logo-loader

Categorie: Licitație

Istorii de succes

Consultanță și expertiză tehnică în asigurarea suportului la implementarea proiectelor de infrastructură

,

27 iunie 2022
Vizite: 38

Scopul serviciilor expertului tehnic „Consultanță și expertiză tehnică în asigurarea suportului la implementarea proiectelor de infrastructură și lucrărilor de construcții civile la scară mică și medie” este de a sprijini echipa Solidarity Fund PL în Moldova în implementarea diferitor proiecte și fonduri cât și a beneficiarilor acestora.

Pentru realizarea contractului, consultantul individual va realiza următoarele activități: 

 1. Evaluarea în faza incipientă a aspectelor tehnice și legislative ale propunerilor de proiecte de infrastructură și lucrărilor de construcții civile la scară mică și medie fezabilității tehnice și durabilitatea proiectului, eficiența costurilor și acuratețea costurilor și bugetului prezentate. Evaluarea va fi în baza aplicațiilor/informațiilor furnizate (lucru de birou) 
 1. Evaluarea proiectelor în teren la faza de pre-finanțare. Scopul acestei etape este contrapunerea informațiilor prezentate în propunerea de proiect cu cele din teren și identificarea potențialelor provocări  problematice privind intervențiile și propunerea de soluții pentru a evita sau a minimiza riscurile identificate, în special pentru construcția de  clădiri/obiecte noi, extinderea, reconstrucția, modernizarea, remodelarea, păstrarea, demolarea sau lichidarea unor clădiri/obiecte. (vizită în teren) etc.

Expertul va lucra sub supravegherea ofițerului tehnic, coordonatorilor de proiecte și fonduri din cadrul Solidarity Fund PL în Moldova și va lucra în strânsă cooperare cu alți parteneri de implementare. 

Informații despre prețul net (nu include TVA și alte impozite) (opțional):  

 1. Se va indica prețul net în MDL p/u oră de lucru în birou 
 1. Se va indica prețul net în MDL p/u o vizită în teren cu perioada de 1 zi (în cadrul unei vizite în teren pot fi evaluate unul sau mai multe proiecte situate în una sau mai multe localități ) 
 1. Se va indica prețul net în MDL p/u 1km parcurs. 

Termenul estimativ de executare a comenzii:   

Termenii de livrare dar și formatul actelor livrate în cadrul fiecărei activități/servicii per proiect/fond vor fi individual coordonate și convenite în prealabil cu coordonatorilor de proiecte/fonduri din Solidarity Fund PL în Moldova, dar de regulă nu pot depăși: 

 1. 24 de ore pentru prezentarea oricărei informații per proiect aflat spre examinare/în gestiune de la solicitarea pe e-mail de către părțile implicate (SFPL în MD, partener și beneficiar).  
 1. 48 ore pentru prezentarea de acte (fișa tehnică /fișă de monitorizare, ș.a) rezultate în urma vizitelor în teren. 

Condiții de participare la procesul de achiziție:  

 • Nu se vor admite la concurs persoanele care nu și-au îndeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu SFPL în MD. 

Aplicanți eligibili:  

 • Persoană fizică disponibilă să presteze serviciile solicitate; 
 • Studii superioare în domeniul construcțiilor civile 
 • Prezența certificatului(lor) de atestare conform categoriei solicitate în anunț; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul inginerii civile/ supravegherii tehnice. Experiență anterioară similară în proiectele cu finanțare internațională (UNDP, IFAD, BM, BEI, GIZ, SIDA, etc) va constitui un avantaj 
 • Cunoaște aprofundată a legislației naționale în domeniul construcțiilor 
 • Cunoștințe lingvistice: fluență în limba română și cunoașterea bună limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze constituie avantaj; 
 • Bune abilități de cunoaștere a calculatorului, în special în utilizarea instrumentelor de productivitate de birou (MS Office, email, internet etc) 
 • Deține permis de conducere categoria B și disponibilitatea călătoriei cu mașina proprie. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta Consultant tehnic”

Pentru a citi criteriile de evaluare a ofertelor și descrierea completă a achiziției click aici.

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.  

