logo-loader
Achiziții

Anunț: Achiziționarea serviciilor de audit financiar intermediar și final a proiectului EU4Moldova: Dezvoltarea comunităților locale (LEADER). 

Vizite: 141
Data publicării: 29.06.2023
Termen de executare: septembrie 2023
Termen limită de aplicare: 17.07.2023

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.  

Această achiziție este lansată în scopul desfășurării auditului financiar, intermediar și final a proiectului EU4Moldova: Dezvoltarea comunităților locale (LEADER). Acest proiect este cea de-a patra componentă a Programului EU4Moldova: Comunități locale, care are ca scop consolidarea dezvoltării locale conduse de comunitățile locale selectate.

Programului „EU4Moldova: Comunități Locale” este finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Asistența Poloniei; și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.

Denumirea serviciilor:

Servicii de audit financiar intermediar și final a proiectului EU4Moldova: Dezvoltarea comunităților locale (LEADER).

Sarcini și responsabilități ale ofertantului:

Se așteaptă ca compania de audit:

 • să efectueze procedurile convenite enumerate în anexa 2 din ToR și
 • să întocmească rapoarte pe baza modelului din anexa 3 din ToR, care să sprijine concluziile autorității contractante privind eligibilitatea cheltuielilor raportate și acțiunile de urmărire aferente.

Mai multe detalii despre cerințe de desfășurarea auditului, procesul și metodologia de verificare, structura și conținutul raportului ca si anexele menționate mai sus puteți afla accesând Termenii de referință.

Cerințe față de servicii:

 • Auditului financiar intermediar pentru perioada 01.09.2021 – 31.08.2023 trebuie sa fie efectuat in Septembrie 2023.
 • Auditului financiar final a proiectului EU4Moldova: Dezvoltarea comunităților locale (LEADER) trebuie sa fie efectuat in Ianuarie/Februarie 2025.
 • Raportul de audit trebuie să fie prezentat în limba engleză.
 • Auditul trebuie sa fie efectuat conform cerințelor descrise în ToR.

Competențe și calificări necesare față de ofertant:

Ofertantul trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • Ofertantul este membru al unei organizații sau al unei instituții naționale de contabilitate sau de audit care, la rândul său, este membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).
 • Ofertantul este membru al unei organizații sau al unei instituții naționale de contabilitate sau de audit, cu toate că această organizație nu este membră a IFAC, verificatorul de cheltuieli se angajează să efectueze această verificare a cheltuielilor în conformitate cu standardele și etica IFAC stabilite în prezentele ToR.
 • Ofertant este înregistrat ca auditor statutar în registrul public al unui organism de supraveghere publică dintr-un stat membru al UE, în conformitate cu principiile de supraveghere publică stabilite în Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (aceasta se aplică auditorilor și firmelor de audit cu sediul într-un stat membru al UE). 
 • Ofertant este înregistrat ca auditor statutar în registrul public al unui organism de supraveghere publică dintr-o țară terță, iar acest registru face obiectul principiilor de supraveghere publică prevăzute în legislația țării în cauză (acest lucru se aplică auditorilor și firmelor de audit cu sediul într-o țară terță).
 • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul auditului organizațiilor necomerciale.

Conținutul Ofertei:

 • Datele de contact a Companiei de audit; 
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu, dovada deținerii a minim uneia dintre competențele  și calificările enumerate în ToR și argumentarea oportunității selectării acesteia; 
 • Scrisori de recomandare relevante;
 • CV-ul persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea intermediară și finală a proiectului EU4Moldova: Dezvoltarea comunităților locale (LEADER); 
 • Copia licenței pentru activitatea de audit; 
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, cu TVA 0%. 

Procedura de aplicare:  

Oferta urmează  a fi datată, semnată și expediată la adresa de email: procurements@solidarityfund.md până la data de 17.07.2023, cu mențiunea în subiectul mesajului: Ofertă Servicii de audit a proiectului EU4LC

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 iulie 2023, ora 10:00. 

Detalii despre criteriile de evaluare și selecție puteți afla accesând linkul.

* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate, dacă asta prevede procedura.