logo-loader
Achiziții

Căutăm un coleg / o colegă în echipa noastră

Vizite: 894
Data publicării: 14.11.2019

Poziția: Coordonator de activități în domeniul dezvoltării urbane
Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova
Tipul contractului: contract individual de muncă (pe durată determinată cu posibilitate de prelungire)
Limbi de lucru: română, rusă, engleză
Implicarea: normă deplină
Scopul poziției: asigurarea bunei organizări a activităților Solidarity Fund PL în Moldova în domeniul dezvoltării urbane.

Sarcini și responsabilități:
– Coordonarea și implementarea independentă a activităților;
– Comunicarea cu orașele implicate în procesul de revitalizare urbană;
– Pregătirea materialelor necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.;
– Comunicarea cu partenerii organizației;
– Oferirea asistenței în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional;
– Pregătirea rapoartelor prin colectarea și sistematizarea informațiilor, pregătirea tabelelor;
– Alte activități operaționale și management organizațional.

Competențe și calificări necesare:
– Studii superioare în științe administrative, dezvoltare regională, urbanism, sociologie sau alte domenii conexe;
– Experiență de lucru într-o poziție similară min. 2 ani;
– Experiență de lucru în urbanism / dezvoltare urbană / regională prezintă un avantaj;
– Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă.

– Cunoașterea unor limbi de circulație internațională (în special engleza) va constitui un avantaj;
– Abilități de lucru cu echipamentele de birou (calculator, xerox etc.);
– Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
– Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
– Abilități de a lucra independent și în echipă;
– Responsabilitate și punctualitate;
– Persoană deschisă pentru experiențe noi;
– Implicare și entuziasm;
– Auto-disciplină, inclusiv capacitatea de a elabora și de a executa planuri și identificarea priorităților.

Oferim:
– Posibilitatea de a lucra asupra programelor inovatoare de dezvoltare locală;
– Oportunitatea de a co-crea activități și procese;
– Perspectiva dezvoltării profesionale, acumularea experienței de lucru într-un mediu internațional;
– Lucru într-o echipă creativă și dinamică într-o instituție în creștere;
– Remunerarea adecvată competențelor și rezultatelor obținute.

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea ”Coordonator Revitalizare”, următoarele documente (în română sau engleză):

  • CV-ul actualizat;
  • O scrisoare de motivare (1 pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.
    Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare: 25 noiembrie 2019, ora locală 10:00.
    *Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.