logo-loader
Istorii de succes

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea a două tipuri de monitoare LED

,

4 martie 2020
Vizite: 395

Solidarity Fund PL în Moldova anunță licitație pentru procurarea a două tipuri de monitoare LED

Toate datele și parametrii tehnici le găsiți atașat aici.

CRITERII DE SELECȚIE  

 • oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț/calitate); 
 • experiență în furnizarea acestui tip de servicii; 
 • disponibilitatea de a presta servicii în termeni restrânși de timp.

OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE VA CONŢINE URMĂTOARELE INFORMAȚII:

 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Oferta financiară, care va include prețul pentru achiziționarea monitorului led. Prețul va fi indicat în lei, cu aplicarea TVA la cota 20%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota 20%, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în Lei;
 • Termenii de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa catalina.rusu@solidarityfund.md sau direct la sediul Solidarity Fund PL în Moldova (str. Sfatul Țării 27, of. 45, Chișinău, Republica Moldova) până pe 10 martie 2020, cu mențiunea „Ofertă Monitoare LED”.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.
*Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0610 51 115sau la adresa de e-mail catalina.rusu@solidarityfund.md.

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL – fundație de stat din Polonia înființată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone. În Republica Moldova activăm începând cu anul 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Republica Polonă și Republica Moldova. Activitatea noastră este orientată spre crearea sinergiei pentru a sprijini dezvoltarea comunitară, funcționând în baza principiilor de solidaritate și subsidiaritate. Creăm parteneriate locale durabile și dezvoltăm soluții sistemice împreună cu comunitățile rurale și urbane din Moldova. Susținem procesele de dezvoltare locală, aplicând instrumente internaționale, împărtășind experiențele însușite și promovând bunele practici.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel privind elaborarea a cinci spoturi video cu și despre istoriile de succes din abordarea LEADER. Deadline – 3 martie

,

17 februarie 2020
Vizite: 699

Solidarity Fund PL în Moldova este organizația care susține dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova prin aplicarea diverselor instrumente internaționale și adaptarea lor la contextul național.

Prin intermediul abordării LEADER susținem inițiativele locale care contribuie la procesul de dezvoltare rurală și au impact economic și social la nivel local. În decursul celor trei ani de implementare a abordării LEADER, au fost implementate sute de proiecte, care țin de dezvoltarea aspectului economic, cultural și de al imaginii satelor din țară. Mai multe despre abordarea LEADER găsiți aici.

Echipa noastră anunță concurs pentru producerea spoturilor video în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”.  În scopul prezentării și promovării istoriilor de succes înregistrate în cadrul implementării abordării LEADER în Republica Moldova, vor fi elaborate cinci spoturi video. Prin acest apel încurajăm/invităm toate companiile media sau organizațiile specializate în prestarea acestui tip de servicii, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

 1. Elaborarea scenariului pentru patru spoturi la patru istorii de succes separate, plus un spot general (comasat din istoriile menționate) în colaborare cu echipa Solidarity Fund PL în Moldova. Aici puteți vedea un model de spot, care prezintă o istorie de succes din cadrul abordării LEADER;
 2. Elaborarea în total a cinci spoturi video cu realizarea subtitrărilor în engleză. Fiecare spot va fi de maxim două minute. Pentru elaborarea spotului urmează a fi utilizate tehnologii avansate și actuale de producție. Este necesară disponibilitatea maximă a echipei de realizare a spoturilor, întrucât vor fi executate patru deplasări în teritoriu pentru captarea secvențelor video necesare;
 3. Pregătirea a 5 fotografii-cover cu secvențele cheie din spot care urmează a fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului;
 4. Adaptarea spotului pentru cele mai uzuale formate;
 5. Predarea tuturor surselor aferente spotului.

Organizația selectată va semna un contract de prestare a serviciilor. Termenii de realizare sunt între 10 martie – 10 aprilie 2020 (30 de zile). Spoturile realizate urmează a fi predate beneficiarului în variantă finală pe data de 10 aprilie 2020.

Criteriile de selecție:

 • Experiența de realizare a spoturilor video (va constitui un avantaj experiența de realizare a spoturilor cu conținut social)
 • Oferta financiară
 • Termenele de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/ utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

 1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă );
 2. Conceptul general de realizare a produsului;
 3. Oferta financiară, care va include prețul pentru realizarea unor cinci spoturi video. Prețurile vor fi indicate în euro, cu aplicarea TVA la cota 0%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în Euro;
 4. Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 3 ani în conformitate cu exemplu de video menționat anterior;
 5. Termenii de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail cristina.gonta@solidarityfund.md sau direct la sediul Solidarity Fund PL în Moldova (str. Sfatul Țării 27, of. 45, Chișinău, Republica Moldova) până pe 3 martie 2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068 262 238 sau la adresa de e-mail cristina.gonta@solidarityfund.md.

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova” este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și a Asistenței Poloniei.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel privind elaborarea unui spot video pentru Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA)

,

14 ianuarie 2020
Vizite: 330

Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs privind elaborarea unui spot video pentru Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), la subiectul „Subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural”.

Dezvoltarea rurală este una dintre direcțiile prioritare ale organizației noastre și pentru al treilea an consecutiv ne focusăm eforturile în susținerea acesteia. Prin intermediul programelor demarate, ne propunem să înlăturăm problemele economice și sociale cu care se confruntă zonele rurale și să stimulăm creșterea economică la nivel local. 

Suntem cei care promovăm și acționăm întru crearea sinergiei dintre instituții și organizații pentru a obține rezultate maxime. Prin crearea unui spot video, venim în suportul AIPA în procesul de informare a potențialilor beneficiari din zonele rurale despre posibilitățile obținerii sprijinului financiar în baza următoarelor măsuri:

Măsura 1: Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale

Măsura 2: Renovarea și dezvoltarea localității rurale

Măsura 3: Diversificarea economiei rurale prin activități non agricole

CERINȚE TEHNICE 

Elaborarea unui spot grafic cu durata de până la două minute, prin scrierea scenariului, realizarea, montarea, și sonorizarea acestuia. Perioada de realizare a serviciilor: 22.01.2020 – 03.02.2020, termenul limită de livrare a acestora fiind data de 03 februarie 2020. 

CRITERII DE SELECȚIE  

• oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț / calitate); 

• experiență în furnizarea acestui tip de servicii; 

• disponibilitatea de a presta servicii în termeni restrânși de timp. 

PROCEDURA DE APLICARE 

Companiile interesate sunt rugate să expedieze oferta financiară în MDL până la data de 21 ianuarie 2020, ora 09:00, la adresa electronică: cristina.gonta@solidarityfund.md.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă