logo-loader
Achiziții

Consultanță și expertiză de mediu

Vizite: 185
Data publicării: 5.07.2022
Termen limită de aplicare: 22.07.2022

Scopul serviciilor expertului de mediu este de a sprijini echipa Solidarity Fund PL în Moldova în implementarea diferitor proiecte și fonduri cât și a beneficiarilor acestora, inclusiv oferirea suportului informațional necesar întru conștientizarea actorilor implicați despre importanța respectării cerințelor de protecție a mediului în desfășurarea activităților economice, de infrastructură, culturale, de divertisment, recreere, dezvoltarea turismului. 

Pentru realizarea contractului, consultantul individual va realiza următoarele activități: 

 1. Oferirea suportului la ajustarea/actualizarea Cadrului de Management de Mediu și Social al Solidarity Fund PL în Moldova conform modificărilor cadrului legal din domeniul protecției mediului; 
 1. Efectuarea evaluării proiectelor aprobate spre finanțare în scopul identificării potențialului risc de mediu asupra populației, faunei, florei, solului, subsolului, aerului, apei, climei și peisajului, bunurilor materiale și patrimoniului cultural, în urma desfășurării activităților planificate;  
 1. Identificarea, în baza rezultatelor cercetării și evaluării, a potențialelor efecte negative ale intervențiilor asupra mediului și emiterea recomandărilor pentru a evita sau minimiza riscurile identificate și altele.

Termenii estimativi de executare a sarcinilor:   

Termenii de livrare, dar și formatul actelor livrate în cadrul fiecărei activități/serviciu per proiect/fond vor fi individual coordonate și convenite în prealabil cu coordonatorii de proiecte/fonduri din Solidarity Fund PL în Moldova, dar de regulă nu pot depăși: 

 1. 24 de ore pentru prezentarea oricărei informații per proiect aflat spre examinare/în gestiune de la solicitarea pe e-mail de către părțile implicate (SFPL în MD, partener și beneficiar).  
 1. 48 ore pentru prezentarea de acte (fișa de mediu/raport, ș.a.) rezultate în urma vizitelor în teren. 

Condiții de participare la procesul de achiziție:  

 • Nu se vor admite la concurs persoanele care nu și-au îndeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu SFPL în MD. 

Aplicanți eligibili:  

 • Persoană fizică disponibilă să presteze serviciile solicitate; 
 • Studii superioare în domeniul protecției mediului (ecologie, biologie, geografie, ingineria de mediu) sau alte        domenii conexe;  
 • Cunoaștere aprofundată a legislației naționale în domeniul protecției mediului; 
 • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniile vizate sau în altele relevante. Experiență anterioară similară în proiecte cu finanțare internațională (UNDP, IFAD, BM, BEI, GIZ, SIDA etc.) va constitui un avantaj;  
 • Experiență vastă în monitorizarea/examinarea/sprijinirea infrastructurii la scară mică și medie din punct de vedere al mediului și altele.

Pentru informații despre evaluarea ofertelor și alte detalii click aici.

Oferta depusă trebuie să conțină:   

 1. CV-ul actualizat (cu datele de contact, descrierea detaliată a experienței); 
 1. Copiile diplomelor de studii; 
 1. Oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe); 
 1. Alte documente relevante. 

Informații despre prețul net (nu include TVA și alte impozite) (opțional):  

 1. Se va indica prețul net în MDL p/u oră de lucru în birou; 
 1. Se va indica prețul net în MDL p/u o vizită în teren cu perioada de 1 zi (în cadrul unei vizite în teren pot fi evaluate unul sau mai multe proiecte situate în una sau mai multe localități); 
 1. Se va indica prețul net în MDL p/u 1 km parcurs (după caz). 

Oferta va fi  trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu titlul mesajului „Oferta Expert de mediu”, până pe data de 22.07.2022, ora 12.00. 

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.