logo-loader
Achiziții

Termen extins | Anunț: Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea analizei privind impactul abordării LEADER

Vizite: 955
Data publicării: 27.10.2023

Solidarity Fund PL în Moldova selectează prestator de servicii pentru elaborarea analizei privind impactul abordării LEADER în Republica Moldova și evaluarea experienței de implementare a primului apel al Programului național LEADER.

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. În 2023, Solidarity Fund PL a finalizat cu succes procesul de obținere a certificării UE „Pillar Assessment”, alăturându-se grupului de entități cu capacități mai mari de accesare a fondurilor europene.

Context

În Republica Moldova activează 48 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), actori-cheie ai abordării LEADER, care acoperă peste 50% din teritoriul rural al țării, cu o creștere preconizată de peste 70% către anul 2025. De la apariția sa în Republica Moldova, în anul 2016 și până acum, abordarea LEADER a parcurs câteva etape de dezvoltare. Până în anul 2021, GAL-urile funcționau datorită finanțărilor externe, iar în anul 2022 a fost lansat primul apel al Programului național LEADER (PL), preconizat pentru perioada anilor 2022-2023, astfel având loc instituționalizarea abordării prin crearea unei noi măsuri de sprijin la nivel de stat. Momentan, LEADER este susținut financiar atât din mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR), cât și din mijloacele financiare provenite de la parteneri de dezvoltare. 

PL este o măsură nouă de subvenționare, în primul apel fiind finanțate 37 GAL-uri, selectate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și finanțate din FNDAMR, gestionat de Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA). Activitatea acestora în cadrul programului este prevăzută de Regulamentul de subvenționare aprobat prin HG nr. 277/2022. Pentru a facilita accesul GAL-urilor la sursele publice a fost creată Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală, au fost aplicate modificări la câteva legi și au fost elaborate ghiduri de implementare pentru GAL-uri. Anterior, GAL-urile au implementat câteva fonduri de finanțare cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, implementând peste 850 proiecte de dezvoltare locală în sectoarele public, civic și antreprenorial.

Un studiu dedicat impactului și rezultatelor LEADER este important pentru a estima existența și dimensiunea valorii adăugate pe care LEADER o aduce în zonele rurale, de a identifica aspectele forte și cele care trebuie îmbunătățite în ecosistemul LEADER din RM. La fel, aceasta ar putea servi drept sursă de monitorizare a nivelului de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală a RM 2030 (SNDAR), în care sunt introduși indicatori de rezultat preconizați de a fi atinși prin intermediul GAL-urilor și ar putea să vină cu recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și a celui de implementare pentru următoarele apeluri ale PL.

Pentru mai multe detalii, accesați Termenii de Referință.

Studiul va fi realizat în cadrul programului EU4Moldova: Comunități locale. Acest studiu va contribui la atingerea obiectivului programului de a asigura un mediu propice pentru dezvoltarea cadrului de implementare a PL în cadrul FNDAMR. Evaluarea va contribui și la sporirea vizibilității, împărtășirea experienței LEADER în RM și promovarea implicării continue a UE în dezvoltarea abordării LEADER. Pentru asigurarea vizibilității, studiul va fi publicat în limba română/rusă/engleză și diseminat în rândul părților interesate locale, naționale și internaționale, iar rezultatele analizei vor fi prezentate în cadrul unui eveniment dedicat.

Durata contractului: Octombrie 2023 – Octombrie 2024 (negociabil)

Dosarul va conține:

Pentru persoane fizice:

 1. CV-ul actualizat cu descrierea experienței;
 2. Copia diplomei de studii superioare;
 3. Datele de contact (nume, prenume, adresa de corespondență, adresa e-mail, numărul de telefon);
 4. Portofoliul: lista de analize, studii, evaluări sau alte documente strategice elaborate;
 5. Planul de efectuare a analizei (metodologia propusă), inclusiv întrebări concrete ce ar fi abordate de analiză, metoda de colectare, verificare și validare a datelor, etapele și termenii propuși pentru realizare;
 6. Oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe, fără TVA și/sau alte impozite);
 7. Declarația de conformitate.

Pentru persoane juridice:

 1. CV-urile experților companiei, care doresc a fi antrenați în elaborarea analizei;
 2. Datele de contact (denumire companie, adresa sediului oficial și adresa de corespondență, adresa e-mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon);
 3. Extras din registrul de stat cu termenul de cel mult 1 an de la data eliberării acestuia;
 4. Portofoliul: lista de analize, studii, evaluări sau alte documente strategice elaborate;
 5. Planul de efectuare a analizei (metodologia propusă), inclusiv întrebări concrete ce ar fi abordate de analiză, metoda de colectare, verificare și validare a datelor, etapele și termenii propuși pentru realizare;
 6. Oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe, fără TVA și/sau alte impozite);
 7. Declarația de conformitate.

Termenul limită de depunere a dosarului: 30/11/2023, ora 23:59

Pentru mai multe detalii, accesați Termenii de Referință.

Dosarul se va trimite pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu titlul mesajului: Servicii de analiză – LEADER.

NB! Întrebările referitoare la achiziție pot fi expediate pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md nu mai târziu decât cu 3 zile înainte de expirarea termenului de depunere a dosarului.

Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica info@solidarityfund.md.

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale.

Această activitate este realizată cu sprijinul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Asistența Poloniei; implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.