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Rezultate achiziție pentru realizarea evaluării externe intermediare și finale a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”

,

21 iunie 2022
Vizite: 20

Rezultatele achiziției:

În legătură cu încheierea licitației deschise „Achiziție pentru realizarea evaluării externe intermediare și finale a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală””, Solidarity Fund PL în Moldova informează că spre contractare a fost selectată compania STRATEGICUS Consulting SRL. Contractul de colaborare va fi încheiat pentru perioada iulie 2022 – iulie 2023, cu un preț total pentru serviciul prestat în valoare de 351,548 MDL.

Concursul pentru selectarea prestatorului de servicii de evaluare externă s-a desfășurat în perioada 18 aprilie – 20 mai 2022.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Prestare servicii cursuri de limbă română

,

20 mai 2022
Vizite: 42

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea SFPL în MD puteți afla mai multe aici.   SFPL în MD, Vă invită să faceți o ofertă pentru

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea SFPL în MD puteți afla mai multe aici.  

SFPL în MD, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii. 

Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrări: 

Obiectivul achiziției îl constituie organizarea cursurilor de instruire în limba română, pentru angajații SFPL în MD (vorbitori nativi de limba rusă). 

Sarcini și responsabilități ale ofertantului: 

 1. Testarea nivelului de cunoaștere a limbii române; 
 1. Organizarea cursului de instruire în limba română; 
 1. Elaborarea și furnizarea materialelor de suport audienților cursului; 
 1. Evaluarea finală de cunoaștere a limbii române; 
 1. Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire (în cazul persoanelor juridice). 

Cerințe fața de bunuri/ servicii/ lucrări: 

 1. Prestatorul va livra programul de instruire coordonat cu beneficiarul, care va include structura și conținutul cursului de instruire; 
 1. Prestatorul va folosi metode interactive de instruire și tehnici de formare și dezvoltare a competențelor lingvistice;  
 1. Locația desfășurării va avea loc preponderent online, cu posibilitatea de offline. 

Competențe și calificări necesare fața de ofertant 

 1. Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) al formatorului în domenii relevante serviciilor prestate; 
 1. Acreditarea/autorizarea Ministerului Educației și Cercetării al RM/organele abilitate (în cazul persoanelor juridice) constituie un avantaj; 
 1. Minim 3 ani experiență în domeniul organizării cursurilor de limba română și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții Publice.  

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesândTermenii de referință. 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21.06.2022, ora locală 10:00.  

  

* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor și de a rectifica datele furnizate. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Servicii asistența/consultanță juridică

,

12 aprilie 2022
Vizite: 58

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii, până în data de 26 aprilie 2022, ora 18.00.

Descrierea achiziției (cerințe esențiale): 

 • Acordarea asistenței juridice pentru echipă și partenerii cu care colaborează organizația,; 
 • Consultarea scrisă și orală în materie de drept; 
 • Organizarea și desfășurarea instruirilor pentru echipă, ateliere de lucru cu privire la aspecte juridice de diferită tematică; 
 • Efectuarea cercetărilor sau lucrărilor analitice pe subiecte relevante organizației; 
 • Elaborarea de recomandări legislative; 
 • Contribuție la elaborarea și modificarea cadrului intern (regulamente, proceduri, etc) a organizației și partenerilor cu care colaborează organizația; 
 • Alte activități relevante, la cererea organizației. 

Aplicanți eligibili: 

 • Persoană juridică (inclusiv cabinetul de avocat) sau persoană fizică cu studii superioare cu specializare în drept; 
 • Experiență de lucru în asistența juridică cel puțin 5ani în Republica Moldova; 
 • Cunoștințe vaste și profunde în, dar nu se limitează la, drept civil, comercial, imobiliar și al construcțiilor; 
 • Experiență de lucru în organizații de consultanță juridică de diferite profiluri; 
 • Experiența de lucru cu organizații non-guvernamentale; 
 • Cunoștințe avansate (scrisă și vorbită) în română, engleza și rusa va fi considerată un avantaj.  

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

 • Selectarea celei mai avantajoase oferte în baza principiului “Cel mai bun raport preț-calitate”; 
 • Experiența de lucru în domeniul drept; 
 • Experiența de lucru cu organizații non-guvernamentale.  

Pentru mai multe detalii accesați Termenii de Referință.

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pe asistența juridică”

* Aplicantul are dreptul de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale. 

