logo-loader
Carieră

Consultant(ă) Resurse Umane

12 noiembrie 2021
Vizite: 471

Detalii

În ultimii 2 ani Solidarity Fund PL în Moldova s-a dezvoltat considerabil din punct de vedere instituțional și a conceptualizat noi direcții de dezvoltare. În acest context organizația este în creștere, inclusiv din perspectiva extinderii echipei. Organizația este în procesul de reorganizare, în octombrie a intrat în vigoare noua organigramă si a fost identificată necesitatea atragerii unui specialist cu experiență în procesul de reorganizare, gestionarea echipei și dezvoltarea profesională a angajaților. La moment dat echipa are aproximativ 40 de angajați.

Scopul poziției

Oferirea suportului managementului Solidarity Fund PL în Moldova în procesul de reorganizare prin introducerea unor politici și practici de dezvoltare și buna gestionare a echipei.

Sarcini și responsabiliăți

 • Suport in definitivarea conceptului pentru dezvoltarea și buna gestionare a echipei;
 • Comunicarea cu managerii de unitate și membrii echipei pentru determinarea necesităților de personal și creșterea profesională;
 • Facilitarea și eficientizarea comunicării în echipă;
 • Suport in definitivare conceptului procesului de integrare a noilor membri a echipei;
 • Suport in elaborarea mecanismului de evaluare a performanțelor membrilor echipei;
 • Suport in planificarea procesului de dezvoltare profesională a membrilor echipei;
 • Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor
  organizației în domeniul managementului resurselor umane;
 • Elaborarea strategiilor de Team building și supravegherea implementării acestora;
 • Suport in asigurarea unui climat de comunicare deschis și transparent între toți angajații.

Competenție și calificări

 • Studii superioare (resurse umane, psihologie, economie, științe juridice);
 • Experiența de lucru în domeniul managementului resurse umane de minim 5 (cinci) ani;
 • Experiență în evaluarea performanțelor;
 • Cunoașterea legislației muncii;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de analiză, planificare, interpretare și explicare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă, engleza va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.

 

Note:

 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și
  procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

 

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.