logo-loader
Carieră

Specialist(ă) în domeniul financiar

10 noiembrie 2021
Vizite: 281

Scopul

Scopul poziției este de asigura gestiunea financiară a proiectelor implementate de Solidarity Fund PL în Moldova , inclusiv monitorizarea granturilor de către beneficiari sub aspect financiar.

Oportunități

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă
  dezvoltare.

Sarcini și responsabilități

 • Gestionarea financiară a proiectelor organizației;
 • Pregătirea rapoartelor financiare și prezentarea acestora organizațiilor donatoare;
 • Gestionarea financiară a granturilor oferite;
 • Oferirea suportului beneficiarilor în implementarea granturilor, sub aspect financiar și
  contabil;
 • Verificarea rapoartelor financiare ale beneficiarilor de granturi;
 • Asigurarea faptului că toate operațiunile contabile și achizițiile sunt realizate în conformitate
  cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare;
 • Contribuirea la conceptualizarea proceselor și elaborarea noilor instrumente financiare în
  domeniile de implicare ale organizației;
 • Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor
  organizației din domeniul instrumentelor financiare;
 • Instruirea și dezvoltarea capacităților beneficiarilor de granturi în domeniul implementării
  financiare a granturilor;
 • Participarea în elaborarea și realizarea măsurilor îndreptate spre respectarea disciplinei
  financiare și utilizarea rațională a resurselor;
 • Pregătirea rapoartelor financiare şi statistice necesare managementului organizației;
 • Menținerea controlului financiar asupra operațiunilor financiare, asigurând aplicarea corectă
  a tuturor mecanismelor de control intern în conformitate cu regulile, reglementările, procedurile donatorului și legislația în vigoare;
 • Realizarea activității privind formarea, actualizarea şi păstrarea bazei de date a documentelor lucrative şi respectarea regulilor de utilizare a bazei de date interne;
 • Colectarea informației despre progresul activităţilor şi participarea la activitatea de raportare
  intermediară și finală pe Proiect;
 • Alte activități operaționale și management organizațional.

Competențe și calificări

 • Studii superioare (contabilitate/finanțe);
 • Experiența de lucru în domeniul financiar/contabil al ONG-rilor de minim doi ani;
 • Experiența de lucru cu donatori străini va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea legislației în domeniul contabilității și fiscalității;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de analiză, scriere, raportare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză;
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.

Note:

 • Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Procedura de selecție și evaluare

1. Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). Evaluarea formală este realizată de Specialistul Junior Resurse Umane. La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale.

2. Interviuri preliminare

Candidații la interviu sunt selectați în funcție de calitatea dosarului. În cadrul interviului, condus de minim 3 evaluatori, vor fi verificate informațiile în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Se va ține cont de competențele, motivația și atitudinea candidatului față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.

3. Interviuri de selecție

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare – al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.