logo-loader
Carieră

Specialist Junior Analiză Date și Management al Cunoștințelor

29 martie 2022
Vizite: 220

Scopul poziției

Scopul poziției constă în consolidarea echipei de Management al Datelor și Cunoștințelor, asigurarea bunei desfășurări a proceselor de colectare, procesare și analiză a datelor din cadrul organizației și automatizarea proceselor de lucru din cadrul diferitor departamente ale organizației. 

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională; 
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative; 
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.  

Sarcini și responsabilități

 • Colectarea și procesarea datelor aferente proiectelor din cadrul organizației; 
 • Transformarea datelor în diagrame, tabele, rapoarte; 
 • Analiza și evaluarea proceselor din cadrul proiectelor derulate de organizație; 
 • Identificarea modalităților de îmbunătățire și automatizare a proceselor; 
 • Coordonarea unor studii/cercetări cantitative și calitative dedicate dezvoltării și/sau optimizării programelor implementate de către organizație. 

Competențe și calificări necesare

 • Studii superioare în științe economice, sociologice, IT sau alte domenii conexe;  
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză;  
 • Cunoștințe de MS Word, MS Excel (formule, tabele-pivot, diagrame); 
 • Cunoștințe privind instrumentele BI de vizualizare a datelor (MS Power BI) – va reprezenta un avantaj; 
 • Abilități de organizare, planificare, comunicare și prezentare;
 • Capacitate de sinteză, sistematizare și analiză statistică; 
 • Abilități de comunicare și lucru în echipă;  
 • Atenție sporită la detalii. 

Note

 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.