logo-loader
Carieră

Consultant IT

18 noiembrie 2021
Vizite: 279

Detalii

În contextul instituționalizării abordării LEADER în RM ca instrument sistemic al politicii de dezvoltare a zonelor rurale, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) este în proces de pregătire a lansării Programului Național LEADER.

 

Implementarea și operaționalizarea programului se va realiza prin intermediul unui software, elaborarea căruia va fi sprijinită în cadrul proiectului EU4Moldova, Local Communities Development (LEADER), implementat de Solidarity Fund PL in Moldova în perioada 2021-2024. Software-ul va asigura schema de implementare a Programului Național LEADER și va asigura colaborarea dintre Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Grupurile de Acțiune Locală (GAL), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Rețeaua Națională LEADER (RNL). Moldovan LEADER IT Soft va facilita sinergia operațională dintre acestea, și anume:

 

 • va stoca și structura datele centralizat;
 • va oferi acces la date tuturor părților implicate în timp real;
 • va reprezenta canalul de raportare dintre părțile implicate;
 • va reprezenta canalul de efectuare a transferurilor bănești;
 • va permite vizualizarea și editarea informațiilor;
 • va permite gestionarea contestațiilor parvenite;
 • va asigura transparența și posibilitatea monitorizării implementării Programului Național LEADER.

Scopul poziției

Consultantul IT va ghida echipa de proiect în planificarea ciclului de viață al Moldovan LEADER IT Soft, de la dezvoltarea conceptului și a business-case-ului, până la elaborarea user-stories și oferirea expertizei și mentoratului echipei de proiect.  

Sarcini și responsabilități

 • Descrierea generală a produsului software; 
 • Investigarea rolului și necesitaților stakeholderilor; 
 • Elaborarea conceptului produsului software; 
 • Ghidare în obținerea avizărilor necesare pentru achiziția produsului software;
 • Elaborarea Termenilor de Referință pentru achiziția serviciilor de dezvoltare acestui produs; 
 • Implicare în evaluarea și selectarea serviciilor de dezvoltare a produsului; 
 • Oferire suport în elaborarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a produsului; 
 • Furnizarea activităților de mentorat echipei de proiect; 
 • Alte sarcini/activități relevante pentru gestionarea proiectului, asigurând respectarea actelor normative și standardelor aferente în vigoare. 

Livrabilele consultantului

 • 1 concept al Moldovan LEADER IT Soft; 
 • 1 schiță a listei de activități și scenariilor din cadrul proiectului cu completări ulterioare; 
 • 1 caiet de sarcini; 
 • Sesiuni de mentorat echipei de proiect.

Competențe și calificări

 • Studii superioare finalizate în Științe Informatice sau alte studii relevante; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență în managementul proiectelor în domeniul tehnologiilor informaționale; 
 • Experiență de proiectare și/sau implementare a soluțiilor software pentru instituțiile administrației publice centrale; 
 • Experiență în elaborarea Termenilor de Referință pentru dezvoltarea produselor software; 
 • Experiență de dezvoltare a produselor software utilizând metodologia AGILE; 
 • Certificarea internațională în managementul proiectelor – PMP, PRINCE2 sau echivalent (va fi un avantaj); 
 • Abilități excelente de comunicare scrisă și vorbită, în limbile română, rusă și engleză; 

Note informative:

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în două etape: 

 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție, oferta financiară). 

 

Etapa 2: Evaluarea de conținut a dosarului 

O echipă de minimum 3 evaluatori va efectua evaluarea componentelor dosarului în raport cu criteriile incluse în formularul de evaluare. 

 

Criteriile pentru procesul de selecție sunt următoarele: 

 • Experiență relevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale minime enumerate (cel mai mare scor posibil – 50); 
 • Abordare metodologică aplicabilă (cel mai mare scor posibil – 20); 
 • Preț rezonabil (cel mai mare scor posibil – 30). 

 

Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă: 

P = Pmin/Pof x 30 de puncte, unde: 

Pmin – cel mai mic preț propus 

Pof – preț prezentat în oferta examinată 

P – numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet. 

Fiecare membru al echipei de evaluare va efectua evaluarea în mod individual. După evaluare, se va calcula scorul mediu obținut de fiecare candidat. Primii 3 candidați, cu cel mai mare scor, vor fi invitați la un interviu final.

* Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.