logo-loader

Lună: februarie 2021

Istorii de succes

Apel de propuneri privind actualizarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a Grupurilor de Acțiune Locală

,

23 februarie 2021
Vizite: 996

Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova (GAL) sunt invitate să participe la apelul de propuneri privind actualizarea și îmbunătățirea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL). Astfel, GAL-urile vor beneficia de suport și asistență tehnică din partea experților în dezvoltarea locală.

În cadrul apelului, sunt invitate să participe GAL-urile cu experiență în implementarea proiectelor de dezvoltare locală, care a contribuit la realizarea Strategiei.

E planificată selectarea a aproximativ 15 GAL-uri care, în perioada martie – septembrie 2021, vor  beneficia de suport in actualizare SDL din partea Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.

Procedura de aplicare:

GAL-urile interesate trebuie să completeze acest Formular de Aplicare, disponibil în limbile română și rusă. Pentru a scrie și completa o aplicație reușită, vă rugăm să consultați Regulamentul de participare la Apelul de Propuneri de actualizare SDL. La final de formular, veți anexa următoarele:

 1. Strategia de Dezvoltare Locală actuală;
 2. Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrare, la care s-a aprobat și argumentat participarea la actualul apel de propuneri.

Termenul limită de completarea a Formularului de Aplicare este 15 martie 2021, ora 12:00.

Fiecare GAL va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației.

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, vă rugăm să contactați – Ecaterina Vieru: ecaterina.vieru@solidarityfund.md, 060 161 683.

Această activitate este organizată de către Solidarity Fund PL în Moldova împreună cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, finanțată de Uniunea Europene și Polish Aid.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Anunț de colectare a ofertelor pentru servicii de traducere și/sau interpretare

,

8 februarie 2021
Vizite: 537

Solidarity Fund PL în Moldova anunță deschisă perioada de colectare a ofertelor pentru servicii de traducere și interpretare. Data limită de depunere a dosarelor – 28 februarie, 2021.

În conformitate cu necesitățile proceselor de dezvoltare rurală, urbană și consolidarea a încrederii comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru, Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs pentru contractarea traducătoarelor/rilor pentru prestarea serviciilor de traducere scrisă și/sau interpretariat (consecutiv și/sau simultan) în/din următoarele limbi:

 • română-engleză-română;
 • rusă-engleză-rusă;
 • română-rusă-română;
 • română-poloneză-română;
 • rusă-poloneză-rusă;
 • engleză-poloneză-engleză.

Traducătorul/oarea/orii va fi implicat/ă/ți în traducerea rapoartelor și studiilor tematice, notelor de concept, strategiilor de dezvoltare locală, materialelor pentru instruiri (inclusiv prezentări PPT), precum și în traduceri consecutive/simultane la evenimentele organizate de Solidarity Fund PL în Moldova și/sau partenerilor acestuia etc.

Sunt încurajate să depună oferta financiară atât persoanele juridice, cât și cele fizice.

Sarcini și responsabilități:

 • Realizarea în timp util și calitativ a traducerilor în scris și celor realizate verbal;
 • Abilități de lucru și existența echipamentului necesar pentru lucru în programe de videoconferință precum Zoom și altele precum email, MS Office etc.;
 • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Cerințe față de candidați:

 • Absolvirea unei facultăți de limbi străine sau certificarea ca translator/interpret de organele abilitate;
 • Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, PPT, Google Drive etc.);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare.

Procedura de aplicare. Dosarul de aplicare al Dvs. trebuie să includă:

 • Limbile și tipul de traduceri propuse*;
 • Oferta financiară (onorariul) pentru serviciile de traducere/interpretariat propuse;
 • Diploma de studii relevante sau certificarea ca translator/interpret de organele abilitate;
 • CV-ul (pentru persoane fizice).

Transmiteți dosarul de aplicare pe adresa hr@solidarityfund.md cu mențiunea „Servicii de traducere/interpretare”. Termenul limită – 28 februarie 2021, ora Moldovei 23:59.

Persoana de contact — Iulia Țvigun, Specialistă în dezvoltare economică locală, email — iulia.tvigun@solidarityfund.md  

* Toate detaliile le găsiți în Termenii de Referință

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Suntem în căutarea unui expert de evaluare externă a proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”

,

5 februarie 2021
Vizite: 428

Solidarity Fund PL in Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, anunță concurs de selectare a unui expert care va efectua evaluarea externă a proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” conform termenilor de referință anexați.

