logo-loader
Achiziții

Anunțăm concurs pentru funcția de expert tehnic în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020 (ediția Revitalizare Urbană)

Vizite: 762
Data publicării: 29.01.2020

Tipul contractului: contract de prestări servicii 

Perioada: februarie – decembrie 2020 

Limbi de lucru: română, rusă  

Scopul poziției: asigurarea consultanței tehnice și supravegherii respectării normelor tehnice și a prevederilor contractuale de către beneficiarii și prestatorii de servicii / lucrări în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020 (ediția Revitalizare Urbană).   

Sarcini și responsabilități: 

Consultarea și evaluarea tehnică a potențialilor aplicanți în cadrul FGM 2020 – Revitalizare Urbană (faza pre-contractuală în perioada februarie – martie 2020): 

 • Vizite în teren (aprox. 10 – 14 orașe) programate și realizate împreună cu FSM; 
 • Completarea formularului de evaluare tehnică pentru fiecare idee evaluată tehnic; 
 • Prezentarea raportului (sinteza formularelor) către FSM. 

Supravegherea respectării normelor tehnice și a prevederilor contractuale de către beneficiarii și prestatorii de servicii / lucrări în cadrul Fondului Granturilor Mici 2020 – Revitalizare Urbană (faza de implementare aprilie – decembrie 2020): 

 • Participarea la procesele de achiziții publice, inclusiv ca membru în grupurile de lucru; 
 • Monitorizarea realizării lucrărilor / prestării serviciilor conform cerințelor; 
 • Recepția lucrărilor / serviciilor finale; 
 • Vizite în teren (participarea la ședințele de achiziții, vizite de monitorizare etc.); 
 • Comunicarea cu beneficiarii FGM 2020, prin telefon / email (cu informarea FSM); 
 • Comunicarea și informarea regulată a FSM (prin emailuri însoțite de poze, după caz, informații) privind procesul de realizare a achizițiilor publice, a  lucrărilor etc.; 
 • Prezentarea rapoartelor (conform modelului) privind vizitele realizate; 
 • Notificarea și informarea imediată a FSM privind potențialele riscuri. 

Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare în domenii relevante; 
 • Experiență de lucru într-o poziție similară min. 5 ani; 
 • Experiență de lucru în urbanism / dezvoltare urbană / regională constituie un avantaj; 
 • Deținerea permisului de conducere categoria B și disponibilitatea de călătorie cu mașina proprie; 
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 
 • Responsabilitate și punctualitate.  

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea ”Expert tehnic”, următoarele documente: 

 • CV-ul actualizat; 
 • Oferta de preț.  

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare: 10 februarie 2020, ora locală 10:00. 

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.  

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.