logo-loader
Achiziții

Anunț de achiziție pentru servicii de elaborare a proiectului tehnic pentru renovarea tirului din clubul sportiv „Dinamo”

Vizite: 8
Data publicării: 9.07.2024

Solidarity Fund PL în Moldova este Sucursala din Chișinău a Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Varșovia, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate.  

În 2023, Solidarity Fund PL a finalizat cu succes procesul de obținere a certificării UE „Pillar Assessment”, alăturându-se grupului de entități cu capacități mai mari de accesare a fondurilor europene.   

Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.   

Achiziția se va desfășura în cadrul proiectului „EU4 Moldova Reziliență – stat sigur, comunități rezistente (EU4MR)”. Este un proiect de 1,5 ani finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Serviciului Instrumente de Politică Externă (FPI) și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în Moldova). Acesta se lansează ca parte a sprijinului Uniunii Europene pentru Republica Moldova în contextul provocărilor specifice și nevoilor în continuă schimbare cu care se confruntă țara în prezent. Obiectivul general și rezultatul așteptat al proiectului EU4MR este de a crește rezistența Republicii Moldova la situațiile de urgență și potențialele amenințări de securitate. În acest scop, vor fi consolidate capacitățile instituțiilor statului de a detecta și contracara potențialele situații de urgență și amenințări la securitate.  

Denumirea serviciilor: Elaborarea  documentației de proiect și devizelor de cheltuieli, inclusiv asistență tehnică pentru implementarea proiectului, pentru renovarea tirului de tragere din cadrul Î.S „Centrul pregătire de foc al clubului sportiv central Dinamo” 

Sarcini și responsabilități ale ofertantului: 

 Servicii de proiectare specializată pentru elaborarea proiectului tehnic și a devizelor de cheltuieli pentru renovarea următoarelor componente din cadrul ÎS „CENTRUL PREGĂTIRE DE FOC AL CLUBULUI SPORTIV CENTRAL DINAMO” din  str. Nicolae Dimo, 30 or. Chișinău ce va include:  

 1. Tir cu 18 piste de tragere, lungimea pistei de 25m tir de tip deschis;  
 1. Tir cu 12 piste de tragere, lungimea pistei de 50m tir de tip deschis;  
 1. Tir cu 7 galerii de tragere, lungimea pistei de 25m tir de tip semideschis;  
 1. Grup sanitar modular cu fosă septică;  
 1. Gard de protecție din plasă cu înălțimea de 2m pe perimetrul Centrului.   

Cerințe fața de servicii: 

 1. Elaborare proiect tehnic:  

Elaborare proiect tehnic de renovare a:   

Tir cu 18 piste de tragere lungimea pistei de 25m tir de tip deschis   

Tir cu 12 piste de tragere lungimea pistei de 50m tir de tip deschis  

Tir cu 7 galerii de tragere lungimea pistei de 25m tir de tip semideschis,  

Grup sanitar modular cu  fosă septică   

Gard de protecție din plasă cu h de 2 m pe perimetrul centrului   

Termenul estimativ de executare a comenzii:  maxim 3 Luni, de la semnarea contractului de prestări servicii  

 1. Asistența tehnică (monitorizarea executării lucrărilor de reconstrucție) a următoarelor obiecte:   
 • Tir cu 18 piste de tragere  lungimea pistei de 25m tir de tip deschis.   
 • Tir cu 12 piste de tragere  lungimea pistei de 50m tir de tip deschis.   
 • Tir cu 7 galerii de tragere  lungimea pistei de 25m tir de tip semideschis.   
 • Grup sanitar modular cu fosă septică.   
 • Gard de protecție din plasă cu înălțimea de 2m pe perimetrul Centrului.   

Termenul estimativ de executare a comenzii: 12 Luni, de la prezentarea proiectului tehnic elaborat  

Competențe și calificări necesare față de ofertant 

În cadrul apelului de achiziție pot aplica companiile de proiectare și inginerie care întrunesc următoarele condiții:   

 1. Dețin autorizațiile și licențele necesare pentru a desfășura activitățile de proiectare în Republica Moldova;   
 1. Au o experiență demonstrată de min. 3 ani în prestarea serviciilor de proiectare și elaborare a devizelor de cheltuieli;   
 1. Posedă calificări relevante în arhitectură, inginerie civilă sau domenii conexe;   
 1. Dețin cunoștințe privind reglementările legale și standardele de siguranță relevante;   
 1. Au un portofoliu de proiecte finalizate cu succes;   
 1. Sunt capabile să asigure conformitatea tuturor documentelor de proiectare cu reglementările locale și internaționale privind siguranța și standardele de proiectare;  
 1. Manifestă responsabilitate, punctualitate și respectarea termenilor limită.  

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu sunt evaluate. 

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesândTermenii de referință. 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24.07.2024, ora 23:00.  

* Prin depunerea dosarului Ofertantul își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Ofertantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.   

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de a obține informații cu privire la scopul, domeniul de aplicare și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise donatorilor, auditorilor, organelor de stat, inclusiv celor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al ofertantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica info@solidarityfund.md.   

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor apelului de achiziție, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.    

**** Solidarity Fund PL în Moldovaîși rezervă dreptul să anuleze procesul de achiziție în orice moment fără careva obligații față de ofertanți și asigură că documentele ce conțin date cu caracter personal vor fi nimicite sau anonimizate sau criptate în conformitate cu prevederile interne.   

***** Solidarity Fund PL în Moldova asigură cele mai înalte standarde de conduită și acționează în conformitate cu legea, regulamentele interne, politicile privind semnalarea abuzurilor și gestionarea rapoartelor și privind combaterea hărțuirii și discriminării. Dacă observați orice activitate sau situație alarmantă care poate indica nereguli, practici etice necorespunzătoare sau alte comportamente neetice, accesați informația aici pentru a face cunoștință despre cu puteți raporta despre acestea.