Sarcini și responsabilități:

 • Elaborarea metodologiei de evaluare;
 • Evaluarea intermediară a nivelului de implementare al activităților și de atingere a obiectivelor propuse;
 • Evaluarea finală a proiectului;
 • Identificarea principalelor provocări și lecții învățate și elaborarea unui set de recomandări pentru asigurarea sustenabilității proiectului. 

Cerințe minime față de candidați:

 • Studii universitare de masterat în Management, Drept, Economie, Administrație Publică sau alte domenii conexe;
 • Experiență profesională în evaluarea proiectelor internaționale;
 • Expertiză în managementul, monitorizarea și evaluarea proiectelor;
 • Experiență de lucru în proiectele de dezvoltare a comunităților locale.

Următoarele competențe și abilități vor constitui un avantaj la etapa de interviu (în cazul în care candidatul va fi preselectat):

 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Capacitatea de a lucra în termene limită strânse;
 • Experiență de lucru în echipe internaționale;
 • Nivel de cunoaștere avansat a limbii române (C2), limbii engleze (C1) și limbii ruse (B2).

Vedeți aici Termenii de Referință.

Dosarul de participare va fi expediat la adresa hr@solidarityfund.md, cu titlul mesajului „Expert evaluator EuropeAid – LEADER”, nu mai târziu de 19 Februarie  2021, ora 18.00, și va include:

 • CV-ul în format Europass;
 • Metodologia de evaluare a proiectului (până la două pagini);
 • Oferta financiară.

Primii trei (3) candidați care vor acumula cel mai mare punctaj în cadrul procesului de evaluare a dosarelor, vor fi invitați la interviu.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa  victoria.vechiu@solidarityfund.md. Persoana de contact — Victoria Vechiu.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Suntem în căutarea experților în dezvoltare locală pentru acordarea suportului GAL-urilor în elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

,

1 februarie 2021
Vizite: 651

Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs pentru recrutarea experților în dezvoltare locală, care vor acorda asistență și suport comunităților locale (GAL) în procesul de elaborare/ajustare a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL).

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) din Republica Moldova, continuă să contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru funcționarea și dezvoltarea Grupurilor de Acțiune Locală și implementarea abordării LEADER pentru dezvoltarea zonelor rurale din Moldova, în cadrul parteneriatului strategic cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și a Mediului. LEADER este un instrument de dezvoltare rurală teritorială. Principalul element al funcționării abordării LEADER este parteneriatul intersectorial teritorial în componența căruia sunt reprezentanți a trei sectoare din localitățile învecinate: public, antreprenorial, și civic, care activează pe un teritoriu delimitat, gestionând și administrând procesele de dezvoltare locală pe baza Strategiilor de Dezvoltare Locală a microregiunii (inclusiv finanțarea intervențiilor de dezvoltare). Acest Parteneriat teritorial este denumit Grup de Acțiune Locală.

Astfel, în conformitate cu necesitățile procesului de implementare a abordării LEADER din RM, Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs pentru recrutarea experților în dezvoltare locală, care vor acorda asistență și suport Grupurilor de Acțiune Locală în procesul de actualizare/ajustare a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL).
Experții selectați vor fi responsabili pentru actualizarea/ajustarea strategiilor de dezvoltare locală ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Procesul trebuie să fie participativ, cu implicarea membrilor GAL și a reprezentanților comunității locale din GAL.

Mai multe detalii, vedeți în Termenii de Referință.

Procedura de aplicare
Persoanele interesate, care corespund criteriilor menționate mai sus, sunt rugate să transmită la adresa de e-mail: hr@solidarityfund.md, cu mențiunea „Expert în dezvoltare locală”, următoarele documente:

 • CV-ul;
 • Scrisoare de motivare, cu mențiunea experienței și a motivației personale pentru această poziție;
 • Conceptul general al conținutului Strategiei de Dezvoltare Locală;
 • Oferta financiară (în valuta MDL).
  Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 februarie 2021, ora locală 10:00.
  Pentru informații suplimentare și întrebări referitor la poziție Vă rugăm să adresați la adresa e-mail: marina.albu@solidarityfund.md sau nr. de telefon — +373 60233312, persoana de contact — Marina Albu, vice director Solidarity Fund PL în Moldova.
  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă