logo-loader
Carieră

Furnizor de servicii privind consolidarea capacităților

31 decembrie 2021
Vizite: 355

Detalii

În scopul planificării suportului consolidării capacităților partenerilorSolidarity Fund PL în Moldova a realizat în 2020 un „Raport de evaluare asupra potențialului instituțional al orașelor poli de creștere pentru implementarea proiectelor și programelor de dezvoltare urbană”. Rezultatele acestui Raport arată că în diferite orașe există un nivel diferit al necesităților de dezvoltare, reieșind din structura primăriilor și numărul personalului, precum și din capacitățile personale ale angajaților. 

Scopul serviciilor

Elaborarea modulelor de instruiri descrise (planificare strategică și managementul proiectelor) și implementarea acestora în cadrul a cel puțin 2 evenimente organizate  pentru actorii de nivel regional și local, al căror rol este imperativ în identificarea viziunii de dezvoltare a orașelor poli de creștere, asigurarea rolului de pol de creștere în contextul unei dezvoltări policentrice, în cadrul căreia, cele 6 orașe (Soroca, Edineț, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat) urmează să-și identifice și să-și consolideze funcțiile sale economice în cadrul unei rețele de așezări urbane echilibrate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

 

Principii importante

 • Accent pe studii de caz – elemente care ar aduce claritate și o mai mare percepere a informației prezentate; 
 • Aplicații practice – fiind mai ușor de memorizat aspectele teoretice pentru participanții la instruiri. Formatorii trebuie să fie prietenoși și să ofere o sesiune interesantă, pe principii de colegialitate; 
 • Flexibilitate – adaptarea la necesitățile partenerilor la nivel regional și local, prin dialog cu Solidarity Fund PL în Moldova și MIDR;  
 • KASE1: pornind de la cunoștințe, completat de atribute în sensul caracteristicilor UIP ca parte inerentă a procesului de dezvoltare urbană, continuând cu dezvoltarea abilităților concrete în mod practic și culminând cu obținerea experienței – procesul de aplicare a cunoștințelor și abilităților din realizarea unor lucruri (proiecte, sarcini etc.). 

Sarcini și responsabilități

 • Examinarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027; 
 • Analiza prevederilor documentului „Recomandări pentru autoritățile publice locale privind organizarea cadrului instituțional și de planificare la nivel local pentru inițierea implementării Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere 2021-2027” și altele.

Competențe și calificări

 • Echipă cu competențe și abilități de instruire în domeniile specificate la pct. 2 – minimum câte 1 specialist pe fiecare subiect, care dețin studii de masterat (sau echivalent) în domeniul Administrației Publice, Drept, Managementul Proiectelor, Politici Publice sau alte sfere conexe; 
 • Min. 20% din echipă sunt specialiști din Republica Moldova (cu un nivel înalt de cunoaștere a sferei de dezvoltare regională și dezvoltare urbană din țară, precum și specificul legislației, procedurilor etc.); 
 • Cel puțin 2 experiențe dovedită de organizare și livrare a instruirilor pe tematici similare în ultimii 5 ani și altele.

Note

 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.