logo-loader
Achiziții

Echipament tehnic și accesorii 

Vizite: 221
Data publicării: 9.02.2022
Termen limită de aplicare: 23.02.2022

Descrierea achiziției: Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru achiziționarea următoarelor tipuri de echipament tehnic și accesorii prezentate aici.

Aplicanți eligibili:  

În cadrul concursului pot participa companii care comercializează echipament tehnic și dețin licență și/sau autorizație relevantă.  

Companiile vor furniza echipamentul menționat mai sus în dependență de necesitățile survenite pe parcursul perioadei de derulare a contractului.  

Vor fi acceptate ofertele financiare pentru toate tipurile de echipament menționat. Candidații pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile.  

Criteriile de evaluare a ofertelor:  

  • Prezentarea setului complet de acte solicitate; 
  • Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus;  
  • Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț.  

Oferta trebuie să conțină următoarele date:   

  1. datele de contact (companie, adresa sediului oficial, adresa de corespondență, adresa de e-mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon); 
  1. oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe);  
  1. termeni și condițiile de plată.  

La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 

  1. Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Camera Înregistrării de Stat/Agenția Servicii Publice;  
  1. Licență/Autorizație de activitate;  
  1. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pe echipament tehnic”Termenul limită de depunere a dosarelor: 23.02.2022 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs. cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

Urmare a licitației deschise „Achiziție echipament tehnic și accesorii”, au fost selectate 3 companii care sunt contractate pentru colaborare: FPC „Aproservice-X” S.R.L.; „BTS PRO” SRL.; „NOVA IT” SRL.