logo-loader
Carieră

Ofițer Monitorizare, Evaluare și Învățare

2 aprilie 2024
Vizite: 61

Context

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este o reprezentanță a Solidarity Fund PL — o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Activitatea noastră este orientată spre o nouă perspectivă de cooperare pentru dezvoltare în care oamenii din Moldova contribuie la dezvoltarea comunitățilorreziliente.

Pentru mai multe detalii despre activitatea organizației, accesați https://solidarityfund.md/.

Scopul poziției

Asigurarea supravegherii și implementării activităților de Monitorizare, Evaluare și Învățare (MEL) ale proiectului. Acest rol este responsabil pentru proiectarea, implementarea și gestionarea activităților robuste de MEL pentru a urmări progresul către rezultatele și livrabilele proiectului. Ofițerul va colabora îndeaproape cu Managerul de Proiect și echipa acestuia, sub supervizarea Directorului Adjunct pentru Programe.

Sarcini și responsabilități

 • Oferă suport Managerului de Proiect în dezvoltarea cadrului logic al proiectului (logframe), proiectând indicatori SMART pentru măsurarea rezultatelor proiectului;
 • Dezvoltă metode complexe de colectare a datelor cantitative și calitative, inclusiv sondaje, interviuri, focus-grupuri și abordări participative;
 • Supraveghează colectarea datelor proiectului conform planului MEL, asigurând calitatea, fiabilitatea și relevanța datelor; și altele.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Posibilitatea de creștere profesională;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

Competențe și calificări necesare

 • Studii superioare în unul din domeniile relevante (științe sociale, monitorizare și evaluare, statistică sau alte domenii conexe);
 • Experiență relevantă în monitorizare, evaluare și învățare de minim 2 ani;
 • Experiență de lucru în proiecte, inclusiv finanțate de Uniunea Europeană;
 • Înțelegerea principiilor de management a proiectului pentru supravegherea activităților MEL în cadrul ciclului de viață al proiectului, asigurând alinierea cu obiectivele proiectului;
 • Fluență în limba română, nivel de limba engleză B2/C1– scris și conversațional, nivel de limbă rusă B2/C1– scris și conversațional; cunoașterea limbii poloneze constituie avantaj;
 • Abilități analitice puternice cu competențe avansate de procesare, analiză și vizualizare a datelor cantitative și calitative (de ex. Microsoft Power BI, Tableau, Excel Avansat etc.); și altele.

Criterii de evaluare:

 • Studii superioare într-un domeniu relevant, conform ToR – max. 15 puncte;
 • Experiență relevantă în monitorizare, evaluare și învățare de minim 2 ani – max. 15 puncte;
 • Experiență de lucru în proiecte, inclusiv finanțate de Uniunea Europeană – max. 10 puncte;
 • Competențe lingvistice conform ToR – max. 10 puncte;
 • Abilități analitice puternice cu competențe avansate de procesare, analiză și vizualizare a datelor cantitative și calitative (de ex. Microsoft Power BI, Tableau, Excel Avansat etc.) – max. 10 puncte;
 • Experiență în proiectarea și implementarea cadrurilor, instrumentelor și sistemelor MEL – max. 5 puncte.
 • Dosar de aplicare complet – max. 5 puncte.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.