logo-loader
Achiziții

Anunț: Achiziționarea echipamentului tehnic

Vizite: 126
Data publicării: 7.08.2023
Termen de executare: Nu mai târziu decât la data de 28.08.2023
Termen limită de aplicare: 14.08.2023

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.  

Achiziționarea echipamentului tehnic este desfășurată în cadrul proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de USAID și Polish AID, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. 

Denumirea bunurilor:

Echipament tehnic.

Sarcini și responsabilități ale ofertantului:

Livrarea echipamentului solicitat conform condițiilor stipulate în contractul de vânzare-cumpărare, nu mai târziu decât la data de 28.08.2023.  

Cerințe fața de bunuri:

Corespunderea bunurilor cu specificațiile tehnice enumerate în ToR. 

Competențe și calificări necesare fața de ofertant:

În cadrul concursului pot participa companii care comercializează echipament tehnic și dețin licență și/sau autorizație relevantă și dispun în stoc de cantitatea de bunuri solicitată în ToR.  

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesândTermenii de referință. 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14.08.2023, ora 09:00.  

* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.   

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica info@solidarityfund.md.   

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.    

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate, dacă asta prevede procedura.