* Ofertantul își exprimă Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele lui de caracter personal în scopul selectării persoanei contractante pentru prestarea serviciilor de asistență juridică. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor și de a rectifica datele furnizate. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Servicii instruire în limba engleză

,

16 martie 2022
Vizite: 139

Obiectivul achiziției îl constituie organizarea cursurilor de instruire în limba engleză, pentru angajații SFPL în MD.

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:

 1. Organizarea cursului de instruire în limba engleză, structurat pe 3 grupe: Elementary, Intermediate și Upper Intermediate;
 2. Elaborarea și furnizarea materialelor de suport audienților cursului;
 3. Evaluarea cursului de instruire și întocmirea raportului privind activitatea de instruire;
 4. Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire (în cazul persoanelor juridice).

Condiții de participare la procesul de achiziție: 

 1. Prestatorul va livra programul de instruire coordonat cu beneficiarul, care va include structura și conținutul cursului de instruire;
 2. Prestatorul va folosi metode interactive de instruire și tehnici de formare și dezvoltare a competențelor lingvistice;
 3. Locația desfășurării va avea loc preponderent online, cu posibilitatea de offline.

Aplicanți eligibili/calificări necesare: 

 1. Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) al formatorului în domenii relevante serviciilor prestate;
 2. Acreditarea/autorizarea Ministerului Educației și Cercetării al RM/organele abilitate (în cazul persoanelor juridice);
 3. Minim 5 ani experiență în domeniul organizării cursurilor de limba engleză și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții Publice.

Pentru mai multe detalii despre termenii de referință click aici. Termenul limită de depunere a dosarelor: 11/04/2022, ora locală 09:00.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Echipament tehnic și accesorii 

,

9 februarie 2022
Vizite: 76

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.  

Descrierea achiziției: Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru achiziționarea următoarelor tipuri de echipament tehnic și accesorii prezentate aici.

Aplicanți eligibili:  

În cadrul concursului pot participa companii care comercializează echipament tehnic și dețin licență și/sau autorizație relevantă.  

Companiile vor furniza echipamentul menționat mai sus în dependență de necesitățile survenite pe parcursul perioadei de derulare a contractului.  

Vor fi acceptate ofertele financiare pentru toate tipurile de echipament menționat. Candidații pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile.  

Criteriile de evaluare a ofertelor:  

 • Prezentarea setului complet de acte solicitate; 
 • Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus;  
 • Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț.  

Oferta trebuie să conțină următoarele date:   

 1. datele de contact (companie, adresa sediului oficial, adresa de corespondență, adresa de e-mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon); 
 1. oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe);  
 1. termeni și condițiile de plată.  

La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 

 1. Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Camera Înregistrării de Stat/Agenția Servicii Publice;  
 1. Licență/Autorizație de activitate;  
 1. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pe echipament tehnic”Termenul limită de depunere a dosarelor: 23.02.2022 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs. cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

Urmare a licitației deschise „Achiziție echipament tehnic și accesorii”, au fost selectate 3 companii care sunt contractate pentru colaborare: FPC „Aproservice-X” S.R.L.; „BTS PRO” SRL.; „NOVA IT” SRL.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Servicii de imprimare și design (materiale de vizibilitate)

,

22 decembrie 2021
Vizite: 109

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă până în data de 14 februarie 2022, pentru executarea comenzilor de tipărire și design al logotipului, pattern-ului sau a altor tipuri de imagine și text pe materiale sau suprafețe diverse.

Pentru a afla mai multe detalii despre serviciul solicitat și tipurile de imprimare click aici.

Aplicanți eligibili:  

 • În cadrul concursului pot participa  companii care prestează servicii de imprimare și design și dețin licență și certificare relevantă. 

Companiile vor oferi servicii de design și imprimare a logotipului și/sau patternului SFPL, precum și a diferitor poze pe agende, carnete, pixuri, creioane, căni, maiouri, hanorace, pungi din pânză, hârtie, etc. 

Vor fi acceptate ofertele financiare pentru toate tipurile de servicii menționate. Candidații pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile. 

Sarcini și responsabilități: 

 • Realizarea în timp util și calitativ a tipăririlor și designului; 
 • Abilități de lucru și existența echipamentului necesar pentru diverse tipuri de imprimare;  
 • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate. 

