logo-loader
Achiziții

Post vacant: specialist financiar

Vizite: 437
Data publicării: 18.08.2021

Scopul poziției este de a asigura gestiunea financiară a proiectelor implementate de Solidarity Fund PL în Moldova, inclusiv monitorizarea granturilor de către beneficiari sub aspect financiar.

Câteva dintre sarcini și responsabilități:

  • Gestionarea financiară a proiectelor organizației;
  • Pregătirea rapoartelor financiare și prezentarea acestora organizațiilor donatoare;
  • Oferirea suportului beneficiarilor în implementarea granturilor, sub aspect financiar și contabil;
  • Verificarea rapoartelor financiare ale beneficiarilor de granturi;
  • Asigurarea faptului că toate operațiunile contabile și achizițiile sunt realizate în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare;
  • Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor organizației din domeniul instrumentelor financiare;
  • Instruirea și dezvoltarea capacităților beneficiarilor de granturi în domeniul implementării financiare a granturilor ș.a.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Dosarul de aplicare va conține:

  1. CV-ul actualizat; 
  2. O scrisoare de intenție (max. 1 pag.) în care aplicantul va răspunde la următoarele întrebări: 1. Cum experiența dvs. profesională corespunde sarcinilor poziției? 2. De ce ați dori să activați în poziția propusă?

Procedura de aplicare

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Specialist Financiar.

Termenul limită de depunere a dosarelor06 septembrie 2021, ora locală 19:00.  

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.