logo-loader
Carieră

Consultant/consultanți pentru elaborarea unui Manual operațional

24 decembrie 2021
Vizite: 272

Detalii

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant/consultanți pentru elaborarea unui Manual operațional cadru pentru Unitățile de Implementare a Proiectelor constituite conform prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027. Scopul poziției este de a elabora proiectul unui Manual operațional al UIP (document cadru) care va include structura, atribuțiile, modul de organizare și funcționare al UIP.

Context

Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Conform relațiilor de colaborare stabilite cu Ministerul Infrastructuri și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova (MIDR) pentru anii 2021 – 2022, Solidarity Fund PL în Moldova va acorda suportul necesar atât Ministerului cât și agențiilor de dezvoltare regională pentru implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027, în special pentru consolidarea capacităților agențiilor de dezvoltare regională și orașelor poli de creștere (6) în implementarea acțiunilor planificate.  

Sarcini și responsabilități:

 • Examinarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027; 
 • Examinarea prevederilor documentului „Recomandări pentru autoritățile publice locale privind organizarea cadrului instituțional și de planificare la nivel local pentru inițierea implementării Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere 2021-2027”;
 • Elaborarea proiectului Manualului operațional al UIP (document cadru) care va include compartimentele necesare descrierii modului de organizare și funcționare a UIP și altele. 

Competențe și calificări necesare

 • Studii superioare (științe sociale / administrare publică / managementul proiectelor / drept / alte domenii conexe); 
 • Experiență dovedită de elaborare a unor acte de reglementare a activității anumitor entități / documente relevante celui solicitat în termenii de referință;  
 • Experiența de lucru cu instituții/organizații în domeniul dezvoltării regionale/urbane la nivel național, regional sau local va constitui un avantaj;  
 • Cunoștințe despre politicile naționale din domeniul dezvoltării regionale/urbane și altele.

Livrabilele consultantului

 • 1 concept al Manualului Operațional al UIP (structura) coordonat cu MADRM; 
 • 1 proiect al Manualului Operațional al UIP elaborat, coordonat cu Solidarity Fund PL în Moldova, MIDR, ADR și orașele poli de creștere; 
 • Cel puțin 1 sesiune de instruire desfășurată (conform circumstanțelor se va stabili formatul, fie online sau pe viu). 

În funcție de dosarele recepționate și rezultatele evaluării, Solidarity Fund PL în Moldova își rezervă dreptul de a forma o echipă de lucru privind elaborarea Manualului Operațional cadru, inclusiv redistribuirea sarcinilor și a livrabilelor.  

Note

 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.