scrisoare de intenție (max. 1 pag.) în care aplicantul va răspunde la următoarele întrebări: (1) Cum experiența dvs. profesională corespunde sarcinilor poziției? (2) De ce ați dori să activați în poziția propusă? (3) Care este viziunea dvs. cu privire la dezvoltarea orașelor din Moldova? 

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Specialist(ă) în domeniul Dezvoltării Urbane.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 martie 2021, ora locală 23:59. 

Persoana de contact — Maria Axenti, Manager, Unitatea Dezvoltare Urbană, email — maria.axenti@solidarityfund.md   

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Colectăm oferte pentru servicii de catering și/ sau chirie sală/ spațiu pentru conferințe

,

2 martie 2021
Vizite: 272

Solidarity Fund PL în Moldova solicită prestarea (i) serviciilor de catering, (ii) chirie sală/ spațiu pentru conferințe, pentru desfășurarea activităților pe parcursul anului 2021.

Astfel, în conformitate cu necesitățile proceselor implementate în cadrul direcțiilor de dezvoltare ale organizației, Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs pentru contractarea acestor servicii. Mai multe detalii despre ce trebuie să includă oferta, vedeți în Termenii de Referință ai licitației.

Aplicanți eligibili: În cadrul concursului pot participa companii care prestează servicii de alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă.

Data limită de prezentare a ofertelor: 19 martie 2021, ora 18:00
Ofertele incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Procedura de aplicare: Un aplicant poate expedia ofertele pentru unul din cele două Loturi sau pentru ambele Loturi.

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: info@solidarityfund.md cu mențiunea “Lot 1. Ofertă – Servicii de catering” și/sau ”Lot 2. Ofertă – Chirie sală/ spațiu pentru conferințe”.

Pentru informații suplimentare, contactați: Natalia Carpic, Coordonator Administrativ, email — natalia.carpic@solidarityfund.md, tel 060161664.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.
*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusive în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Anunț de colectare a ofertelor pentru servicii de traducere și/sau interpretare

,

8 februarie 2021
Vizite: 433

Solidarity Fund PL în Moldova anunță deschisă perioada de colectare a ofertelor pentru servicii de traducere și interpretare. Data limită de depunere a dosarelor – 28 februarie, 2021.

În conformitate cu necesitățile proceselor de dezvoltare rurală, urbană și consolidarea a încrederii comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru, Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs pentru contractarea traducătoarelor/rilor pentru prestarea serviciilor de traducere scrisă și/sau interpretariat (consecutiv și/sau simultan) în/din următoarele limbi:

 • română-engleză-română;
 • rusă-engleză-rusă;
 • română-rusă-română;
 • română-poloneză-română;
 • rusă-poloneză-rusă;
 • engleză-poloneză-engleză.

Traducătorul/oarea/orii va fi implicat/ă/ți în traducerea rapoartelor și studiilor tematice, notelor de concept, strategiilor de dezvoltare locală, materialelor pentru instruiri (inclusiv prezentări PPT), precum și în traduceri consecutive/simultane la evenimentele organizate de Solidarity Fund PL în Moldova și/sau partenerilor acestuia etc.

Sunt încurajate să depună oferta financiară atât persoanele juridice, cât și cele fizice.

Sarcini și responsabilități:

 • Realizarea în timp util și calitativ a traducerilor în scris și celor realizate verbal;
 • Abilități de lucru și existența echipamentului necesar pentru lucru în programe de videoconferință precum Zoom și altele precum email, MS Office etc.;
 • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Cerințe față de candidați:

 • Absolvirea unei facultăți de limbi străine sau certificarea ca translator/interpret de organele abilitate;
 • Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, PPT, Google Drive etc.);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare.

Procedura de aplicare. Dosarul de aplicare al Dvs. trebuie să includă:

 • Limbile și tipul de traduceri propuse*;
 • Oferta financiară (onorariul) pentru serviciile de traducere/interpretariat propuse;
 • Diploma de studii relevante sau certificarea ca translator/interpret de organele abilitate;
 • CV-ul (pentru persoane fizice).

Transmiteți dosarul de aplicare pe adresa hr@solidarityfund.md cu mențiunea „Servicii de traducere/interpretare”. Termenul limită – 28 februarie 2021, ora Moldovei 23:59.

