logo-loader
Granturi

Activități de grantare și finanțări oferite

Vizite: 499

Principiile
de oferire a granturilor

Transparența procedurilor

Procedura de acordare a grantului conține principii clare; furnizăm mijloace pentru a verifica aplicarea corectă a acestor principii și stabilim în avans criteriile în temeiul cărora luăm măsuri în cadrul procedurilor

Tratament egal

pentru toate entitățile participante la procedura de acordare a granturilor, adică nu discriminăm solicitanții individuali pe baza statutului lor legal sau a structurii lor de proprietate; aplicăm aceleași criterii de evaluare a cererilor, termene, mod de explicație și măsuri de apel pentru toate entitățile

Eligibilitate

Condițiile de finanțare a proiectelor și tipurile de cheltuieli care pot fi suportate în timpul implementării lor sunt cunoscute în avans

Evitarea dublei finanțări

în sensul că aceleași costuri nu trebuie finanțate de două ori din orice buget

Evitarea conflictelor de interese

Adică situațiile în care interesele de afaceri, financiare, familiale, politice sau personale pot afecta negativ imparțialitatea și independența celor implicați în procedura de acordare a granturilor

Cine poate
beneficia de granturi

 • organizații ale societății civile și ONG-uri
 • organizații media
 • organizații non-profit
 • entități publice, în special autoritățile publice locale
 • inițiative locale de bază / antreprenori / start-up-uri
 • în situații speciale, justificate de situația politică sau sensibilitatea
  proiectului, entități și persoane fizice neînregistrate

Cine nu poate
beneficia de granturi

 • partide politice
 • entități din sectorul privat axate pe profit, cu excepția organizațiilor
  media și a antreprenorilor/start-up-urilor care lucrează în domeniul
  dezvoltării sau care sunt relevante la nivel loca

Anunțuri de granturi

Rezultatele selecțiilor în apelurile de granturi