logo-loader
Carieră

Specialist/ă Management Intern

11 mai 2023
Vizite: 240

Detalii

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Având la bază modele internaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Organizația promovează o abordare sistemică menită să contribuie la procesele de valorificare a potențialului comunităților. În acest context, Solidarity Fund PL în Moldova angajează  Specialist/ă Management Intern.

 

Scopul poziției

Asigurarea funcționalității resurselor interne ale organizației, eficientizarea comunicării interne și oferirea suportului local IT, în scopul bunei desfășurări ale activității organizației. 

Sarcini și responsabilități 

 • Administrarea și coordonarea activităților din cadrul oficiului SFPL în Moldova;  
 • Obținerea abordărilor privind diverse situații apărute în cadrul oficiului;  
 • Asigurarea realizării achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru buna funcționare a oficiului sau activităților pentru echipă, reieșind din necesitățile organizației;  
 • Contribuirea la elaborarea, ajustarea și implementarea politicilor și altor acte normative interne din cadrul organizației; 
 • Oferirea suportului în conceptualizarea și elaborarea instrumentelor de eficientizare a proceselor interne; 
 • Administrarea echipamentul de birou, inclusiv IT şi încheierea contractelor de servicii şi mentenanță pentru acestea și altele.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională; 
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative; 
 • Posibilitatea de creștere profesională;   
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;  
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.  

Competențe și calificări necesare 

 • Studii superioare în economie, management, business și administrarea afacerilor sau alte domenii conexe, resurse umane (va constitui un avantaj);   
 • Experiență de lucru similară de min. 1 an;   
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză (constituie avantaj);  
 • Cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.); 
 • Abilități de lucru cu echipamentele de birou (calculator, xerox, etc.) și altele.

Note:

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.