logo-loader
Carieră

Specialist/ă junior management intern (Suport IT)

2 octombrie 2023
Vizite: 146

Context

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este o reprezentanță a Solidarity Fund PL – o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Reprezentanța SFPL în MD este activă din 2013 și este formată dintr-o echipă de peste 50 de persoane care implementează soluții sistemice pentru stimularea dezvoltării locale, având misiunea de a crea un mediu comun de siguranță, libertate, și prosperitate pentru oamenii din Moldova. Începând cu februarie 2023, organizația s-a alăturat grupului de entități evaluate pe pilonii UE și i se poate încredința sarcini de execuție bugetară în cadrul managementului indirect.

 

Activitatea noastră  este orientată spre o nouă perspectivă de cooperare pentru dezvoltare în care oamenii din Moldova au curajul și determinarea de a evolua în comunități reziliente. Implicarea oamenilor și adaptarea instrumentelor de dezvoltare la necesitățile reale din teritoriu stă la baza abordării noastre de lucru, menită să consolideze capitalul de încredere socială întru binele comunităților locale. Prin dialog și cooperare cu partenerii la nivel local, regional și central, venim în sprijinul conceptualizării și implementării politicilor publice, valorificând potențialul societății moldovenești.  Împreună cu oamenii din satele și orașele din Moldova realizăm programe și proiecte, stimulând procese de dezvoltare și contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

 

Pentru mai multe detalii despre activitatea organizației, accesați: https://solidarityfund.md/

Scopul poziției

Asigurarea suportului necesar salariaților din cadrul organizației pentru funcționarea eficientă a sistemelor de utilizatori și asistență la rezolvarea solicitărilor de suport hardware și software din partea echipei.

Sarcini și responsabilități

 • Oferirea suportului salariaților, atât în persoană, cât și la distanță, ca prim punct de contact pentru funcționarea echipamentului (computer, imprimantă, router, telefon, etc.);
 • Asigurarea procesului de onboarding și de handover din punct de vedere IT al salariaților – asistarea la crearea/suspendarea conturilor de utilizator, coordonarea predării echipamentului, orientarea noilor salariați în utilizarea sistemelor și a serviciilor de IT ale organizației;
 • Asigurarea respectării în permanență a procedurilor și proceselor de IT ale Organizației, oferind îndrumare și instructaj suplimentar acolo unde va fi cazul;
 • Participarea la ședințele săptămânale cu echipa IT din oficiul central din Polonia în scopul dobândirii noilor competențe;
 • Gestionarea și atribuirea licențelor Zoom salariaților la solicitare;
 • Identificarea noilor necesități ale salariaților în materie de IT și coordonarea acestora cu echipa IT din Polonia;
 • Intermedierea comunicării cu furnizorii de servicii și bunuri (telefonie, internet, echipament tehnic);
 • Inventarierea periodică a echipamentului, consumabilelor și a altor bunuri IT aflate în proprietatea organizației.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Posibilitatea de creștere profesională;
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

Competențe și calificări necesare 

 • Experiența anterioară într-un rol de suport constituie un avantaj;
 • Bună înțelegere a sistemului de operare Windows 10 și a suitei de aplicații Microsoft 365;
 • Cunoștințe de bază de configurare și depanare hardware, inclusiv imprimante;
 • Fluență în limba română, nivel mediu de limba engleză – scris și conversațional, cunoașterea limbilor rusă și/sau poloneză constituie avantaj;
 • Abilități de diagnosticare a problemelor, abordare metodică și strategică pentru rezolvarea acestora, precum și bune capacități de învățare și documentare;
 • Capacitatea de a comunica aspectele tehnice în termeni simpli, cu un nivel potrivit de asertivitate;
 • Abilitatea de a lucra eficient sub presiune atât în echipă, cât individual, cu atenție sporită la detalii;
 • Respectarea securității și confidențialității tuturor informațiilor, sistemelor și echipamentelor organizației;
 • Personalitate comunicativă, orientată spre organizație, dornică de a obține competențe noi.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.