logo-loader
Carieră

Coordonator/Coordonatoare de proiecte (construcții)

10 aprilie 2024
Vizite: 60

Context

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este o reprezentanță a Solidarity Fund PL — o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Activitatea noastră este orientată spre o nouă perspectivă de cooperare pentru dezvoltare în care oamenii din Moldova contribuie la dezvoltarea comunitățilorreziliente.

Pentru mai multe detalii despre activitatea organizației, accesați https://solidarityfund.md/.

Scopul poziției

Asigurarea bunei implementări și realizări proiectului „Civil Protection”, implementat de către Solidarity Fund PL în Moldova. 

Sarcini și responsabilități

 • Participă la procesul de planificare și operaționalizare a proiectului; 
 • Asigură dialogul și cooperarea cu partenerii organizației pe direcția de responsabilitate; 
 • Respectă procedurile interne de implementare a activităților din cadrul proiectului; 
 • Coordonează procesul de implementare a lucrărilor în teren (construcții) conform planului proiectului; 
 • Monitorizează implementarea corespunzătoarea a activităților de construcții în teren; 
 • Se implică în activități logistice, organizatorice, de achiziții, necesare în cadrul desfășurării  proiectului și altele.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Posibilitatea de creștere profesională;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

Competențe și calificări necesare

 • Experiență de muncă similară de minim 2 ani;  
 • Studii superioare în unul din domeniile relevante (energetic, construcții,  arhitectură, dezvoltare regională, managementul proiectelor, ingineria de mediu sau alte domenii conexe, ect.)  
 • Experiență de lucru în proiecte finanțate de Uniunea Europeana;  
 • Experiență de lucru în gestionarea proiectelor de construcții 
 • Fluență în limba română, nivel mediu de limba engleză – scris și conversațional și altele.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.