logo-loader
Carieră

Specialist/ă Comunicare și PR

25 august 2023
Vizite: 138

Detalii

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este o reprezentanță a Solidarity Fund PL — o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Reprezentanța SFPL în MD este activă din 2013 și este formată dintr-o echipă de peste 50 de persoane care implementează soluții sistemice pentru stimularea dezvoltării locale, având misiunea de a crea un mediu comun de siguranță, libertate, și prosperitate pentru oamenii din Moldova. Începând cu februarie 2023, organizația s-a alăturat grupului de entități evaluate pe pilonii UE și i se poate încredința sarcini de execuție bugetară în cadrul managementului indirect. 

Scopul poziției

Planificarea și realizarea eficientă a activităților de comunicare și vizibilitate în conformitate cu politica internă a organizației. 

Sarcini și responsabilități 

 • Contribuirea la dezvoltarea și implementarea de mini-strategii de comunicare în cadrul proiectelor implementate de SFPL în MD, în conformitate cu viziunea și abordarea Organizației față de cooperarea pentru dezvoltare și cerințele contractuale ale partenerilor și asigurară suport în raportarea către partenerii de dezvoltare; 
 • Elaborarea materialelor de comunicare (articole, știri, istorii de succes, broșuri, infografice, etc., în dependență de necesitate) și promovarea activităților realizate  în cadrul proiectelor implementate de către Organizație, cu suportul managerului de unitate; 
 • Elaborarea articolelor pentru buletinele de știri ale partenerilor de dezvoltare și altele.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională; 
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative; 
 • Posibilitatea de creștere profesională;   
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;  
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.  

Competențe și calificări necesare 

 • Studii în comunicare/ relații publice/ marketing/ științe sociale/ jurnalism sau un alt domeniu relevant;   
 • Cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul comunicării, preferabil pe subiecte legate de dezvoltare  rurală, turism, inovație și creștere economică; 
 • Experiență de lucru cu donatori internaționali (va constitui un avantaj); 
 • Nivel de cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, engleză – avansat și rusă nivel mediu;  
 • Cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.) și altele.

Note:

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.