Oferta Dvs. trebuie să includă: 

 • Tipurile de servicii prestate; 
 • Portofoliul (prezentarea mostrelor, referințe la portofoliul de clienți); 
 • Oferta financiară (onorariul) pentru serviciile propuse în lei moldovenești (MDL)
 • Copia licenței/Certificatului de înregistrare a companiei ; 

*Notă: Unele proiecte din sursele cărora vor fi remunerate serviciile de traducere sunt scutite de TVA. La necesitate, prestatorii de servicii vor primi o scrisoare de confirmare în acest sens de la angajator.  

Criteriile de evaluare: 

 • Prezentarea setului complet de acte solicitate 
 • Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus; 
 • Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu); 
 • Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț. 

Procedura de aplicare:  

Persoanele juridice interesate vor transmite dosarul în format electronic, la adresa de e-mail procurements@solidarityfund.md, cu mențiunea „Servicii de imprimare și design”.  

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 februarie 2022, ora 18.00 (termen extins).

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

Rezultatul desfășurării procesului de achiziție se va comunica individual tuturor ofertanților participanți la acest proces, pe adresa electronică indicată în ofertă. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Prestarea serviciilor de catering, chirie sală/spațiu pentru evenimente

,

7 decembrie 2021
Vizite: 93

Solidarity Fund PL în Moldova Vă invită să faceți o ofertă pentru prestarea (i) serviciilor de catering, (ii) chirie sală/spațiu pentru evenimente, pentru desfășurarea activităților pe parcursul anilor 2022-2024 care urmează a fi asigurate cu respectarea normelor pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Solidarity Fund PL în Moldova Vă invită să faceți o ofertă pentru prestarea (i) serviciilor de catering, (ii) chirie sală/spațiu pentru evenimente, pentru desfășurarea activităților pe parcursul anilor 2022-2024 care urmează a fi asigurate cu respectarea normelor pentru prevenirea răspândirii COVID-19: Lot 1: Catering (meniu pentru prânz, cină, pauză de cafea); Lot 2: Chirie sală/ spațiu pentru conferințe.

Cerințe pentru serviciile de catering:

 • Companii care prestează servicii de alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă;
 • Meniu divers, iar meniul pauzelor să includă cafea naturală, ceai în sortiment;
 • Servicii logistice complete;
 • Transportarea bucatelor în condiții corespunzătoare (ambalaj, emperature etc.).     

Cerințe pentru sala prevăzută pentru desfășurarea evenimentelor:

 • Locație potrivită pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 20-35 de persoane (capacitatea sălii 50+ persoane), 50-100 de persoane (capacitatea sălii 100+ persoane) și peste 100 de persoane (capacitatea sălii 120+ persoane);
 • Preferabil cu amplasare centrală, proximitate față de centrul orașului Chișinău sau amplasare în extravilanul orașului, maximum 50 de km de la Chișinău;
 • Cu servicii de alimentație incluse sau cu posibilitatea contractării serviciilor de catering (Companii care prestează servicii de alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă);
 • Echipament necesar:  proiector, ecran de proiecție, boxe, microfoane;
 • Existența mai multor săli pentru desfășurarea concomitentă a panelelor va constitui un avantaj;
 • Existența spațiilor outdoor potrivite pentru activități de team-building va constitui un avanta;
 • Locuri de parcare (locuri de parcare gratuite pentru organizatori va constitui un avantaj);
 • Cu sau fără facilități de cazare.

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24.01.2022, ora 18.00 (termen prelungit).

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusive în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Traducere simultană, consecutivă și în scris pentru limbile română, rusă, engleză, poloneză

,

30 noiembrie 2021
Vizite: 96

Solidarity Fund PL în Moldova încurajează persoanele juridice și/sau fizice să depună dosarul până în data de 10 decembrie 2021, pentru a presta servicii de Traducere simultană, consecutivă și în scris pentru limbile română, rusă, engleză, poloneză. Descrierea achiziției Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii pentru prestarea

Solidarity Fund PL în Moldova încurajează persoanele juridice și/sau fizice să depună dosarul până în data de 10 decembrie 2021, pentru a presta servicii de Traducere simultană, consecutivă și în scris pentru limbile română, rusă, engleză, poloneză.

