logo-loader
Carieră

Ofițer de achiziții și granturi

19 martie 2024
Vizite: 90

Context

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este o reprezentanță a Solidarity Fund PL — o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Pentru mai multe detalii despre activitatea organizației, accesați: https://solidarityfund.md/ .

Scopul poziției

Asigurarea și realizarea proceselor de achiziție în cadrul proiectului EU4Moldova Resilience – secure state, resilient communities, în conformitate cu valorile și principiile organizației, legislația în vigoare și cadrul normativ intern și prevederile donatorului, precum și raportarea transparentă și eficientă în conformitate cu cerințele proiectului și cerințele locale.  

Sarcini și responsabilități 

 • A asigura eficient procesul de achiziție în cadrul proiectului (cercetarea pieței, solicitarea de oferte, gestionarea procesului de licitație, coordonarea și documentarea proceselor de evaluare, due-diligence, gestionarea contractelor și plățile către furnizori); 
 • A duce evidența și a stoca documentele de achiziție necesare precum și alte date relevante în sistemele interne ale organizației; 
 • A colabora cu echipa de proiect pentru o bună înțelegere a nevoilor de achiziție și a le aborda în mod proactiv cerințele;  
 • A colabora eficient cu echipa de proiect și cu părțile interesate, asigurând alinierea la scopurile și obiectivele proiectului și organizației; 
 • A colabora cu echipa de conformitate din oficiul local și central în privința organizării achizițiilor, cu posibilitatea desfășurării în Moldova și Polonia și altele. 

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională; 
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative; 
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.  

Competențe și calificări necesare 

 • Studii superioare în administrarea afacerilor, economie, achiziții, management, finanțe și contabilitate, drept sau alte domenii conexe; 
 • Experiență de lucru în proiecte finanțate de Uniunea Europeana; 
 • Experiență profesională în domeniul achizițiilor, inclusiv a achizițiilor publice de min. 3 ani;  
 • Experiență de operare (procesare și/sau citire) cu documente contabile (ex.: cont spre plată, factură fiscală, etc.) 
 • Cunoaștera proceselor de achiziție, a reglementărilor și a celor mai bune practici. 
 • Cunoașterea procedurilorde achiziție conform normelor UE 
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română,  și engleză; și altele.

 

Criterii de evaluare a dosarului

 • Studii superioare în administrarea afacerilor, economie, achiziții, management, finanțe și contabilitate, drept sau alte domenii conexe –  max. 15 puncte; 
 • Experiență similară de muncă de min. 3 ani – max. 10 puncte; 
 • Experiență de desfășurare a achizițiilor complexe, și/sau achiziții publice  – max. 15 puncte; 
 • Experiență de operare cu documente contabile (ex.: cont spre plată, factură fiscală, etc.); –  max. 10 puncte; 
 • Dosar complet – max. 5 puncte.
 • Pentru detalii privind procesul de evaluare a candidaților, accesați link-ul. 

Vă informăm că, conform grilei de salarizare a organizației, remunerarea lunară pentru Ofițer de achiziții și granturi  (nivel de calificare – Specialist) constituie de la 23 184,00 până la 29 808,00 MDL brut, în dependență de competențele și experiența candidatului. 

*Candidații selectați în urma evaluării dosarelor vor fi contactați și invitați la interviu.  

** Candidatul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la dosar sunt confidențiale.  

***Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de recrutare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica  info@solidarityfund.md. 

****Procesul de recrutare se va desfășura astfel încât să se evite discriminarea pe criterii de sex, vârstă, handicap, rasă, religie, naționalitate, convingeri politice, apartenență sindicală, origine etnică, confesiune religioasă, orientare sexuală, identitate de gen, angajare temporară sau permanentă, sau cu normă întreagă sau parțială – sub formă directă sau indirectă. 

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.