logo-loader
Carieră

Specialist Junior Managementul Datelor și Cunoștințelor

24 februarie 2023
Vizite: 248

Detalii

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Având la bază modele internaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Organizația promovează o abordare sistemică menită să contribuie la procesele de valorificare a potențialului comunităților. Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației accesați: Ce facem | Solidarity Fund PL.

Scopul poziției

Scopul constă în asigurarea bunei desfășurări a proceselor de colectare, procesare și analiză a datelor din cadrul proiectelor implementate și automatizarea proceselor de lucru din cadrul diferitor departamente ale organizației. 

Sarcini și responsabilități 

 • Colectarea și procesarea datelor aferente proiectelor din cadrul organizației; 
 • Transformarea datelor în diagrame, tabele, rapoarte; 
 • Analiza proceselor din cadrul proiectelor derulate de organizație, identificarea modalităților de îmbunătățire și automatizare a acestora; 
 • Implicare în creare de noi instrumente de lucru și asigurarea mentenanței instrumentelor de lucru existente; 
 • Implicare în desfășurarea studiilor/cercetărilor cantitative și calitative dedicate dezvoltării programelor implementate de către organizație. 

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională; 
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative; 
 • Posibilitatea de creștere profesională;  
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;  
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare. 

Competențe și calificări necesare 

 • Studii superioare în științe economice, sociologice, IT sau alte domenii conexe;  
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză;  
 • Cunoștințe de MS Word, MS Excel (formule, diagrame); 
 • Cunoștințe privind instrumente de vizualizare a datelor (ex. MS Power BI) – va reprezenta un avantaj; 
 • Abilități de organizare și planificare și altele.

Note:

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
 • În caz de necesitate, la solicitare, Solidarity Fund PL în Moldova va transmite actele necesar de a fi examinate, incluse la compartimentul Sarcini și responsabilități.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.