logo-loader
Achiziții

Proiectul „LEADER pentru Moldova rurală” angajează experți tehnici și de mediu

Vizite: 377
Data publicării: 29.07.2021

Expertul/a în mediu va fi implicat/ă în cadrul proiectului, oferind suport și consultanță echipei. MRLP are drept scop creșterea nivelului de trai din cadrul comunităților rurale. În acest mod, persoana responsabilă va revizui și evalua proiectele de dezvoltare locală, colectând date suplimentare pentru a identifica posibilul impact și eficiența proiectului.  

Exemplu sarcini și responsabilități:

 • Identificarea, evaluarea și evidențierea efectelor directe și indirecte ale activităților planificate asupra populației, faunei, florei, solului, apei, aerului, climei etc;
 • În baza cercetării și a rezultatelor opțiune, identificarea potențialelor efecte negative, cu scopul de a le soluționa sau minimaliza riscul;
 • Elaborarea documentului pentru fiecare beneficiar, care va conține recomandări și instrucțiuni exacte în realizarea activităților (va fi utilizat de coordonatorii proiectului și beneficiari);
 • Realizarea training-urilor pentru beneficiari;
 • Monitorizarea și evaluarea proiectelor în faza post-implementare conform recomandărilor și instrucțiunilor oferite.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Expertul/a tehnic/ă are drept rol principal asistarea partenerilor locali din cadrul proiectului în evaluarea aspectelor tehnice, asigurând supravegherea lucrărilor de construcție. La fel, expertul/a tehnic/ă va fi implicat/ă  în realizarea procedurilor legale, asigurând-se că toate documentele și autorizațiile sunt opțiune conform termenului limită.

Exemplu sarcini și responsabilități:

 • Evaluarea proiectului în fază incipientă din punct de vedere al fezabilității;
 • În baza cercetării și rezultatelor obținute, persoana în cauză va identifica potențialele provocări și riscuri, cu scopul de a identifica soluții cu privire la realizarea construcțiilor, demolărilor, reconstrucțiilor etc;
 • Elaborarea unui document pentru fiecare beneficiar cu recomandări și instrucții exacte, pentru a asigura sustenabilitate tehnică în toate activitățile;
 • Monitorizarea și evaluarea proiectelor în faza post-implementare, conform recomandărilor și instrucțiunilor oferite.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Dosarul de aplicare va conține:

 • CV (format Europass)
 • Scrisoare de intenție (max. 500 cuvinte) cu descrierea experienței relevante și motivația pentru a ocupa postul în cauză.

Solariul dorit/oferta financiară

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 august 2021, ora 09:00.

Informația va fi expediată prin e-mail, adresa: hr@solidarityfund.md , cu subiectul „Expert în mediu” sau „Expert tehnic”.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.