logo-loader
Carieră

Specialist Financiar

7 februarie 2023
Vizite: 204

Detalii

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Având la bază modele internaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Scopul funcției Specialist Financiar în cadrul organizației constă în asigurarea gestiunii financiare a proiectelor implementate de Solidarity Fund PL în Moldova, inclusiv monitorizarea granturilor oferite de către Parteneri de dezvoltare sub aspect financiar. 

 Sarcini și responsabilități

 • Gestionarea financiară a granturilor oferite; 
 • Oferirea suportului Partenerilor de implementare în implementarea granturilor, sub aspect financiar și contabil; 
 • Verificarea rapoartelor financiare ale Partenerilor de implementare; 
 • Asigurarea faptului că toate cheltuielile pe proiect și achizițiile sunt realizate în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare; 
 • Contribuirea la conceptualizarea proceselor și elaborarea noilor instrumente financiare în domeniile de implicare ale organizației. 

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;  
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;  
 • Salariu competitiv; 
 • Posibilitatea de creștere profesională; 
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației; 
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare. 

Competențe și calificări necesare

 • Studii superioare (contabilitate/finanțe/economie);  
 • Experiență de lucru în domeniul financiar/contabil de minim trei ani;  
 • Cunoașterea legislației în domeniul contabilității și fiscalității; 
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 
 • Abilități de analiză, scriere, raportare;  
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;  
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);   
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare. 

Note:

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.