Persoana de contact — Iulia Țvigun, Specialistă în dezvoltare economică locală, email — iulia.tvigun@solidarityfund.md  

* Toate detaliile le găsiți în Termenii de Referință

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Suntem în căutarea unui expert internațional pentru susținerea consolidării GAL-urilor drept modele de dezvoltare

,

20 noiembrie 2020
Vizite: 464

Suntem în căutarea unui expert internațional care va susține consolidarea Grupurilor de Acțiune Locală drept posibil modele și exemple pentru sectoare/ tematici specifice ce ar putea contribui eficient la dezvoltarea rurală în țară.

Rolul expertului este de a împărtăși bunele practici internaționale — exemple practice, — pentru a inspira echipele de administrare ale GAL-urilor în dezvoltarea conceptului pentru GAL-uri drept modele și exemple de dezvoltare pe teritoriile microregiunilor.

În timpul acestei misiuni, expertul va furniza următoarele:

 • Va conduce o cercetare și evaluare pentru a identifica bunele practici ale GAL-urilor care implementează instrumente inovative pentru dezvoltarea locală pe teritoriul microregiunilor;
 • Va analiza aplicabilitatea practicilor pentru spațiul LEADER din Republica Moldova;
 • Va furniza cel puțin 15 exemple concrete de practici bune care pot fi asimilate the către GAL-urile din țară (incl. modalități de implementare);
 • Va identifica, în baza rezultatelor cercetării și evaluării, precedente potențial-negative ale practicilor implementate, precum și alte posibile riscuri;
 • Va crea, compila și conduce o prezentare cu informațiile și rezultatele colectate;
 • Va oferi un atelier pentru GAL-uri și două întâlniri de lucru cu echipa cu scopul de a crea un mediu potrivit pentru gândirea inovativă pentru managerii GAL;
 • Va elabora un raport succint la sfârșitul misiunii;
 • Va asigura calitatea înaltă a serviciilor furnizate, ceea va influența nu doar proiectele curente, dar, de asemenea, și viitoarea multiplicare a modelelor.

Mai multe detalii privind activitatea expertului, calificările și competențele solicitate, le găsiți în Termenii de Referință.

Expertul trebuie să transmită dosarul într-un mesaj cu titlul „Role-models expert” nu mai târziu de 1 decembrie, ora 12:00 (EST) 2020 la adresa hr@solidarityfund.md. Dosarul trebuie neapărat să conțină:

 • CV-ul în limbile engleză, română sau rusă;
 • Descriere și introducere scurtă privind viziunea sarcinililor/serviciilor ce urmează a fi oferite;
 • Oferta de preț.

Dacă aveți alte întrebările, contactați în scris reprezentata noastră la adresa cristina.gonta@solidarityfund.md.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Vor fi create șapte GAL-uri noi în Republica Moldova

,

26 octombrie 2020
Vizite: 939

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova, anunță crearea a șapte GAL-uri în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid.

Apelul „Inițiative de creare a Grupurilor de Acțiune Locală”, creat în cadrul proiectului, prevede constituirea parteneriatelor instituționale prin mobilizarea comunitară și dezvoltarea unui dialog dintre sectoarele public, antreprenorial și civic. În cadrul acestuia, au fost  înregistrate 38 de dosare, cele mai multe dintre ele fiind din zona de Centru a țării și anume 60%,  din Sud 30%, din Nord-Centru 5% și din Nord 5%.

Potrivit LEADERin.md, pe parcursul lunii septembrie, au fost realizate zece (10) vizite de lucru în parteneriatele teritoriale preselectate. În rezultat, au fost selectate șapte (7) inițiative de crearea GAL. Rezultatele și punctajul acordat pentru fiecare dosar poate fi văzut aici.

Prin intermediul acestui proiect, parteneriatele create vor lucra la procesul de planificare strategică, identificarea și valorificarea potențialului zonei, identificarea priorităților de dezvoltare. Totodată, acestea vor beneficia de expertiză în procesul de formalizare și consolidare a capacităților Grupurilor de Acțiune Locală. Întregul proces de selecție a fost unul foarte complex, implicând atât analiza dosarelor, vizite în teritoriu cât și ședințe de evaluare.

Amintim că în Republica Moldova, la momentul actual, activează 32 de Grupuri de Acțiune Locală care au implementat sute de proiecte ce continuă să contribuie la dezvoltarea rurală și îmbunătățirea atât a condițiilor de viață a localnicilor, cât și a imaginii microregiunilor.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să luați legătura cu coordonatorul de proiect Patricia Varzari, la adresa de email: varzari.leader@gmail.com.

