logo-loader
Achiziții

Apel privind elaborarea a cinci spoturi video cu și despre istoriile de succes din abordarea LEADER. Deadline – 3 martie

Vizite: 855
Data publicării: 17.02.2020
Termen limită de aplicare: 03.03.2020

Prin intermediul abordării LEADER susținem inițiativele locale care contribuie la procesul de dezvoltare rurală și au impact economic și social la nivel local. În decursul celor trei ani de implementare a abordării LEADER, au fost implementate sute de proiecte, care țin de dezvoltarea aspectului economic, cultural și de al imaginii satelor din țară. Mai multe despre abordarea LEADER găsiți aici.

Echipa noastră anunță concurs pentru producerea spoturilor video în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”.  În scopul prezentării și promovării istoriilor de succes înregistrate în cadrul implementării abordării LEADER în Republica Moldova, vor fi elaborate cinci spoturi video. Prin acest apel încurajăm/invităm toate companiile media sau organizațiile specializate în prestarea acestui tip de servicii, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

 1. Elaborarea scenariului pentru patru spoturi la patru istorii de succes separate, plus un spot general (comasat din istoriile menționate) în colaborare cu echipa Solidarity Fund PL în Moldova. Aici puteți vedea un model de spot, care prezintă o istorie de succes din cadrul abordării LEADER;
 2. Elaborarea în total a cinci spoturi video cu realizarea subtitrărilor în engleză. Fiecare spot va fi de maxim două minute. Pentru elaborarea spotului urmează a fi utilizate tehnologii avansate și actuale de producție. Este necesară disponibilitatea maximă a echipei de realizare a spoturilor, întrucât vor fi executate patru deplasări în teritoriu pentru captarea secvențelor video necesare;
 3. Pregătirea a 5 fotografii-cover cu secvențele cheie din spot care urmează a fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului;
 4. Adaptarea spotului pentru cele mai uzuale formate;
 5. Predarea tuturor surselor aferente spotului.

Organizația selectată va semna un contract de prestare a serviciilor. Termenii de realizare sunt între 10 martie – 10 aprilie 2020 (30 de zile). Spoturile realizate urmează a fi predate beneficiarului în variantă finală pe data de 10 aprilie 2020.

Criteriile de selecție:

 • Experiența de realizare a spoturilor video (va constitui un avantaj experiența de realizare a spoturilor cu conținut social)
 • Oferta financiară
 • Termenele de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/ utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

 1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă );
 2. Conceptul general de realizare a produsului;
 3. Oferta financiară, care va include prețul pentru realizarea unor cinci spoturi video. Prețurile vor fi indicate în euro, cu aplicarea TVA la cota 0%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în Euro;
 4. Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 3 ani în conformitate cu exemplu de video menționat anterior;
 5. Termenii de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail cristina.gonta@solidarityfund.md sau direct la sediul Solidarity Fund PL în Moldova (str. Sfatul Țării 27, of. 45, Chișinău, Republica Moldova) până pe 3 martie 2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068 262 238 sau la adresa de e-mail cristina.gonta@solidarityfund.md.

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova” este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și a Asistenței Poloniei.