logo-loader
Achiziții

Achiziție rechizite de birou

Vizite: 155
Data publicării: 14.09.2022
Termen limită de aplicare: 24.10.2022

Context: 

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.  

Denumirea bunurilor: Rechizite de birou 

Sarcini și responsabilități ale ofertantului 

Furnizarea bunurilor menționate care se încadrează în categoria rechizite de birou în dependență de necesitățile survenite pe parcursul perioadei de derulare a contractului. 

Cerințe față de bunuri:  

Sunt menționate în Termenii de referință.  

Competențe și calificări necesare fața de ofertant 

  1. Companii care vor furniza bunurile menționate mai sus sau altele asemănătoare, care se încadrează în categoria rechizite de birou în dependență de necesitățile survenite pe parcursul perioadei de derulare a contractului; 
  1. Companii care sunt deschise să efectueze livrarea bunurilor la cota TVA0%, conform documentelor confirmative, în cadrul proiectelor scutite de TVA cu drept de deducere; 
  1. Vor fi acceptate ofertele financiare care includ toate tipurile de bunuri menționate, precum și livrarea acestora la sediul organizației. 

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință. 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24.10.2022, ora 09:00  

* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.