Apelul de propuneri este desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Citiți și pe LEADERin.md.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Căutăm un coleg/o colegă nouă în echipa de PR & Comunicare

,

12 octombrie 2020
Vizite: 737

Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui nou coleg/unei noi colege în echipa de PR & Comunicare.

Scopul poziției va consta realizarea eficientă a tuturor activităților de comunicare și vizibilitate în vederea atingerii obiectivelor organizaționale.

Sarcini și responsabilități:

• Elaborează și redactează materiale informative și de comunicare;

• Împreună cu managerii de proiect asigură implementarea activităților de proiecte, din perspectiva comunicării (poze, materiale de PR, elemente de vizibilitate etc.);

• Însoțește echipele de proiect la evenimente organizate la nivel local (pe teritoriul Republicii Moldova, la necesitate și peste hotare);

• Implementează strategia de comunicare a organizației;

• Asigură elaborarea articolelor și publicarea acestora pe pagina web a organizației;

• Gestionează pagina web a organizației;

• Gestionează pagina de Facebook, Twitter, Instagram;

• Elaborează comunicate de presă;

• Stabilește contacte în rândul jurnaliștilor și dezvoltă/menține o bază de date actualizată a acestora;

• Aduce la cunoștința echipei despre evenimentele la care organizația este interesată sau are un avantaj în a participa;

• Sprijină participarea reprezentanților organizației la evenimente externe de promovare;

• Dezvoltă și monitorizează mesaje și informații privind organizația și programele noastre;

• Păstrează și arhivează (fizic și electronic) corespunzător documentația generată de îndeplinirea atribuțiilor.

Competențe și calificări necesare:

• Studii în comunicare / relații publice / marketing / științe sociale / jurnalism;

• Experiență în domeniu de minim patru (4) ani;

• Responsabilitate, punctualitate și adaptabilitate;

• Spirit de echipă și inițiativă;

• Conceperea și transmiterea mesajelor coerente către grupurile țintă;

• Bune abilități organizatorice;

• Comunicarea fluentă în limba română, rusă și engleză;

• Utilizarea calculatorului la nivel avansat;

• Operare cu instrumente de dezvoltare a materialelor de PR (infografice, spoturi video, newsletter etc.);

• Experiență în gestionarea paginilor web pe platforma Word Press.

Avantaje:

• cunoștințe tehnice privind Word Press;

• experiență în cadrul organizațiilor neguvernamentale și în cadrul proiectelor de dezvoltare locală;

Durata contractului: contractul pe durata determinată cu posibilitate de prelungire

Implicarea: normă deplină

Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:

• Curriculum Vitae;

• Scrisoare de intenție.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul pană la data de 2 noiembrie 2020, ora 09:00, la adresa de e-mail: hr@solidarityfund.md

Vă rugăm să menționați la Subiect „Dosar pentru poziţia de Specialist relații publice și comunicare”. Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel de propuneri în cadrul FGM 2020, ediția Acces pentru Succes+

,

3 august 2020
Vizite: 873

Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid, anunță lansarea apelului de propuneri în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020, ediția Acces pentru Succes+ (A2S+), direcția de dezvoltare – Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare dintre ambele maluri ale Nistrului, drept continuitate a acțiunilor implementate în cadrul proiectului A2S.

A2S+ are drept scop susținerea partenerilor locali de pe ambele maluri ale Nistrului pentru consolidarea cooperării și încrederii, prin asigurarea sustenabilității parteneriatelor create și dezvoltate în cadrul proiectului A2S, pentru dezvoltarea locală.

Bugetul total al apelului de propuneri a Ediției A2S+ este de 450 000, 00 MDL.

Obiectivul general este consolidarea parteneriatelor stabilite în cadrul proiectului A2S prin implementarea inițiativelor comune pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea nivelului de trai al populației din comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului.

Sunt eligibile să participe Parteneriatele constituite din minim 2 reprezentanți ai comunităților de pe  ambele maluri ale râului Nistru, participanți ai Proiectului A2S.

Criteriile de eligibilitate a Parteneriatelor sunt următoarele:

 • La Parteneriat trebuie să participe reprezentanții comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru (câte un/mai mulți reprezentanți de pe fiecare mal);
 • Reprezentanții comunităților, care constituie Parteneriatul, trebuie să fie participanții Proiectului A2S;
 • Membrii Parteneriatului pot participa doar la un Parteneriat în cadrul apelului de propuneri;
 • Parteneriatul a depus o singură aplicație.

Aplicațiile sunt depuse online până pe 24 august 2020, ora 17:00.

NOTĂ: Nu este solicitată sau necesară prezentarea aplicației imprimate pe suport de hârtie.

Procedura de aplicare și documentele necesare

Depunerea aplicațiilor în cadrul prezentului apel de propuneri se realizează online completând formularul de cerere. Pentru a completa online acest formular în timp optim, vă recomandăm: 

– Să studiați și să pregătiți răspunsurile, folosind versiunea word a formularului de cerere;

– Să descărcați și să pregătiți în avans anexele, descărcându-le de aici.

Regulile procedurii de aplicare și condițiile formale pot fi studiate aici . Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un cod de înregistrare pentru aplicația depusă. Procesul de evaluare va cuprinde trei etape: evaluarea formală, de conținut și aprobarea finală a rezultatelor.

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, Vă rugăm să contactați Coordonatorul de Proiect, Ana Chihai: ana.chihai@solidarityfund.md, 068262297.

Apelul de propuneri este implementat în cadrul Fondului de Granturi Mici, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Suntem în căutarea unui consultant tehnic

,

7 iulie 2020
Vizite: 794

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui consultant tehnic cu responsabilități de supervizor tehnic în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală din Moldova”

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova este în căutarea unui consultant tehnic cu sarcini de responsabil tehnic în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”

Tipul contractului de muncă — individual

Perioada de activitate e între iulie 2020 și iulie 2021

Despre proiect

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Scopul proiectului este de a crea un mediu ce va contribui la susținerea și funcționarea abordării LEADER, instrument care va asigura dezvoltarea sustenabilă și modernizarea zonelor rurale din Republica Moldova.

Scopuri și Obiective  

– Îmbunătățirea condițiilor de trai și sporirea atractivității zonelor rurale prin implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) și prin împuternicirea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) în calitate de actori ai dezvoltării locale;

– Consolidarea capacităților GAL-urilor prin sporirea rolului Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova în calitate de mentor și suport tehnic, precum și stimularea soluțiilor inovative pentru dezvoltarea rurală;

– Asigurarea dialogului dintre actorii naționali la nivel de proiectare/planificare, implementare și monitorizare a politicilor de dezvoltare rurală;

– Asigurarea vizibilității și schimbului de experiență la implementarea abordării LEADER — UE în Republica Moldova la nivel național și internațional;

– Crearea, de către GAL-uri, a modelelor de administrare a instrumentelor inovative pentru dezvoltarea rurală sustenabilă.

Instrumentele financiare pentru anul 2020

Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER — UE, ce în susținerea GAL-urilor pentru implementarea SDL cu un buget de aproximativ 40,000.00 de euro per grant timp de maxim 12 luni. Bugetul total este de 800,000.00 de euro.

Fondul Inițiativelor Pilot, ce vine în susținerea proiectelor inovative de dezvoltare rurală în baza principiilor LEADER pentru a fi implementate de către actorii-cheie rurali, cu un buget aproximativ de 25,000.00 de euro per proiect timp de maxim 12 luni. Bugetul total — 200,000. de euro.

Fondul Parteneriatelor LEADER, ce vine în susținerea inițiativelor și proiectelor de parteneriat, având scopul de a face un schimb de experiență dintre GAL-uri și inițiative comune locale/regionale, inclusiv participarea GAL-urilor din țară la proiectele transnaționale LEADER. Bugetul total — 40,000.00 de euro.

Scopul serviciilor

Rolul consultanței este de a oferi suport în implementarea proiectului, dar și beneficiarilor (până la 12 în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE și până la 23 GAL-uri în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER — UE). Consultantul tehnic va asigura asistența tehnică și va îmbunătăți capacitățile beneficiarilor în procesele de evaluare tehnică, pregătirea proiectelor de investiție în infrastructură de dimensiuni mici și medii, asigurând conformitatea proiectelor cu normativele naționale și eficiența costurilor a investițiilor și a explorării resurselor. La faza pre-contractuală, echipa de proiect și beneficiarii vor fi consultați la tema celor mai bune soluții aplicabile — consultantul va veni cu un set de recomandări pentru fiecare proiect.

Consultantul va monitoriza în detaliu progresul lucrărilor și va superviza siturile de dimensiuni mici și medii, precum și lucrările civile la proiectele selectate, în concordanță cu cerințele contractuale și legislația Republicii Moldova. De asemenea, acesta va susține beneficiarii în procesul de aprobare a lucrărilor finale.

Cerințe și calificări

– Studii și experiență de cel puțin cinci (5) ani în domeniile ingineriei civile, încălzire, hidro-energetică și sanitație, arhitectură — codurile, standardele și legile naționale de construcție;

– Experiență în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare comunitară;

– Experiență în monitorizarea/supervizarea/consultarea proiectelor de infrastructură de dimensiuni mici; și/sau civilă, preferabil în renovarea clădirilor, sistemele de încălzire și de apă și rețelelor sanitare;

– Cunoașterea limbilor română și rusă este obligatorie; cunoașterea limbii engleză este un avantaj;

– Experiență în lucrul cu calculatorul, inclusiv al produselor MS Office (Word, Excel, Power Point);

– Abilități organizaționale și de responsabilizare;

– Abilități de comunicare, raportare și prioritizare a sarcinilor;

– Capacitatea de comunicare cu diverși actori-cheie din societatea civilă, autorități publice, comunități locale, echipa proiectului;

– Permis de conducere de categoria B și posibilitatea de a călători cu propriul automobil.

Dacă sunteți interesați în această oportunitate, vă rugăm să citiți și să studiați Termenii de Referință, pentru a cunoaște toate detaliile despre proiect și calendarul de activități.

Procedura de aplicare

Dosarul de aplicare va fi transmis la adresa de email hr@solidarityfund.md cu tema „Consultant tehnic LEADER — UE” nu mai târziu de 21 iulie 2020, iar acesta va conține:

– CV-ul în limba engleză;

– Oferta de preț.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel de propuneri pentru crearea Grupurilor de Acţiune Locală

,

28 mai 2020
Vizite: 2914

Solidarity Fund PL din Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish Aid, anunță lansarea apelului de propuneri Inițiative de Creare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”.

Apelul lansat are drept scop crearea a cel puțin cinci GAL-uri care vor contribui la dezvoltarea economică locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din mediul rural. 

Grupul de Acțiune Locală reprezintă un parteneriat intersectorial teritorial format din reprezentanții a trei sectoare – public, antreprenorial şi civic având la bază criteriile și principiile abordării LEADER.

Sunt eligibile parteneriatele teritoriale constituite din cel puțin trei unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi, care sunt învecinate, cu numărul total al populației de cel puțin 10.000 locuitori, care își exprimă intenția și dorința de a implementa abordarea LEADER pe teritoriul reprezentat, în scopul consolidării dezvoltării economice locale. 

Mai multe informații despre criteriile și principiile abordării LEADER, procedura de depunere și evaluare a cererilor pot fi găsite în Regulile de participare.

Aplicația completă va fi expediată prin e-mail, cu titlul mesajului Inițiative de creare GAL la adresa moldova.leader@gmail.com și va include:

●  Formularul de cerere completat conform modelului (în format WORD) – Anexa nr. 1 la Regulile de participare la concurs (descărcați aici);

●  Copia Acordului de intenție pentru implementarea abordării LEADER și participare în Proiect, semnat de părțile relevante, conform modelului (în format PDF) – Anexa nr. 2 la Regulile de participare la concurs (descărcați aici).

 Nu este nevoie de copia tipărită a aplicației sau a anexelor!

Termen limită de depunere a dosarelor: 17 iulie 2020, ora 17:00.

NOTĂ: Aplicațiile vor fi depuse online și pentru fiecare din ele va fi atribuit un cod automatizat. Recepționarea dosarului va fi confirmată printr-un email expediat solicitantului.

Sesiunea de informare privind apelul de propuneri va avea loc pe data de 16 iunie 2020 și va fi desfășurată online, prin intermediul Platformei Zoom. Persoanele interesate sunt rugate să se înregistreze până duminică, 14 iunie 2020,  accesând următorul formular.

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, vă rugăm să luați legătura cu Patricia Varzari, coordonatoare de proiect, lăsând un mesaj la adresa de email moldova.leader@gmail.com sau la nr. de telefon 0794 200 27.

Apelul de propuneri este desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Sursă articol – Leaderin.md

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă