logo-loader
Carieră

Specialist junior – administrare granturi

9 septembrie 2022
Vizite: 177

Detalii

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Având la bază modele internaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Organizația promovează o abordare sistemică menită să contribuie la procesele de valorificare a potențialului comunităților. Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației accesați: Ce facem | Solidarity Fund PL 

Scopul poziției

Asigurarea suportului în desfășurarea și îmbunătățirea proceselor din cadrul Unității de administrare a granturilor a Solidarity Fund PL în Moldova. 

Sarcini și responsabilități

 • Oferirea de suport în administrarea granturilor implementate de Solidarity Fund PL în Moldova la: redactarea, completarea și actualizarea documentelor, elaborarea bugetelor, a prezentărilor etc.; 
 • Oferirea de suport în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional; 
 • Oferirea de suport în elaborarea rapoartelor interne și externe (către partenerii organizației); 
 • Oferirea de suport echipei Solidarity Fund PL în Moldova cu privire la procedurile de implementare a activităților din cadrul granturilor și altele. 

Competențe și calificări necesare

 • Studii superioare în științe administrative, managementul proiectelor sau alte domenii conexe; 
 • Experiența de lucru într-o poziție similară prezintă un avantaj; 
 • Abilități de scriere a rapoartelor de activitate. Experiența va constitui un avantaj. 
 • Abilități de elaborare și lucru cu documentele; 
 • Nivel avansat (vorbire și scriere) a limbilor română, engelză și rusă. Limba poloneză va constitui un avantaj și altele.

Ce oferim

 • Posibilitatea de a lucra atât în birou cât și la distanță (hibrid, după perioada de probă); 
 • Mediu de lucru plăcut şi motivant, în cadrul unei organizații internaționale; 
 • Salariu competitiv; 
 • Oficiu în centrul orașului; 
 • Posibilități de creștere profesională; 
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației. 

Note:

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.