logo-loader
Carieră

Expert în Dezvoltare Rurală

26 noiembrie 2021
Vizite: 322

Detalii

Scopul serviciilor: Elaborarea Programului de Dezvoltare Rurală 2027. Necesitatea elaborării Programului derivă din prevederile Titlului IVCapitolul 12 – Agricultură și Dezvoltare Rurală, din Acordul de Asociere RM-UE, prin alinierea la prevederile PAC și promovarea cooperării dintre părți în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale. 

 

Mai multe detalii sunt disponibile în Termenii de referință.

Sarcini și responsabilități

Elaborarea analizei ex-ante (care va cuprinde măsurile de dezvoltare rurală conform HG nr. 455/2017 măsura 4, HG. nr. 476/2019, LEADER și start-up conform HG. nr. 507/2018). În evaluarea ex-ante, procesul poate fi împărțit în aproximativ patru faze: Faza de inițiere; Colectarea completă a datelor; Analiză; Sinteza și raportarea. Până la sfârșitul misiunii de evaluare trebuie să fie elaborat un raport final, care include comentarii din partea SPPDR și părților interesate selectate (care urmează să fie convenite), inclusiv a unei așa-numite fișe cu răspunsuri la comentarii, pentru acceptarea sau eliminarea comentariilor și altele.

Profilul expertului

  • Diplomă sau grad universitar într-o disciplină în domeniul economie, drept sau similare;
  • Cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă dovedită pentru Politici Publice și evaluări ale intervențiilor publice;
  • Cursuri suplimentare la subiecte aferente sunt un avantaj;
  • Experiențe profesionale în proiecte internaționale sunt un avantaj;
  • Abilități analitice excelente;
  • Abilități excelente de comunicare în engleză, română și preferabil rusă;
  • Personalitate cu puternice abilități de interacțiune personale și de comunicare;
  • Capacitatea de lucru orientată spre rezultate;
  • Capacitate de a lucra în echipe mixte de specialiști/experți locali și internaționali.

Procedura de aplicare

Dosarul va conține următoarele: 1. CV-ul actualizat 2. Oferta financiară.

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și oferta financiară) în format electronic, la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md cu mențiunea subiectului mesajului: Expert în Dezvoltare Rurală.

 

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.