logo-loader
Carieră

Specialist Junior, Departament Finanțe

8 septembrie 2022
Vizite: 290

Detalii

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate.

Scopul

Scopul constă în asigurarea suportului în desfășurarea gestiunii financiare în cadrul Departamentului Finanțe, Unitatea Contabilitate a Solidarity Fund PL în Moldova, inclusiv monitorizarea și raportarea granturilor primite de la Partenerii de dezvoltare, sub aspect financiar-contabil.

 

Competențe și calificări necesare

 • Studii superioare (contabilitate/finanțe/economie);
 • Experiență de lucru în domeniul financiar/contabil de minim un an;
 • Experiență de lucru cu donatori străini va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea legislației în domeniul contabilității și fiscalității;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de analiză, scriere, raportare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă etc.

Sarcini și responsabilități

 • Realizarea activității privind colectarea, verificarea, prelucrarea și înregistrarea documentelor primare contabile în softul contabil 1C;
 • Acordarea suportului colegilor privind pregătirea, documentarea și prezentarea documentelor necesare contabilizării pentru calcule și plată;
 • Asigurarea faptului că toate operațiunile contabile, cheltuielile pe proiecte și achizițiile sunt realizate în conformitate cu politica internă cât și a organizațiilor donatoare și legislația în vigoare;
 • Înregistrarea, verificarea și analizarea registrelor, balanțelor și fișelor de conturi contabile;
 • Pregătirea rapoartelor financiare și statistice necesare managementului organizației;
 • Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului organizației;
 • Arhivarea documentelor financiare și altele.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Salariu competitiv;
 • Posibilitatea de creștere profesională;
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

Note:

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.