logo-loader
Achiziții

Consultanță în resurse umane 

Vizite: 139
Data publicării: 21.12.2022
Termen limită de aplicare: 13.01.2023

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.   

Descrierea achiziției (cerințe esențiale):  

  • Mentorat pentru unitatea de resurse umane a organizației; 
  • Suport în adaptarea și implementarea procedurilor interne ce vizează resursele umane; 
  • Suport în analiza necesităților de viitor a resurselor umane în conformitate cu planul strategic;  
  • Suport în stabilirea competențelor necesare a fi dezvoltate în organizație; 
  • Suport în îmbunătățirea mecanismului de evaluare a performanțelor membrilor echipei;  
  • Suport în elaborarea și implementarea planului de dezvoltare profesională a membrilor echipei; 
  • Suport în elaborarea strategiilor de consolidare a echipei și supravegherea implementării acestora; 
  • Facilitarea și eficientizarea comunicării în echipă; 
  • Inițierea altor activități relevante pentru atingerea obiectivelor organizației în domeniul managementului resurselor umane; 

 Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de Referință

Termenul limită de depunere a dosarelor:  13 ianuarie 2023, ora 09:00 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pe consultanță în resurse umane”.  

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.    

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md.    

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale.     

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.