Descrierea achiziției

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii pentru prestarea serviciilor de traducere scrisă și/sau interpretare (consecutiv și/sau simultan) în/din următoarele limbi:

 1. română-engleză-română
 2. rusă-engleză-rusă
 3. română-rusă-română
 4. română-poloneză-română
 5. rusă-poloneză-rusă
 6.  engleză-poloneză-engleză

Aplicanți eligibili

Sunt încurajate să depună oferta financiară atât persoanele juridice, cât și cele fizice. Traducătorul/oarea/orii va fi implicat/ă/ți în traducerea rapoartelor și studiilor tematice, notelor de concept, strategiilor de dezvoltare locală, materialelor pentru instruiri (inclusiv prezentări PPT), precum și în traduceri consecutive/simultane la evenimentele organizate de Solidarity Fund PL în Moldova și/sau partenerilor acestuia, etc. Vor fi acceptate ofertele financiare pentru toate limbile și tipurile de traducere, cât și pentru o parte din limbile și tipurile de traducere menționate.

Sarcini și responsabilități:

• Realizarea în timp util și calitativ a traducerilor în scris și celor realizate verbal;
• Abilități de lucru și existența echipamentului necesar pentru lucru în programe de
videoconferință precum Zoom și altele precum email, MS Office, etc.;
• Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Cerințe față de candidați:

• Absolvirea unei facultăți de limbi străine sau certificarea ca translator/interpret de organele abilitate;
• Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, PPT, Google Drive, etc.);
• Abilități excelente de interacțiune și comunicare.

Vor constitui un avantaj:

• Studii sau experiență în domeniul economic, de urbanism, turism, ocrotire a mediului,
politologie, etc.;
• Experiență variată de traduceri realizate pentru organizații internaționale;
• Cunoașterea altor limbi;
• Deținerea unui automobil personal și permis de conducere valid (pentru deplasări la
evenimente).

Criteriile de evaluare:

• Prezentarea setului complet de acte solicitate;
• Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus;
• Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț.

Pentru mai multe detalii despre termenii de referință click aici.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea a două tipuri de monitoare LED

,

4 martie 2020
Vizite: 461

Solidarity Fund PL în Moldova anunță licitație pentru procurarea a două tipuri de monitoare LED

Toate datele și parametrii tehnici le găsiți atașat aici.

CRITERII DE SELECȚIE  

 • oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț/calitate); 
 • experiență în furnizarea acestui tip de servicii; 
 • disponibilitatea de a presta servicii în termeni restrânși de timp.

OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE VA CONŢINE URMĂTOARELE INFORMAȚII:

 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Oferta financiară, care va include prețul pentru achiziționarea monitorului led. Prețul va fi indicat în lei, cu aplicarea TVA la cota 20%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota 20%, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în Lei;
 • Termenii de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa catalina.rusu@solidarityfund.md sau direct la sediul Solidarity Fund PL în Moldova (str. Sfatul Țării 27, of. 45, Chișinău, Republica Moldova) până pe 10 martie 2020, cu mențiunea „Ofertă Monitoare LED”.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.
*Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0610 51 115sau la adresa de e-mail catalina.rusu@solidarityfund.md.

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL – fundație de stat din Polonia înființată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone. În Republica Moldova activăm începând cu anul 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Republica Polonă și Republica Moldova. Activitatea noastră este orientată spre crearea sinergiei pentru a sprijini dezvoltarea comunitară, funcționând în baza principiilor de solidaritate și subsidiaritate. Creăm parteneriate locale durabile și dezvoltăm soluții sistemice împreună cu comunitățile rurale și urbane din Moldova. Susținem procesele de dezvoltare locală, aplicând instrumente internaționale, împărtășind experiențele însușite și promovând bunele practici.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel privind elaborarea a cinci spoturi video cu și despre istoriile de succes din abordarea LEADER. Deadline – 3 martie

,

17 februarie 2020
Vizite: 780

Solidarity Fund PL în Moldova este organizația care susține dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova prin aplicarea diverselor instrumente internaționale și adaptarea lor la contextul național.

Prin intermediul abordării LEADER susținem inițiativele locale care contribuie la procesul de dezvoltare rurală și au impact economic și social la nivel local. În decursul celor trei ani de implementare a abordării LEADER, au fost implementate sute de proiecte, care țin de dezvoltarea aspectului economic, cultural și de al imaginii satelor din țară. Mai multe despre abordarea LEADER găsiți aici.

