logo-loader
Carieră

Specialist/ă Comunicare și PR

25 ianuarie 2024
Vizite: 199

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este o reprezentanță a Solidarity Fund PL — o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Reprezentanța SFPL în MD este activă din 2013 și este formată dintr-o echipă de peste 50 de persoane care implementează soluții sistemice pentru stimularea dezvoltării locale, având misiunea de a crea un mediu comun de siguranță, libertate, și prosperitate pentru oamenii din Moldova. Începând cu februarie 2023, organizația  a obținut certificarea Comisiei Europene (EU Pillar Assessment), astfel devenind partener de implementare pentru Comisia Europeană în cadrul managementului indirect.

Activitatea noastră este orientată spre o nouă perspectivă de cooperare pentru dezvoltare în care oamenii din Moldova contribuie la dezvoltarea comunităților reziliente. Implicarea oamenilor și adaptarea instrumentelor de dezvoltare la necesitățile reale din teritoriu stă la baza abordării noastre de lucru, menită să consolideze capitalul de încredere socială întru binele comunităților locale. Prin dialog și cooperare cu partenerii la nivel local, regional și central, venim în sprijinul conceptualizării și implementării politicilor publice, valorificând potențialul societății moldovenești. Împreună cu oamenii din satele și orașele din Moldova realizăm programe și proiecte, stimulând procese de dezvoltare și contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Pentru mai multe detalii despre activitatea organizației, accesați https://solidarityfund.md/

Scopul poziției:

Planificarea eficientă și asigurarea promovării calitative a proiectelor desfășurate în cadrul direcției de dezvoltare rurală.

Sarcini și responsabilități:

 • Elaborarea strategiilor de comunicare în cadrul proiectelor implementate de SFPL în MD, în conformitate cu viziunea și abordarea Organizației față de cooperarea pentru dezvoltare și cerințele contractuale ale partenerilor și asigurară suport în raportarea către partenerii de dezvoltare;
 • Elaborarea materialelor de comunicare (articole, știri, istorii de succes, broșuri, infografice, etc., în dependență de necesitate) și promovarea activităților realizate în cadrul proiectelor implementate de către Organizație, cu suportul managerului de proiect;
 • Elaborarea articolelor pentru buletinele de știri ale partenerilor de dezvoltare;
 • Asigurare suport în elaborarea video-urilor de informare și promovare a activităților și istoriilor partenerilor locali în cadrul proiectelor, în colaborare cu echipa de proiect;
 • Asigurarea vizibilității și promovării Organizației în cadrul evenimentelor organizate ca parte a proiectelor, inclusiv aspecte logistice, asigurarea serviciilor de fotografiere, producerea materialelor promoționale și gestionarea relației cu mass-media;
 • Crearea și postarea de conținut pe rețelele de socializare ale organizației cu principalele mesaje de comunicare identificate și promovate în comun cu partenerii de implementare;
 • Coordonarea și asigurarea conformității dezvoltării materialelor de comunicare și promoționale cu cerințele de branding și marcare ale proiectelor în desfășurare;
 • Dezvoltarea unor relații bune de colaborare cu partenerii de dezvoltare și implementare a proiectelor;
 • Stabilirea contactelor şi comunicarea eficientă cu mass-media pentru asigurarea vizibilității proiectelor;
 • Cooperare cu Managerul Unității de Comunicare și PR și Managerii de Proiecte;
 • Alte sarcini, desemnate de Managerul Unității și/sau Directorul de Țară, în conformitate cu calificările și scopul contractului.

Oportunități:  

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Posibilitatea de creștere profesională;
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională.

Competențe și calificări necesare:

 • Studii în comunicare/ relații publice/ marketing/ științe sociale/ jurnalism sau un alt domeniu relevant;
 • Cel puțin 4 ani de experiență profesională în domeniul comunicării;
 • Experiență de lucru cu donatori internaționali (va constitui un avantaj);
 • Nivel de cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, engleză – avansat și rusă nivel mediu;
 • Cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Cunoștințe de operare cu instrumente de design grafic pentru dezvoltarea materialelor de vizibilitate (ex. Canva, Piktochart, aplicații de editare video, etc.);
 • Experiență în gestionarea Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare scrisă și verbală;
 • Abilități de fotografiere și editare a fotografiilor;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă și de a colabora cu o varietate de parteneri/stakeholderi;
 • Gândire critică, atenție la detalii, angajament și fiabilitate;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Auto-disciplină, inclusiv capacitatea de a elabora și de a executa planuri și de a identifica priorități.

Note informative:

 • Vă informăm că, conform grilei de salarizare a organizației, remunerarea lunară pentru Specialist/ă Comunicare și PR (nivel de calificare – Specialist Senior) constituie de la 1 035,00 până la 1 380,00 EUR brut, în dependență de competențele și experiența candidatului.
 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.