logo-loader
Carieră

Specialist administrare granturi

16 decembrie 2021
Vizite: 235

Detalii

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Având la bază  modeleinternaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Organizația promovează o abordare sistemică menită să contribuie la procesele de valorificare a potențialului comunităților. Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației accesați: Ce facem | Solidarity Fund PL

Scopul poziției

Asigurarea bunei desfășurări a activității Unității de administrare a granturilor în cadrul Solidarity Fund PL în Moldova. 

Sarcini și responsabilități

 • Oferirea de suport în administrarea granturilor implementate de Solidarity Fund PL în Moldova; 
 • Oferirea de suport în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional; 
 • Elaborarea rapoartelor către partenerii organizației; 
 • Comunicarea cu partenerii organizației; 
 • Alte activități operaționale. 

Competențe și calificări necesare

 • Studii superioare în științe administrative, managementul proiectelor sau alte domenii conexe; 
 • Experiență în administrarea granturilor; 
 • Abilități și experiență în scrierea rapoartelor de activitate; 
 • Nivel avansat (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză. Limba poloneză va constitui un avantaj; 
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);  
 • Abilități de a lucra independent și în echipă; 
 • Responsabilitate și punctualitate. 

Note

 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.