logo-loader

Dezvăluire de informații

Asigurăm cele mai înalte standarde de conduită și acționăm în conformitate cu legea, regulamentele noastre interne (politici și regulamente) și standardele recunoscute în domeniul managementului și cooperării pentru dezvoltare.

Acordăm o importanță deosebită conduitelor etice în toate domeniile de activitate ale Fundației și încurajăm pe toată lumea să transmită orice comentarii legate de activitățile noastre.

În conformitate cu Politica privind semnalarea abuzurilor și gestionarea rapoartelor, există două căi pentru a face rapoarte la Solidarity Fund PL:

INFORMAȚII DIRECTE FURNIZATE FUNDAȚIEI
Dacă observați orice activitate sau situație alarmantă care poate indica nereguli, practici etice necorespunzătoare sau alte comportamente neetice, puteți să contactați direct Fundația prin scrisoare, e-mail sau telefon, de luni până vineri între orele 09:00 și 18:00.

Solidarity Fund PL în Moldova:

 • or. Chișinău, str. Sfatul Țării 27, of. 45 MD-2012, Republica Moldova 
 • e-mail: info@solidarityfund.md 
 • +373 60 16 16 64 

RAPOARTE ANONIME

Dacă vă îngrijorează siguranța sau nu doriți să vă dezvăluiți identitatea, puteți raporta anonim informații despre nereguli (încălcări) la Ombudsmanul pentru dezvăluirea încălcărilor.

Ombudsmanul pentru dezvăluirea încălcărilor și Fundația vor proteja anonimatul dumneavoastră dacă:

 • dezvăluiți informațiile în mod de bună-credință;
 • sunteți convinși de veridicitatea informațiilor raportate;
 • nu furnizați suspiciuni false;
 • nu vă așteptați la beneficii personale sau materiale.

Ombudsmanul acceptă rapoarte în următoarele domenii:

 • spălare de bani și finanțare a terorismului;
 • corupție, nepotism și alte acțiuni similare;
 • furt sau alte acțiuni similare în detrimentul instituțiilor publice, Fundației sau partenerilor și contractanților săi;
 • alte nereguli legate de atribuirea contractelor sau granturilor, ajutorului umanitar și procesul de recrutare;
 • ascunderea intenționată sau omisiunea de a raporta informații referitoare la aspectele menționate mai sus.

Ombudsmanul nu va accepta rapoartele de dezvăluire a încălcării, în următoarele situații:

 • reclamații și încălcări ale drepturilor salariaților;
 • discriminare, hărțuire, hărțuire sexuală sau intimidare;
 • accidente de muncă;
 • securitatea datelor și rețelelor informatice (IT);
 • incidente și încălcări privind datele personale;
 • contestații în procedurile de achiziție sau de acordare a granturilor.

Pentru astfel de situații, există proceduri separate, în special în ceea ce privește prevenirea discriminării, hărțuirii, hărțuirii sexuale sau intimidării.

În cazurile legate de muncă, se aplică prevederile Codului Muncii, Regulamentului intern și celui privind remunerarea. În cazul încălcării securității datelor, se aplică reglementări separate. Încălcările securității datelor pot fi raportate Ofițerului privind Protecția Datelor la FSM la: info@solidarityfund.md.

În situații excepționale, dacă aveți îndoieli legate de dezvăluirea identității dumneavoastră, puteți raporta Ombudsmanului cazuri care nu sunt direct legate de domeniile gestionate de Ombudsman.

Cum puteți raporta Ombudsmanului despre încălcări:

Ombudsmanului primește informații prin e-mail: fsm-whistleblowing@ms-kancelaria.pl.

Ce se întâmplă cu raportul dumneavoastră:

 • Ombudsmanul are 10 zile pentru a efectua o anchetă preliminară și a verifica dacă raportul dumneavoastră este justificat. Dacă Ombudsmanul consideră că cazul trebuie investigat, acesta va notifica Fundația, protejând în același timp anonimatul dumneavoastră. Dacă Ombudsmanul consideră că raportul nu este fiabil, vă va notifica pe dumneavoastră și Fundația și va închide ancheta în cazul respectiv.
 • Pe baza informațiilor furnizate de către Ombudsmanul pentru dezvăluirea încălcărilor, Fundația va efectua o investigație și va pregăti un raport intern asupra cazului raportat. Raportul va conține constatări și recomandări pentru acțiuni ulterioare.
 • Fundația poate, de asemenea, să efectueze investigația și în situația în care Ombudsmanul consideră că raportul nu este fiabil.
 • Deciziile privind acțiunile recomandate sunt luate de Președintele Fundației, iar dacă Președintele participă la proceduri, de Consiliul Fundației. Președintele sau Consiliul Fundației raportează acțiunile întreprinse de Ombudsman.
 • Ombudsmanul poate, de asemenea, să notifice autoritățile de aplicare a legii din proprie inițiativă, dacă consideră că s-a comis o infracțiune în cazul acoperit de raport.