logo-loader
Achiziții

Selectarea prestatorului de servicii specializat în organizarea, promovarea și desfășurarea Târgului producătorilor locali din Grupurile de Acțiune Locală 

Vizite: 25
Data publicării: 9.07.2024

Context 

Solidarity Fund PL în Moldova este Sucursala din Chișinău a Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Varșovia, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. 

În 2023, Solidarity Fund PL a finalizat cu succes procesul de obținere a certificării UE „Pillar Assessment”, alăturându-se grupului de entități cu capacități mai mari de accesare a fondurilor europene.  

Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.  

Solidarity Fund PL în Moldova vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii. 

Denumirea serviciilor: Organizarea, promovarea și desfășurarea Târgului producătorilor locali din Grupurile de Acțiune Locală. 

Rezultate solicitate:   

 1. Două ateliere pre-eveniment pentru producătorii locali. Atelierele vor fi despre pregătirea și promovarea produselor locale la târguri în comunitățile locale, dar și în afara localităților lor; 
 1. Un Târg de zi, desfășurat în Chișinău, cu participarea a cel puțin 40 de producători locali din GAL-uri și câțiva vânzători fideli, preferabil din zonele rurale, ai prestatorului selectat (cheltuielile prevăzute sunt destinate doar beneficiarilor RDF 3.0);  
 1. Cel puțin 4 materiale media cu promovarea Târgului pe platforme de socializare media a prestatorului de servicii și a partenerelor lui media; 
 1. Video general post-eveniment despre Târg; 
 1. Poze post-eveniment despre Târgul desfășurat; 
 1. Scurt raport post-eveniment în care vor include: (1) numărul de oameni care au vizitat Târgul (numărul aproximativ de vizitatori); (2) popularitatea evenimentului pe social media – impact, impresii și reach din Facebook și Instagram, dar și (3) a materialelor create și difuzate în mass media și (4) recomandări pentru o mai bună organizare a beneficiarilor pentru acest tip de evenimente (în baza atelierelor pre-eveniment). 

Cerințe tehnice pentru serviciu

 1. Organizatorice: 
 1. Viziunea generală despre amplasarea standurilor/meselor pentru producători locali. 
 1. Cerințe pentru selectarea participanților din lista beneficiarilor SFPL în Moldova (termenii de participare, criteriile de selecție etc.). 
 1. Asigurare evenimentului cu persoane responsabile de securitate, asistență medicală, siguranță la incendiu etc. 
 1. Tehnice: 
 1. Echipamente tehnice necesare (iluminat, alimentare cu energie electrică, echipament pentru scenă, acompaniament muzical, mese și scaune etc.). 
 1. Condiții pentru producători locali (acces la echipamentul necesar menționat mai sus și apă potabilă). 
 1. Accesibilitate și parcare. 
 1. Curățenie și colectarea gunoiului. 
 1. Infrastructura pentru participanți și vizitatori (toalete, zone de odihnă, acompaniament muzical, ateliere pentru copii și adulți, info-point pentru vizitatorii evenimentului despre activitatea GAL-urilor, moderator al evenimentului etc.). 
 1. Promovare: 
 1. Plan de vizibilitate pe rețelele prestatorului (publicitate in social media și mass media). 
 1. Producerea materialelor promoționale (vizualul principal al Târgului, bannere online, plăcuțele fizice cu numele producătorului etc.). 
 1. Utilizarea brandingului și logourilor proiectului „EU4Moldova: Local Communities”, dar și ale organizației care solicită serviciul. 
 1. Financiare: 
 1. Bugetul evenimentului trebuie să fie detaliat și sa corespundă cu toate cerințele tehnice.  

Competențe și calificări necesare față de ofertant:

În cadrul apelului de achiziție, pot aplica persoane juridice care: 

 1. Dețin experiență de lucru în domeniul organizării, promovării și desfășurării târgurilor, de cel puțin 5 ani;   
 1. Dețin experiență de lucru cu organizații non-guvernamentale de cel puțin 2 ani;  
 1. Dețin experiență în obținerea autorizațiilor pentru desfășurarea evenimentelor în spații publice; 
 1. Dețin un brand de târg recunoscut (confirmat prin portofoliu cu evenimente precedente sub brandul corespunzător), cel puțin 10 evenimente organizate sub brandul dat în ultimii 5 ani; 
 1. Dețin rețele de socializare dezvoltate, de cel puțin cu 10.000 de urmăritori pe Facebook și pe Instagram.  

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu sunt evaluate. 

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 iulie 2024, ora 23:59. 

* Prin depunerea dosarului Ofertantul își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Ofertantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.   

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de a obține informații cu privire la scopul, domeniul de aplicare și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise donatorilor, auditorilor, organelor de stat, inclusiv celor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al ofertantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica info@solidarityfund.md.   

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor apelului de achiziție, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.    

**** Solidarity Fund PL în Moldovaîși rezervă dreptul să anuleze procesul de achiziție în orice moment fără careva obligații față de ofertanți și asigură că documentele ce conțin date cu caracter personal vor fi nimicite sau anonimizate sau criptate în conformitate cu prevederile interne.   

***** Solidarity Fund PL în Moldova asigură cele mai înalte standarde de conduită și acționează în conformitate cu legea, regulamentele interne, politicile privind semnalarea abuzurilor și gestionarea rapoartelor și privind combaterea hărțuirii și discriminării. Dacă observați orice activitate sau situație alarmantă care poate indica nereguli, practici etice necorespunzătoare sau alte comportamente neetice, accesați informația aici pentru a face cunoștință despre cu puteți raporta despre acestea.