logo-loader
Carieră

Consultant(ă) pentru elaborarea unui manual operațional

12 noiembrie 2021
Vizite: 219

Detalii

Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Conform relațiilor de colaborare stabilite cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) pentru anii 2021 – 2022, Solidarity Fund PL în Moldova va acorda suportul necesar atât Ministerului câtși agențiilor de dezvoltare regională pentru implementarea prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021- 2027, în special pentru consolidarea capacităților agențiilor de dezvoltare regională și orașelor poli de creștere (6) în implementarea acțiunilor planificate.

Scopul poziției

Scopul poziției este de a elabora proiectul unui Manual operațional al UIP (document cadru) care
va include structura, atribuțiile, modul de organizare și funcționare al UIP.

Livrabilele consultantului vor fi:

 • 1 concept al Manualului Operațional al UIP (structura) coordonat cu MADRM;
 • 1 proiect al Manualului Operațional al UIP elaborat, coordonat cu Solidarity Fund PL în Moldova, MADRM, ADR și orașele poli de creștere;
 • Cel puțin 1 sesiune de instruire desfășurată (conform circumstanțelor se va stabili formatul, fie online sau pe viu).

Sarcini și responsabilități

 • Examinarea prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027;
 • Examinarea prevederilor documentului „Recomandări pentru autoritățile publice locale privind organizarea cadrului instituțional și de planificare la nivel local pentru inițierea implementării Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere 2021-2027”;
 • Elaborarea proiectului Manualului operațional al UIP (document cadru) care va include
  compartimentele necesare descrierii modului de organizare și funcționare a UIP;
 • Coordonarea și consultarea proiectului Manualului operațional cu Solidarity Fund PL în Moldova, MADRM, agențiile de dezvoltare regională și ajustarea versiunii finale a documentului în baza propunerilor parvenite;
 • Desfășurarea sesiunilor de instruiri pentru MADRM, ADR și orașele poli de creștere în vederea prezentării documentului;
 • Comunicarea regulată și raportarea către Solidarity Fund PL în Moldova privind progresul realizării sarcinilor.

Competențe și calificări

 • Studii superioare (științe sociale / administrare publică / managementul proiectelor / drept / alte domenii conexe);
 • Experiență dovedită de elaborare a unor acte de reglementare a activității anumitor entități /
  documente relevante celui solicitat în termenii de referință;
 • Experiența de lucru cu instituții/organizații în domeniul dezvoltării regionale/urbane la nivel național, regional sau local va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe despre politicile naționale din domeniul dezvoltării regionale/urbane;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de analiză, scriere, raportare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză;
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.

Note:

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi
  examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.