Echipa noastră anunță concurs pentru producerea spoturilor video în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”.  În scopul prezentării și promovării istoriilor de succes înregistrate în cadrul implementării abordării LEADER în Republica Moldova, vor fi elaborate cinci spoturi video. Prin acest apel încurajăm/invităm toate companiile media sau organizațiile specializate în prestarea acestui tip de servicii, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

 1. Elaborarea scenariului pentru patru spoturi la patru istorii de succes separate, plus un spot general (comasat din istoriile menționate) în colaborare cu echipa Solidarity Fund PL în Moldova. Aici puteți vedea un model de spot, care prezintă o istorie de succes din cadrul abordării LEADER;
 2. Elaborarea în total a cinci spoturi video cu realizarea subtitrărilor în engleză. Fiecare spot va fi de maxim două minute. Pentru elaborarea spotului urmează a fi utilizate tehnologii avansate și actuale de producție. Este necesară disponibilitatea maximă a echipei de realizare a spoturilor, întrucât vor fi executate patru deplasări în teritoriu pentru captarea secvențelor video necesare;
 3. Pregătirea a 5 fotografii-cover cu secvențele cheie din spot care urmează a fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului;
 4. Adaptarea spotului pentru cele mai uzuale formate;
 5. Predarea tuturor surselor aferente spotului.

Organizația selectată va semna un contract de prestare a serviciilor. Termenii de realizare sunt între 10 martie – 10 aprilie 2020 (30 de zile). Spoturile realizate urmează a fi predate beneficiarului în variantă finală pe data de 10 aprilie 2020.

Criteriile de selecție:

 • Experiența de realizare a spoturilor video (va constitui un avantaj experiența de realizare a spoturilor cu conținut social)
 • Oferta financiară
 • Termenele de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/ utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

 1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă );
 2. Conceptul general de realizare a produsului;
 3. Oferta financiară, care va include prețul pentru realizarea unor cinci spoturi video. Prețurile vor fi indicate în euro, cu aplicarea TVA la cota 0%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în Euro;
 4. Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 3 ani în conformitate cu exemplu de video menționat anterior;
 5. Termenii de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail cristina.gonta@solidarityfund.md sau direct la sediul Solidarity Fund PL în Moldova (str. Sfatul Țării 27, of. 45, Chișinău, Republica Moldova) până pe 3 martie 2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068 262 238 sau la adresa de e-mail cristina.gonta@solidarityfund.md.

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova” este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și a Asistenței Poloniei.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel privind elaborarea unui spot video pentru Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA)

,

14 ianuarie 2020
Vizite: 381

Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs privind elaborarea unui spot video pentru Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), la subiectul „Subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural”.

Dezvoltarea rurală este una dintre direcțiile prioritare ale organizației noastre și pentru al treilea an consecutiv ne focusăm eforturile în susținerea acesteia. Prin intermediul programelor demarate, ne propunem să înlăturăm problemele economice și sociale cu care se confruntă zonele rurale și să stimulăm creșterea economică la nivel local. 

Suntem cei care promovăm și acționăm întru crearea sinergiei dintre instituții și organizații pentru a obține rezultate maxime. Prin crearea unui spot video, venim în suportul AIPA în procesul de informare a potențialilor beneficiari din zonele rurale despre posibilitățile obținerii sprijinului financiar în baza următoarelor măsuri:

Măsura 1: Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale

Măsura 2: Renovarea și dezvoltarea localității rurale

Măsura 3: Diversificarea economiei rurale prin activități non agricole

CERINȚE TEHNICE 

Elaborarea unui spot grafic cu durata de până la două minute, prin scrierea scenariului, realizarea, montarea, și sonorizarea acestuia. Perioada de realizare a serviciilor: 22.01.2020 – 03.02.2020, termenul limită de livrare a acestora fiind data de 03 februarie 2020. 

CRITERII DE SELECȚIE  

• oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț / calitate); 

• experiență în furnizarea acestui tip de servicii; 

• disponibilitatea de a presta servicii în termeni restrânși de timp. 

PROCEDURA DE APLICARE 

Companiile interesate sunt rugate să expedieze oferta financiară în MDL până la data de 21 ianuarie 2020, ora 09:00, la adresa electronică: cristina.gonta@solidarityfund.md.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă